Kalbėtasi apie jaunimo nedarbo situaciją Akmenės rajone

untitled-design-3
Akmenė
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Akmenės rajono savivaldybės inf.

Užimtumo tarnybos Naujosios Akmenės skyriuje (toliau – Skyrius) įvyko Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) ir skyriaus atstovų susitikimas, kurio tikslas buvo apžvelgti jaunimo nedarbo situaciją Akmenės rajone. Klausimų svarstymas buvo įtrauktas ir į SJRT posėdį.

Susitikime dalyvavo SJRT nariai Tomas Martinaitis (SJRT pirmininkas), Gedas Adomaitis, Saulius Momkauskas, Dalia Sketrė ir Andželika Rebrovaitė, SJRT sekretorė jaunimo reikalų koordinatorė Rūta Brazlauskaitė, Skyriaus vedėjas Algis Rudys, paslaugų darbdaviams konsultantas Stasys Plūkys, karjeros konsultantė Berta Andriuškienė ir Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos karjeros specialistė Indra Tijūnaitienė.

Algis Rudys pristatė nedarbo Akmenės rajone statistinius duomenis, apžvelgė Užimtumo tarybos vykdomas programas jaunimui ir ne tik. Kalbėta ir apie mokinių įdarbinimą vasarą – Skyriuje jokių programinių priemonių nėra vykdoma, tačiau Skyriaus vedėjas ir darbuotojai labai palaiko idėją savivaldybėje turėti mokinių įdarbinimo vasaros atostogų metu programą. Stasys Plūkys pristatė kokios laisvos darbo vietos yra Akmenės rajone, pasidalino, kad labai trūksta elektrikų, taip pat susidurta su problema, kad norint apmokyti vairuoti krautuvus reikia žmones siųsti mokytis į Šiaulius. Kalbėta su kokiomis problemomis susiduria ilgalaikiai jauni bedarbiai – tai ir disciplinos trūkumas, ir vengimas oficialiai dirbti, nes turimi dideli įsiskolinimai. Karjeros konsultantė Berta Andriuškienė pristatė nuo šių metų sausio 1 d. oficialiai pradėjusį veikti Regioninį karjeros centrą, pasidalino, kokios paslaugos yra teikiamos moksleiviams. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos karjeros specialistė Indra Tijūnaitienė pasidžiaugė, kad galės bendradarbiauti su Užimtumo tarnybos karjeros konsultante ir taip pat pateikė įžvalgas dėl darbdavių aktyvumo sudominant jaunimą įvairiomis profesijomis.

Susitikimo metu susitarta bendradarbiauti dėl moksleivių įdarbinimo vasarą (ne ugdymo proceso metu) dalinantis informacija. SJRT taip pat priėmė rekomendacinio pobūdžio nutarimus dėl krautuvų vairuotojų rengimo Akmenės rajone ir konsultacijų teikimo jauniems bedarbiams skolų valdymo temomis.