Naudinga, paprasta, patogu
 • Buitinė narkomanija

  Ok­sa­na LAU­RU­TY­TĖ

  Pra­de­di sen­ti, kai mai­še­lis su vais­tais tam­pa di­des­nis už kos­me­ti­nę. Taip šmaikš­tau­ja ne vie­na vy­res­nio am­žiaus mo­te­ris, bet vi­suo­me­nės psi­chi­ne ir fi­zi­ne svei­ka­ta nuo­šir­džiai be­si­rū­pi­nan­tiems me­di­kams ne­be­juo­kin­ga. Vais­ti­nė­se ap­stu pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių, ku­rie ak­ci­jų me­tu gau­siai per­ka mais­to pa­pil­dus. Ste­bi­mas ir pa­gau­sė­ji­mas re­cep­tų, ku­riais pa­cien­tams ski­ria­mi psi­chot­ro­pai – ne­ri­mą, įtam­pą slo­pi­nan­tys vais­tai. Ša­lies svei­ka­tos po­li­ti­ka ta­po to­kia, kad žmo­gus ne sau­go­mas nuo vais­tų, o ska­ti­na­mas juos var­to­ti. „Bui­ti­nė nar­ko­ma­ni­ja“, – taip si­tua­ci­ją va­di­na spe­cia­lis­tai.

  „Pa­so­din­ti“ ant vais­tų

  Vie­no­je Šiau­lių gy­dy­mo įstai­gos vais­ti­nė­je dir­ban­ti vais­ti­nin­kė Lai­ma sa­ko, kad pen­si­nio am­žiaus žmo­nės ati­tin­ka­mo­mis ak­ci­jų va­lan­do­mis tik­rai plūs­te­li į konk­re­čias vais­ti­nes, to­dėl…

 • Išmanieji kontaktiniai lęšiai – jau ne fantastika1

  Pas­ta­rai­siais me­tais ne kar­tą gir­dė­jo­me įdo­mių at­ra­di­mų, su­si­ju­sių su kon­tak­ti­niais lę­šiais. Moks­li­nin­kai kaip rei­kiant pa­si­žy­mė­jo kur­da­mi „pro­tin­gų“ lę­šių po­rą dia­be­ti­kams, pa­de­dan­čią ste­bė­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, o gar­sio­ji „Goog­le“ nu­ste­bi­no pa­sau­lį…

 • Prieskoniai tavo virtuvėje

  Jo­lan­ta ŠID­LAUS­KIE­NĖ

  Pries­ko­niai tin­ka ir mais­tui ga­min­ti, ir svei­ka­tai stip­rin­ti, tik ar ži­no­me, kaip tin­ka­mai juos nau­do­ti ir kaip lai­ky­ti, kad ne­bū­tų pra­ras­tos ge­riau­sios jų sa­vy­bės? Ak­las ma­dos vai­ky­ma­sis ir…

 • Laimės, sveikatos, pinigų…

  Ri­čar­das Ja­ku­tis

  Ne­mėgs­tu svei­ki­ni­mų ir lin­kė­ji­mų. Tie pa­tys ba­na­lūs žo­džiai. Ne­ži­nau, ar ve­da­ma to­kia sta­tis­ti­ka, bet ma­nau, kad daž­niau­siai lin­ki­ma lai­mės, svei­ka­tos, pi­ni­gų… Nie­kas neiš­si­pil­do. Vie­nas kvai­liau­sių pa­lin­kė­ji­mų, ko­kį esu gir­dė­jęs: „Drau­gų kaip tu pa­ts!“ Įsi­vaiz­duo­ju, kaip bū­tų sun­ku su…

 • Gėrimas, kuris „jauną žmogų gražina, seną – jaunina“

  Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

  Kiek­vie­nas ras­tu­me ne vie­ną prie­žas­tį, dėl ku­rios bū­tų pra­var­tu vi­sai at­si­sa­ky­ti ka­va­me­džio ka­vos. Daž­niau­siai tai su­si­ję su fi­zi­ne svei­ka­ta: krau­jo­ta­kos, ke­pe­nų ar skran­džio su­tri­ki­mai, poo­pe­ra­ci­nis lai­ko­tar­pis ar­ba tie­siog įpra­ti­mas. Pa­si­ro­do, ap­gau­ti sa­ve, at­si­sa­kius „ne­kal­tu nar­ko­ti­ku“ va­di­na­mos ka­va­me­džio ka­vos…

 • Prekybininkai prognozuoja stabilias kainas

  Verslo tendencijos mažmeninėje prekyboje per mėnesį keitėsi nežymiai, rodo įmonių vadovų apklausa.

  Statistikos departamentas skelbia, kad vasarį, palyginti su sausiu, šiek tiek padaugėjo teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis pablogėjo: pablogėjimą nurodė 19 proc. (prieš mėnesį – 15 proc.), pagerėjimą…

ETAPLIUS SKELBIA

YRA KĄ VEIKTI
 • Būsimi verslininkai rinkosi į „Verslas veža“1

  Penktadienį nuo ryto Šiauliuose ėmė šurmuliuoti būsimieji verslininkai – jaunimas rinkosi į renginį „Verslas veža“ Šiaulių arenoje.

  „Verslas veža“ – tai galimybė savo kelio beieškančiajam sužinoti, nuo ko ir kaip…

 • Šiauliuose – pirmosios šiais metais prancūziškos „Vyno Naktys“

  Reklama
  Vasario 25 d. šiauliečiai, besidomintys vynu, vakarojo pirmame šiais metais „Vyno Naktys“ renginyje. Šį kartą vakaras atspindėjo Prancūziją – restorane „Savynė“ prancūziškos muzikos fone buvo pristatytas prancūziškas vynas.

 • Šiauliečiai kviečiami į masinę fotoakciją

  Šiauliečiai kviečiami artėjančią Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną pasitikti su šypsena :) Kovo 11-ąją mūsų mieste pirmą kartą vyks bendros visų gyventojų nuotraukos fotoakcija. Unikalioje, ypač didelės raiškos nuotraukoje tikimasi įamžinti…

 • A.Čižauskaitė kviečia šeimas į koncertą „Pažadink širdį“3

  Šiauliečiai puikiai pamena „Juventos“ mokyklos moksleivę, penkių „Dainų dainelių“ laureatę, ansamblio „Jonis“ solistę, buvusią Valstybinio choro „Polifonija“ choristę, LRT projekto „Iššūkis žvaigždėms: Dainų 10“ dalyvę Aureliją Čižauskaitę, kuomet su partneriu…

PILIEČIAI REPORTERIAI - www.cr.etaplius.lt
 • Kviečiame
  ANONSAS
  • Buitinė narkomanija

   Ok­sa­na LAU­RU­TY­TĖ

   Pra­de­di sen­ti, kai mai­še­lis su vais­tais tam­pa di­des­nis už kos­me­ti­nę. Taip šmaikš­tau­ja ne vie­na vy­res­nio am­žiaus mo­te­ris, bet vi­suo­me­nės psi­chi­ne ir fi­zi­ne svei­ka­ta nuo­šir­džiai be­si­rū­pi­nan­tiems me­di­kams ne­be­juo­kin­ga. Vais­ti­nė­se ap­stu pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių, ku­rie ak­ci­jų me­tu gau­siai per­ka mais­to pa­pil­dus. Ste­bi­mas ir pa­gau­sė­ji­mas re­cep­tų, ku­riais pa­cien­tams ski­ria­mi psi­chot­ro­pai – ne­ri­mą, įtam­pą slo­pi­nan­tys vais­tai. Ša­lies svei­ka­tos po­li­ti­ka ta­po to­kia, kad žmo­gus ne sau­go­mas nuo vais­tų, o ska­ti­na­mas juos var­to­ti. „Bui­ti­nė nar­ko­ma­ni­ja“, – taip si­tua­ci­ją va­di­na spe­cia­lis­tai.

   „Pa­so­din­ti“ ant vais­tų

   Vie­no­je Šiau­lių gy­dy­mo įstai­gos vais­ti­nė­je dir­ban­ti vais­ti­nin­kė Lai­ma sa­ko, kad pen­si­nio am­žiaus žmo­nės ati­tin­ka­mo­mis ak­ci­jų va­lan­do­mis tik­rai plūs­te­li į konk­re­čias vais­ti­nes, to­dėl…

  • Baudos sulaukė kilpas žvėrims statęs vyras

   1000 Eur bauda skirta kilpas miške stačiusiam Šiaulių r. gyventojui.

   Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos inspektoriai gerai jiems žinomą brakonierių I.J. (1954 m) užklupo šių metų sausio pabaigoje. Pasitelkus naujausias technologijas, buvo užfiksuota, kaip vyras stato ir tikrina kilpas Rėkyvos miške. Aplinkosaugininkai rado penkias kilpas ir sniege paliktais pėdsakais nesunkiai atsekė iki brakonieriaus namų.

   Šiaulių rajono, Šlepkų kaimo gyventojas I.J. kaltės nenorėjo pripažinti, jam buvo surašytas protokolas, o visa surinkta medžiaga perduota Šiaulių apylinkės teismui.

   Brakonierius teisme nepasirodė, jo nepavyko surasti ir atvesdinti net policijos pareigūnams, tad nutarimą teismui teko priimti kaltininkui nedalyvaujant. Teismas konstatavo, kad I….

  • saules-aikste

   Vytautas Puzeras darnos bei įkvėpimo ieško baltiškoje kultūroje1

   Šiais metais Naisiai (Šiaulių raj.) sulauks itin daug žmonių atvykstančių iš įvairių Lietuvos kampelių, tad skaitytojus kviečiame artimiau susipažinti su šio dizainerio vizijomis ir darbais Naisiuose.

   Grįžimas prie kultūrinių bei…

  • DSC01948

   Lengvaatlečių startai

   Vilniuje vykusiose Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybėse Šiaulių rajono rinktinės sudėtyje dalyvavo keturi Meškuičių gimnazijos jaunieji sportininkai. 

   Puikiai šiose varžybose startavo rutulio stūmikas Justas Jonaitis. Jo stumtas įrankis nuskriejo už…

  • krazantes-gimnazija

   Kelmiškių sukurtą popierinę Respubliką pastebėjo šalies vadovė

   Penktus metus iš eilės Kelmės „Kražantės“ progimnazija stengiasi kuo įdomiau švęsti valstybines šventes. Tai šiemet pastebėjo ir šalies Prezidentė, kvietusi į akciją išradingai paminėti Vasario-16-ąją.

   Šiemet mokiniai su mokyklos dailės…

  • balsavimas-400x2203

   Išankstinio balsavimo metu užfiksuota nemažai pažeidimų

   Vasario 25 d. Šiaulių apskrities policija dėl galimų pažeidimų išankstiniuose savivaldos rinkimuose sulaukė 8 pranešimų.

   Joniškio rajono policijos komisariato pareigūnus dėl galimų pažeidimų pasiekė du pranešimai. Skambinusieji informavo, kad galimai…

  • gaisrine-nakti-ziema

   Gaisro metu Joniškyje žuvo vyras

   Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Joniškio ugniagesiai skubėjo į Basanavičiaus gatvę, kur degė medinis vieno aukšto namas. Gaisro metu žuvo vyras.

   Pranešimas apie nelaimę gautas 1 val. 12 min. nakties….

  • delikatesas

   Stiprybė yra vienybėje, o mūsų vienybė – šokis

   Joniškis – mažas miestelis, tačiau čia nuolat lyg bičių avilyje dūzgia jaunimas. Jaunimas sportuoja, dainuoja, šoka… Ne išimtis ir Joniškio Sporto Centro („Delikateso“) šokėjos.
   Merginos daug repetuoja, savaitgaliais šoka krepšinio…

  • Pirstai_nagai_-Stefano-Mont

   Jauna moteris apdraskė pareigūnę

   Trečiadienį, apie 3 val. 30 min. Pakruojyje, Mindaugo gatvėje, namuose, galimai neblaivi (blaivumą pasitikrinti atsisakė) 26-erių metų moteris sulaikymo metu pasipriešino ir nagais apdraskė 23-ejų metų Šiaulių apskr. VPK Pakruojo…

  • Pinigai_eurai_Pierre-Amerly

   Iš Pakruojo rajono merės reikalavo pinigų

   Iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus pastaruoju metu nesiliauja keliavę grasinančio pobūdžio laiškai.

   Prieš kelias savaites tokio laiško su necenzūriniais žodžiais, atvirais grasinimais ir reikalavimais pervesti tūkstantines sumas į nurodytas banko sąskaitas…

  • olimpine-diena

   Radviliškio sporto arenoje mažieji skleidė olimpinę dvasią

   Radviliškio sporto arenoje skambėjo vaikų juokas ir skleidėsi olimpinė dvasia. Čia susirinkę rajono lopšelių-darželių priešmokyklinių grupių auklėtiniai  varžėsi estafečių rungtyse, bendravo ir džiaugėsi gražia sporto švente. Į tradicinį, jau penktus…

  • radviliskio-gynybos-batalionas

   Oro gynybos batalionui įteikta trispalvė

   Oro gynybos bataliono (OGB), esančio Radviliškyje, kariai lankėsi renginyje Lietuvos Respublikos prezidentūroje. Čia vykusiame renginyje Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo akcijos „Vasario 16-ąją švęsk išradingai“ dalyvavusias aktyviausias bendruomenes ir…

  • Alkotesteris-pd-eta2

   Po ilgų gaudynių sulaikytas girtas vairuotojas

   Akmenės rajono policijos pareigūnams įkliuvo prie vairo apsvaigęs 19-metis.

   Vairuotojas sulaikytas tik po ilgų gaudynių. Pareigūnai, patruliuodami Naujojoje Akmenėje, J. Dalinkevičiaus gatvėje pastebėjo dideliu greičiu važiuojantį automobilį „Mazda“. Pareigūnams jį…

  • peilisa

   Akmenės rajone per išgertuves peiliu sužalotas vyras

   Akmenės rajone  per išgertuves kilę ginčai baigėsi peilio dūriais.

   Naktį į šeštadienį, apie 1 val., Akmenės rajone, Biliūniškių II kaime, namuose buvo girtaujama. Vyriškis išgertuvių metu kilus ginčui peiliu sužalojo…

  SPORTO NAUJIENAS REMIA
  • G.Buenanjo nepateko į dvejetų varžybų pusfinalį

   Lietuvos tenisininkei Gabijai Buenanjo kartu su ruse Jekaterina Kazionova nepavyko patekti į Šiaulių teniso mokykloje vykstančio Tarptautinės teniso federacijos (ITF) II kategorijos jaunių teniso turnyro, skirto Aivarui Balžekui atminti, merginų…

  • Paslaptingi investuotojai „Kruojos“ nevaldys

   Ketvirtadienį Vilniuje pristatytas 95-asis Lietuvos futbolo A lygos sezonas, kuriame dalyvaus 10 klubų. Spaudos konferencijoje pranešta, kad Pakruojo „Kruojos“ komanda nesulauks pinigų iš paslaptingų užsienio investuotų ir taip pat pristatytas…

  • Lietuvos krepšinio federacijos čempionate „Šiauliams“ – bronza1

   Šiaulių krepšininkai pasveikinti iškovoję trečią vietą Lietuvos krepšinio federacijos čempionate.

   Šiaulių krepšinio klubas laimėjo bronzos medalius, mažajame finale nugalėjęs Utenos ,,Juventus“ ekipą.

   Šiauliečiai šventė pergalę rezultatu – 77:62. Dėl trečios…

  • „Šiaulių“ krepšininkai laimėjo pirmąsias BBL ketvirtfinalio rungtynes

   Baltijos krepšinio lygos (BBL) čempionato pirmosiose ketvirtfinalio rungtynėse trečiadienį Šiaulių „Šiauliai“ namuose 103:81 (29:22, 16:24, 31:19, 27:16) nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“.

   Šiauliečiai po dviejų kėlinių atsiliko 45:46, o po trijų ketvirčių…

  • Jaunieji Lietuvos tenisininkai baigė pasirodymą vienetų varžybose

   Šiaulių teniso mokykloje vykstančiame Tarptautinės teniso federacijos (ITF) II kategorijos jaunių teniso turnyre, skirtame Aivarui Balžekui atminti, trečiadienį Lietuvos atstovai patyrė nesėkmes ir baigė pasirodymą vienetų varžybose.

   Merginų varžybų pirmajame…

  • Šiaulių rankininkai įveikė kauniečius

   Šiaulių ,,Dubysos-Gubernijos“ klubo rankininkai laimėjo susitikimą išvykoje. Lietuvos vyrų rankinio lygos čempionato rungtynėse šiauliečiai įveikė Kauno ,,Lietuvos sporto universiteto-Lūšies“ klubą – 33:29.

   Mūsų komanda rezultatyvesnė buvo jau pirmoje rungtynių dalyje….

  • Arbatos

   Gėrimas, kuris „jauną žmogų gražina, seną – jaunina“

   Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

   Kiek­vie­nas ras­tu­me ne vie­ną prie­žas­tį, dėl ku­rios bū­tų pra­var­tu vi­sai at­si­sa­ky­ti ka­va­me­džio ka­vos. Daž­niau­siai tai su­si­ję su fi­zi­ne svei­ka­ta: krau­jo­ta­kos, ke­pe­nų ar skran­džio su­tri­ki­mai, poo­pe­ra­ci­nis lai­ko­tar­pis ar­ba tie­siog…

  • 3232402244_7e780a30cb_z

   Kodėl japonai yra ilgaamžiškumo rekordininkai?

   Daugeliui ligų ir net mirčių galima užkirsti kelią, nes, pasak mokslininkų, vien sveikai maitinantis galima būtų išvengti 90 proc. antrojo tipo diabeto, 80 proc. širdies ir kraujagyslių ligų ir 30…

  • kraujo-donorai

   Lietuvoje sparčiai gausėja pritariančiųjų organų ir audinių donorystei

   Kaip informuoja Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvoje sparčiai gausėja pritariančiųjų organų ir audinių donorystei gretos, o tam įtakos turi ir modernios kompiuterinės technologijos. Per nepilnus vienuolika mėnesių,…

  • saules-aikste

   Vytautas Puzeras darnos bei įkvėpimo ieško baltiškoje kultūroje1

   Šiais metais Naisiai (Šiaulių raj.) sulauks itin daug žmonių atvykstančių iš įvairių Lietuvos kampelių, tad skaitytojus kviečiame artimiau susipažinti su šio dizainerio vizijomis ir darbais Naisiuose.

   Grįžimas prie kultūrinių bei…

  • laiptu-galerija-paveikslas

   „Laiptų galerijoje“ – E. Brinkytės paroda

   „Laiptų galerijoje“ atidaroma Egidijos Brinkytės (Klaipėda) tapybos paroda „Jausmų santechnika“.

   2015 m. vasario 27 d. 18 val. galerijoje - net 20-oji personalinė ir 1-oji Šiauliuose jaunos dailininkės Egidijos Brinkytės paroda. Autorė…

  • VBF063

   Vienos pokylio akimirkos2

   Šiaulių arenoje įvyko tradicinis, jau ketvirtasis, Vienos pokylis, kurio metu surinktos lėšos bus skirtos Šiaulių universiteto Botanikos sode įrengti takus neįgaliesiems.

   Už pernai surinktas lėšas buvo nupirktos reikalingos medžiagos, tad…

  • IMG_9608

   Atviri šulinėliai grasina ir praeiviams, ir automobiliams

   Pavojingai žiojėjančius šulinėlius gyventojai gali atsargiai apeiti, pažymėti raudonai, kad pastebėtų kiti praeiviai arba pranešti atsakingoms institucijoms.

   Į Etaplius.lt redakciją atskriejo kelios Simonos nuotraukos, kuriose užfiksuotas šulinėlis be dangčio. Nežinia, kas nušvilpė dangtį, tačiau atsivėrusi klastinga gili duobė dabar grasina ne tik automobiliams, bet ir praeiviams, ypač keliaujantiems tamsiu paros…

  • gytariu-mokykla

   Balta pietinio rajono gėda4

   Nuotraukų albumą naujienų portalui Etaplius.lt atsiuntęs Kazys teigia, kad jam skaudu kasdien pro savo namų langus matyti nykstantį ir griūvantį kadaise buvusios pačios gražiausios miesto mokyklos pastatą.

   Prieš gerą dešimtmetį ši mokykla buvo tikra Šiaulių puošmena. Balta, graži, joje knibždėjo vaikų. Geriausiais laikais čia vaikai ėjo net dviem pamainomis. Mokykloje…

  • varvekliai1

   Ant automobilio užkrito varveklis – ką daryti?1

   Gyventojas netoli daugiabučio buvo pasistatęs mašiną, o grįžęs atgal, pamatė nemalonią staigmeną: užkritęs varveklis įbrėžė automobilio stogą. Ar už tai galima tikėtis kompensacijos ir kur reikėtų kreiptis, atsako Teisingumo ministerijos Visuomenės informavimo skyriaus patarėjas Audris Kutrevičius.

   „Pirmiausia svarbu žinoti, kad už sau priklausančių pastatų priežiūrą pagal įstatymus atsako pastato savininkas arba…

  • kamsciai2

   Kas nešventė Užgavėnių, patraukė stintų4

   Šiandien dauguma gyventojų patraukė į Palangą, tradicinę, jau dvyliktąją, stintų šventę „Palangos stinta 2015″. Tad nenuostabu, kad magistraliniame kelyje į pajūrį nusidriekė didžiulės automobilių eilės.

   Transporto eiles stebi vairuotojai, važiuojantys ir nuo Kretingos, ir nuo Klaipėdos.

   Žmonės turi apsišarvuoti kantrybe, jeigu nori neprarasti geros nuotaikos ir pasidžiaugti švente, stebėti „Stintų…

  • more-su-galva

   Skaitytojos nuotrauka: skubėkite išvysti Morę

   Milžiniška šiaulietiška Morė – jau su galva. Organizatoriai po truputį puošia Užgavėnių simbolį, nes šventės pradžia – ne už kalnų. 

   Nebe pirmą kartą rekordo misijos ėmėsi Šiaulių Profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus bendruomenė. Jos nariai jau vakar prie prekybos centro „Akropolis“ pradėjo statyti, kaip tikimasi, aukščiausią Morę Lietuvoje….

  • IMG_1776

   Moteris dėkojo policininkams už pagalbą kelyje1

   Šiaulių apskrities policijos Radviliškio rajono komisariatą pasiekė vilnietės Jūratės laiškas, kuriame ji dėkoja Prevencijos poskyrio tyrėjams Mariui Kondrotui ir Vitalijui Kurandai už pagalbą ir moralinį palaikymą eismo įvykyje, kurį ji patyrė šių metų sausio 29 d. rytą kelyje Panevėžys – Šiauliai.

   „Noriu nuoširdžiai padėkoti Radviliškio rajono policijos pareigūnams Mariui Kondrotui…

  • IMG_0622

   Prieskoniai tavo virtuvėje

   Jo­lan­ta ŠID­LAUS­KIE­NĖ

   Pries­ko­niai tin­ka ir mais­tui ga­min­ti, ir svei­ka­tai stip­rin­ti, tik ar ži­no­me, kaip tin­ka­mai juos nau­do­ti ir kaip lai­ky­ti, kad ne­bū­tų pra­ras­tos ge­riau­sios jų sa­vy­bės? Ak­las ma­dos vai­ky­ma­sis ir ži­nių trū­ku­mas ga­li mais­to ga­min­to­jus leng­vai grą­žin­ti prie drus­kos ir pi­pi­rų ar­ba pirk­ti­nių jau su­mal­tų prie­sko­nių.

   Kaip ir kur lai­ky­ti?…

  • vlcsnap-2015-02-27-15h41m02s242

   „Kitava“ pristatė pirmą savo dainos videoklipą

   Muzikos gerbėjų vertinimui – pirmas netradicinio folkloro grupės „Kitava“ vaizdo klipas dainai „Žemė mano“. Vaizdo klipas sukurtas Lietuvos 25-ajai Nepriklausomybės sukakčiai paminėti. 

   Tai seniai brandintas projektas, kurį į antrą planą nustumdavo vis kitokie energingosios grupės „Kitava“ darbai. Rugpjūčio pabaigoje filmuotas vaizdo klipas pagaliau pasiekė klausytojus.

   Anot grupės įkūrėjos ir lyderės…

  • 23_rezultatas

   Viena geriausių gidžių dirba teatre

   Valstybinio Šiaulių dramos teatro projektų vadybininkė Margarita Andrončenko – tarp aktyviausių Šiaulių gidų.

   Tarptautinės gido dienos proga Šiaulių miesto meras apdovanojo 11 aktyviausiai dirbančių, daugiausiai ekskursijų surengusių ir labiausiai turistų mylimų gidų. Tarp jų – Valstybinio Šiaulių dramos teatro projektų vadybininkė Margarita Andrončenko, kuriai meras Justinas Sartauskas įteikė padėką už…

  • P1100695

   Būsimos santuokos pamatai išliejami kūdikystėje

   Ok­sa­na LAU­RU­TY­TĖ

   Per­nai Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mas iš­nag­ri­nė­jo maž­daug de­šimt tūks­tan­čių by­lų, penk­ta­da­lis šių by­lų – dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo. Psi­cho­te­ra­peu­tas Eu­ge­ni­jus Lau­ri­nai­tis sa­ko, kad Lie­tu­vo­je ne­la­bai su­pran­ta­ma, ant ko pa­sta­ty­tas, iš ko su­lip­dy­tas san­ty­kis šei­mo­je. Kur­ti san­ty­kį mes iš­moks­ta­me per pir­muo­sius gy­ve­ni­mo me­tus iš svar­biau­sio žmo­gaus – ma­mos. Ji yra at­sa­kin­ga už…

  • gaubo-autoportretas

   Menininko autoportretas iš sniego stebino turistus Kinijoje

   Iš Kinijos Changbai miesto sniego skulptūrų festivalio-konkurso grįžęs skulptorius Martynas Gaubas su komanda parsivežė pirmąją vietą. Turistus šis miestelis viliote vilioja iš sniego sukurtais pastatais, gatvėmis, nuo žiūrovų atsiginti negalėjo ir lietuviai, ypač tada… kai atsisukdavo vienas iš skulptūros autorių.

   Miestelis – iš sniego

   „Dream team“ – tokiu ironišku pavadinimu…

  • V.Cmilyte-sachmatu-festivalyje-pakilo-i-29-vieta_imagelarge

   V.Čmilytė-Nielsen: „Mūsų šeimoje nuo šachmatų neįmanoma nutolti“

   Pajėgiausia šalies šachmatininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen (ELO koeficientas – 2530) vasario mėnesį pakilo į iki šiol neregėtas aukštumas – tarptautinės šachmatų federacijos (FIDE) paskelbtame šių metų vasario mėnesio pasaulio moterų šachmatų reitinge užėmė septintą vietą.

   Maloni staigmena buvo netikėta, tačiau sportininkė viliasi, kad tai nebus paskutinė aukščiausia pozicija jos karjeroje.

   Šiaulietė…

  Vasario  2015
  Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek
     
    1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28  
  ORAI ŠIAULIUOSE
  2015.02.28
  Šiauliai1°C
  Debesuotumas
  Oro drėgnumas: 93%
  V: Vakarų/Šiaurės-Vakarų, 3m/s
  Sekmadienis
  4°C | 2°C
  Rūkas
  Pirmadienis
  4°C | 0°C
  Galimas lietus
  Antradienis
  3°C | -2°C
  Sniegas
  MŪSŲ DRAUGAI
  JŪSŲ NUOMONĖ

  Ketinate balsuoti savivaldybių tarybų rinkimuose?

  Apklausos rezultatai

  Kraunama ... Kraunama ...
  • oro-uostas-is-vidaus

   Emigrantas: grįžome į Lietuvą paskubėję4

   Mūsų tautiečiai tebeieško laimės svetur. Vieni randa ir į savo gyvenimą žvelgia kosmopolitiškai, kiti norėtų grįžti, susiklosčius palankioms aplinkybėms, treti, net turėję geresnes sąlygas svetur, grįžta ir bando kurtis gimtinėje….

  • Pienas_sausianis_-arrtx1

   Kaip švenčiamos Kalėdos kitose šalyse?

    Tik­riau­siai ne kar­tą esa­te gir­dė­ję, kad Ru­si­jo­je, Uk­rai­no­je Ka­lė­dos šven­čia­mos sau­sio 7 d., o ne gruo­džio 25 d. kaip dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių. Bet tai tik vie­nas iš pa­vyz­džių, pa­ro­dan­čių, ko­kios…

  • Earth-From-Space-Wallpaper-

   Kodėl Žemė – Mėlynoji planeta?

   Svars­ty­mai ir dis­ku­si­jos šiuo klau­si­mu vis dar ne­ty­la. Įp­ras­ta Že­mę taip va­din­ti dėl to, kad net 70 pro­c. jos pa­vir­šiaus den­gia van­duo, o pastarojo gy­vy­bės įvai­ro­vei ne­pri­lygs­ta joks ki­tas Že­mės…

  • Interneto_kabelis_wyrls

   Kažkada gyvenome be interneto

   Prieš 42-ejus me­tus Jung­ti­nių tau­tų Ge­ne­ra­li­nė asamb­lė­ja spa­lio 24-ąją pa­skel­bė Pa­sau­li­ne in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų plėt­ros die­na. Pa­sau­ly­je šian­dien yra be­veik 3 mlrd. in­ter­ne­to var­to­to­jų, bet dar prieš po­rą de­šimt­me­čių pa­tys lie­tu­viai…

  • Zemelapis_zmones_sanja-gjen

   Pasaulyje žmonių bus daugiau nei manyta

   Žmo­nių po­pu­lia­ci­ja di­dė­ja ne­sus­tab­do­mai. Va­šing­to­no uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai pa­tei­kė stul­bi­nan­čius duo­me­nis. Pa­si­ro­do, yra 80 pro­c. ti­ki­my­bė, kad iki šio am­žiaus pa­bai­gos žmo­nių po­pu­lia­ci­ja ga­li siek­ti nuo 9,6 mi­li­jar­do iki 12,3 mi­li­jar­do…

  • 2

   Šventė „100 dienų, kai ragainiokas aš esu“

   Vasario 12 dieną Ragainės progimnazijoje įvyko pirmokų šimtadienis „100 dienų, kai ragainiokas aš esu“.

   Pirmokai vaidino „Zuikių mokyklą“. Mokiniai parodė, ką išmoko per šimtą dienų: šoko, dainavo, deklamavo.
   Šventės pabaigoje pirmokai kartu su tėveliais nuoširdžiai tarė priesaikos žodžius ir sudainavo…

  • 901705_772288482790591_145776268_o

   Šiaulių universiteto gimnazijos abiturientų kelionė laiku

   Vasario 19 d. koncertų salėje „Saulė“ vyko tradicinė Šiaulių universiteto gimnazijos abiturientų Šimtadienio šventė. Kaip visada, „šugiečiai“ surengė įspūdingą dviejų dalių reginį. Pirmąją valandą Šiau­lių universiteto gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai do­va­no­jo šventės svečiams spek­tak­lį „Atgal į ateitį“. Spektaklio scenarijaus autorė – IV…

  • 1JPG

   Projektinė veikla Ragainės progimnazijoje

   Šiaulių Ragainės progimnazija tęsia sėkmingą dalyvavimą tarptautiniame daugiašalės partnerystės Comenius projekte „Life in orur neighbourhood – life in our city. Analysis of living conditions in our urban district and in our city“. 6-8 klasių mokiniai kartu su mokytojais dalyvavo Comenius…

  • diplomas-baigimas-studentai

   Praėjusių metų rezultatai: stabilumas, sėkmingumas ir naujos galimybės

   Šių metų vasario 24 d. Šiaulių valstybinėje kolegijoje įvyko kolegijos tarybos posėdis, kurio metu aptarti svarbiausi 2014 m. veiklos rezultatai. Kolegijos tarybos patvirtinta veiklos ataskaita leidžia teigti, kad šiuo aukštosioms mokykloms sudėtingu laikotarpiu Šiaulių valstybinė kolegija sėkmingai išlaiko veiklos ir…

  • JPG2

   Mokinukas aš esu

   Ragainės progimnazijoje lankėsi miesto lopšelių – darželių „Coliukė“, „Kregždutė“, „Trys nykštukai“, „Žirniukas“, „Žiburėlis“, „Gluosnis“, „Berželis“ auklėtiniai. Smagiai pasimankštinę būsimieji pirmokai aktyviai dalyvavo integruotose pamokėlėse. Išeidami mažieji mokinukai mokyklos kiemą papuošė savo dekoruotais paukšteliais.

   Į renginį ,,Šiandien mokinukas aš esu“ Ragainės…

  • oratorius

   Vienas oratorių konkurso nugalėtojų – ŠU gimnazijos mokinys

   Vasario 20 d. Klaipėdoje, LCC tarptautiniame universitete, buvo renkamas geriausias oratorius, gegužės mėn. atstovausiantis Lietuvai tarptautiniame konkurso finale Londone. Šių metų konkurso tema, paremta romėnų filosofo Cicerono citata „Ignoruoti praeitį reiškia amžinai likti vaiku“ (angl. „To be ignoranto of the…

  • Išmanieji kontaktiniai lęšiai – jau ne fantastika1

   Pas­ta­rai­siais me­tais ne kar­tą gir­dė­jo­me įdo­mių at­ra­di­mų, su­si­ju­sių su kon­tak­ti­niais lę­šiais. Moks­li­nin­kai kaip rei­kiant pa­si­žy­mė­jo kur­da­mi „pro­tin­gų“ lę­šių po­rą dia­be­ti­kams, pa­de­dan­čią ste­bė­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, o gar­sio­ji „Goog­le“ nu­ste­bi­no pa­sau­lį…

  • Įdomioji matematika „ant pirštų“: skaičiai, homoseksualai ir trupmenos

   Skaičius matome kiekvieną dieną. Ryte pramerkę kairę akį pažiūrime, kiek valandų rodo žadintuvas, parduotuvėje žvelgiame į prekių kainas, ir iš piniginės traukiame banknotus ir monetas su tam tikrais skaičiais, kuo…

  • Kartoninių dėžių mistika: kodėl katės jas taip mėgsta?

   Auginantiems kates turbūt ne kartą teko ieškoti, kur šįkart įsigudrino miegoti jų augintinė. Bene didžiausia pramoga šiems gyvūnams – įsirangyti į kartoninę dėžę. Tad mokslininkai ėmėsi šio klausimo ir galų…

  • Išmaniųjų telefonų priedai diagnozuoja ŽIV ir sifilį

   Sa­vo iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais ga­li­me pa­da­ry­ti daug įvai­rių da­ly­kų: pa­si­tik­rin­ti krau­jos­pū­dį, iš­mok­ti kal­bų, gu­lė­da­mi lo­vo­je už­si­vi­rin­ti ka­vos, ste­bė­ti sa­vo svei­ka­tą, pla­nuo­ti lais­va­lai­kį ar pra­mo­gas ir pan. Bet tai dar ne vis­kas… …

  • IMG_0752

   Kai širdyje pavasaris…

   Kad ir ne­šal­ta žie­ma bu­vo, per Už­ga­vė­nes vis tiek stip­riai ją va­riau iš kie­mo… No­ri­si pa­va­sa­rio, ši­lu­mos ir spal­vų. Gy­ve­ni­me, ap­ran­go­je, lėkš­tė­je… O kas ge­riau su­ku­ria pa­va­sa­rį lėkš­tė­je, jei ne įvai­rias­pal­vės dar­žo­vių sa­lo­tos?

   Tai­gi šian­dien nu­spren­džiau pa­ruoš­ti pil­nu­tė­lį in­dą spal­vin­gų pa­va­sa­rio sa­lo­tų, pa­kel­ti niū­rią na­miš­kių nuo­tai­ką ir pa­dai­lin­ti fi­gū­rą.

   Sa­lo­toms rei­kės:

   „Ice­berg“ sa­lo­tų;

   rau­do­nos ir [...]

  • cepelinai

   Cepelinų diena pas „Salomėją“1

   Ita­lai šven­čia ma­ka­ro­nų die­ną, ja­po­nai – su­šių die­ną, is­pa­nai – po­mi­do­rų, o ame­ri­kie­čiai ka­len­do­riu­je pa­žy­mi su­muš­ti­nių die­ną. Lyg ir juo­kais Ame­ri­kos lie­tu­vių ini­ci­juo­ta Pa­sau­li­nė ce­pe­li­nų die­na kaip­mat pa­pli­to po vi­są pa­sau­lį. Ce­pe­li­nų die­ną, va­sa­rio 2-ąją, mi­ni lie­tu­vių bend­ruo­me­nės Aust­ra­li­jo­je, Ar­gen­ti­no­je, Vo­kie­ti­jo­je, ki­tuo­se pa­sau­lio kraš­tuo­se. Aiš­ku, links­miau­siai ji šven­čia­ma Ame­ri­ko­je, nes juk pa­ts ce­pe­li­nas la­bai pa­na­šus į ame­ri­kie­čių [...]

  • IMG_9327

   Ir vyrai gali nustebinti mylimąsias

   Taip, mo­te­rys, šie už­ra­šai bus ne Jums, to­dėl ga­li­te per­vers­ti pus­la­pį, kad ne­su­ga­din­tu­mė­te sau staig­me­nos. Vy­rai, krei­piuo­si į Jus! Ar­tė­ja Va­len­ti­no die­na, šia pro­ga kiek­vie­na mo­te­ris no­ri bū­ti nu­ste­bin­ta. Jei esa­te vir­tu­vės vir­tuo­zas, nea­be­jo­ju, kad ir taip pa­ruo­ši­te ką nors šau­naus, neįp­ras­to. Bet jei­gu iki šiol vir­tu­vė­je tik už­kai­čia­te ar­ba­ti­nį ir su­si­te­pa­te su­muš­ti­nį, at­sklei­siu ke­le­tą [...]

  • Brokoliu-sriuba

   Ar kviesti draugus į pakelės restoraną?

   Grįž­da­mas iš Vil­niaus ar Kau­no ir pra­va­žia­vęs Rad­vi­liš­kį, li­kus 14 km iki Šiau­lių, ties Šniū­rai­čių kai­mu, kai­rė­je greit­ke­lio pu­sė­je vis at­krei­piu dė­me­sį į nau­jų pa­sta­tų komp­lek­są ir rek­la­mą, kad čia įsi­kū­ręs res­to­ra­nas ir mo­te­lis. De­ja, tas sku­bė­ji­mas na­mo vis nu­ga­lė­da­vo smal­su­mą stab­te­lė­ti res­to­ra­ne, ku­ria­me dar ma­žai kas iš drau­gų ir bu­vęs.

   Tad vie­ną die­ną pri­kal­bi­nau [...]

  • Daigai_-sakura

   Jei pavasaris nevėluos – laikas „želdinti“...

   Ok­sa­na LAU­RU­TY­TĖ

   Sten­dai su spal­vin­gais dar­žo­vių ir gė­lių sėk­lų pa­ke­liais jau se­no­kai trau­kia akį, bet so­di­nin­kai ir dar­ži­nin­kai sėk­lų ber­ti į že­mę dar ne­sku­ba. Juk se­no­liai per­spė­ja, kad šil­tas sau­sis…

  • zvejys

   Vykdant akciją „Lydeka“, sulaikytas žvejys

   Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdydami akciją „Lydeka“ tikrina regiono vandens telkinius. Reido metu, Šiaulių rajone, Gergždelių kaimo apylinkėse, ant Kuršėnų tvenkinio ledo buvo pastebėtas vyras, kuris žvejybai naudojo…

  • brakonierius

   Pakruojo rajone sulaikytas brakonierius

   Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Pakruojo rajono agentūros darbuotojai iš žvejų gavo informaciją, kad Pakruojo rajone, Petrašiūnų karjere žvejojama skrituliais naudojant masalui gyvą žuvelę. Pareigūnai nedelsiant sureagavo į pranešimą, tačiau…

  KVIEČIAME
  ETAPLIUS SKAITYTOJŲ SKELBIMAI
  ETAPLIUS ARCHYVAS
  Ieškoti nuo
  Ieškoti iki
  Data
  Kategorija
  Rask Google
  Paslėpti ▼