Atliekų konteineriai piktina Šiaulių vairuotojus

Šiauliai
ŠRATC nuo­tr.
Asta Šiukšterienė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Savaitraštis „Etaplius“

Naujieji atliekų rūšiavimo konteineriai, įrengti prie įvažiavimų į daugiabučių namus, patinka ne visiems. Nors jie ir pusiau požeminiai, bet įrengti kairėje išvažiavimo pusėje vairuotojams kelia daug problemų ir sukuria avarinių situacijų. Valdininkams situacija žinoma, kai kur bandoma ją taisyti sferiniais veidrodžiais.

Konteineriai sukuria avarinių situacijų

Naujosios pusiau požeminės atliekų aikštelės tikrai atrodo tvarkingiau ir aptarnaujančiam personalui privažiuojamos patogiau nei pavieniai kiemo pakraštyje chaotiškai sustumti konteineriai. Tačiau tai džiugina ne visus.

Vairuotojai skundžiasi, kad ne visur tinkamai parinkta vieta: esą kairėje išrikiuota pusiau požeminių konteinerių eilė užstoja matomumą ir gyventojai negali saugiai išvažiuoti iš kiemų, ypač jei norima
sukti kairėn.

Tokiu atveju net susidaro avarinės situacijos, nes vairuotojas yra priverstas arba labai išlįsti į važiuojamąją gatvės dalį ir trukdyti kitiems, arba, žiūrėdamas į tolį, mėginti nuspėti, kad nėra kitų mašinų, ir tiesiog įšokti į eismą beveik nemačiomis. O tai labai pavojinga.

Todėl atsargesni vairuotojai ilgai tyko, kol gatvė ištuštės, arba tiesiog nusprendžia sukti tik į dešinę ir vėliau ieškoti vietos apsisukti, jei kelionės tikslas kairėje.

Visi išvardyti atvejai arba rizikingi, arba nepatogūs.

Situacija valdininkams žinoma

Vairuotojai savo pasipiktinimą reiškia socialiniuose tinkluose, teikia skundus institucijoms ir kreipiasi į žiniasklaidą, kad ši padėtų išsiaiškinti situaciją. Skundų dėl tam tikrose vietose įrengtų pusiau požeminių konteinerių aikštelių yra sulaukusios abi institucijos, kurios ir yra atsakingos už atliekų tvarkymo vietų parinkimą Šiauliuose, t. y. tiek Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC), tiek ir Šiaulių m. savivaldybė.

Abiejų įstaigų atstovai teisinasi, kad viskas daroma pagal nustatytą ir suderintą tvarką. Pusiau požeminių konteinerių aikštelių vietos parinktos, atsižvelgiant į dujotiekio, šilumos, vandentiekio, nuotekų ir ryšių inžinerinius tinklus ir jų apsaugos zonas, atstumus nuo daugiabučių namų.

Pastarasis kriterijus numato, kad „aikštelė turi būti įrengta ne mažesniu kaip 10 m atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų. Šios aikštelės įrengimo atstumas gali būti mažinamas, bet ne arčiau kaip iki 5 m nuo pastato langų ir (ar) durų tik gavus visų nekilnojamojo turto objekto savininkų ar jų įgaliotų asmenų, kuriems, įrengus komunalinių atliekų konteinerių aikštelę, atstumas bus mažesnis kaip 10 m nuo pastato langų ir durų, sutikimą“ (citata iš LR aplinkos ministro patvirtintų Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, – aut. past.).

Taip pat būtina sąlyga, kad aptarnaujančiam transportui būtų nesudėtinga privažiuoti ir ištuštinti konteinerius.

Būtent pastaruosius du kriterijus bandant suderinti ir iškyla sunkumų. Dalyje vietų konteineriai atsiduria kone po pat gyventojų langais, tad tenka trauktis į kitą įvažiavimo į kiemą pusę, tačiau tuomet jie iškyla vairuotojams iš kairės, užstodami kelio vaizdą.

Imamasi papildomų priemonių

Gavę gyventojų pretenzijas, Šiaulių m. savivaldybės specialistai vyksta į vietą tikrinti skundų pagrįstumo. Jiems jau teko spręsti problemą, kai Aukštabalio gatvėje konteinerių aikštelė „užlipo“ ant pėsčiųjų tako, taip pat vykti ir į Ežero gatvę.

Savivaldybės specialistai jau yra priėmę sprendimus, pvz., prie įvažiavimų į Gardino g. 9 ir Gardi-no g. 29 numatyta įrengti sferinius veidrodžius. Juose vairuotojai esą galėtų stebėti gatvės vaizdą, kurį užstoja konteinerių aikštelė.

„Puikiai suprantame, kad gyventojams ne visos parinktos aikštelių vietos atrodo tinkamos, tačiau norime jus patikinti, kad prie šio projekto dirba patyrę specialistai, kurie siekia, kad miestas taptų gražesnis ir švaresnis“, – rašoma abiejų institucijų paguodos atsakyme „Etaplius“ redakcijai, kuri nusiuntė užklausą dėl keleto abejotinai tinkamų vietų.

Kai kur pavyksta rasti kompromisą, įrengiant papildomų priemonių, retkarčiais jis neįmanomas be aikštelės perkėlimo, kas yra nerentabilu.

Naujų pusiau požeminių aikštelių daugėja

Birželį Šiauliuose pradėtos eksploatuoti devynios naujai įrengtos pusiau požeminės atliekų rūšiavimo aikštelės. Artimiausią savaitę bus pradėta naudoti dar per dešimt. Nuo pavasario pagal esamą sutartį yra įrengtos ir eksploatuojamos 34 iš 204 pusiau požeminių konteinerių aikštelių.

Iš viso pagal projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ turi būti įrengta 300 pusiau požeminių konteinerių aikštelių. ŠRATC kartu su Šiaulių miesto savivaldybės administracija tikisi, kad projektas vyks sklandžiai ir bus įgyvendintas laiku, t. y. iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Pusiau požeminių konteinerių aikštelėse yra įrengti konteineriai, skirti popieriui ir kartonui, plastikui ir metalui, stiklui bei mišrioms komunalinėms atliekoms, kai kuriose aikštelėse yra konteinerių, skirtų biologiškai skaidžioms atliekoms.

Ką gali gyventojai?

Kur dar numatytos vietos būsimoms pusiau požeminių konteinerių aikštelėms, gyventojai gali pamatyti Šiaulių m. savivaldybės ir ŠRATC svetainėse skelbiamuose žemėlapiuose.

Taip jie iš anksto gali susipažinti su schema ir nuspėti būsimą situaciją. Jei ji galimai kelia problemų, tiek Savivaldybės, tiek ŠRATC svetainėse skelbiami kontaktai, kur gyventojai gali kreiptis, kad iš naujo būtų įvertinta, ar tinkamai parinkta vieta.

Dėl vietų, kur jau įrengtos aikštelės ir tik dabar išryškėjo problemos, gyventojai irgi gali kreiptis. Tuomet specialistai vyksta į vietą ir sprendžia, ar gali kuo nors padėti.