Seimas nusprendė G. Valinčių paskirti laikinu Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi

465565
Lietuva
Gintaras Valinčius. Karolio Kavolėlio, BNS nuotr.
Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  ELTA

Seimui atleidus Loretą Tauginienę iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigų, parlamentas šeštadienį priėmė sprendimą pavesti Lietuvos mokslo tarybos pirmininkui Gintarui Valinčiui laikinai eiti šias pareigas.

Už šį siūlymą balsavo 90 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 6 parlamentarai.
 
Visgi posėdžio metu G. Valinčiaus kandidatūra buvo sukritikuota Seimo konservatorių frakcijos nario Viliaus Semeškos. Pasak politiko, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi neturėtų būti paskirtas Lietuvos mokslų tarybos pirmininko pareigas einantis asmuo.
 
„Nelabai suprantu, kolegos, kas čia per ėjimas, kai Lietuvos mokslų tarybos pirmininkas tampa akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi viename. Tad tikrai negalėsiu balsuoti už – tai beprecedentis atvejis“, – Seimo posėdžio metu teigė V. Semaška.
 
Visgi Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas nesutiko su šia kritika.
 
„Argumentai yra labai sunkiai suprantami. Mes skiriame ne kontrolierių, o tik pavaduojantį asmenį. Ir iki šiol turėjome praktiką, kai įvairūs Seimo kontrolieriai pavaduodavo vienas kitą, to nedraudė jokie įstatymai ir tai sėkmingai buvo daroma“, – sakė A. Žukauskas.
 
Šis nutarimas įsigalios kitų metų sausio 23 d. G. Valinčius šias pareigas eis iki bus paskirtas naujas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius.
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus ir savo iniciatyva atliekantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos pažeidimų.
 
Kontrolierių 5 metų kadencijai skiria Seimas Lietuvos mokslo tarybos teikimu. Tas pats asmuo kontrolieriumi negali būti skiriamas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
 
Kontrolieriaus įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia jo įgaliojimų laikas; jis atsistatydina, apie tai raštu įspėjęs Seimo Pirmininką ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų.