Naudinga, paprasta, patogu
 • Barsukai žygeivių ant raudono kilimo nelaukia

  Sakoma, kad per pusiaužiemį barsukas pabunda iš žiemos miego ir išlenda iš olos pasidairyti. Jei pajunta, kad žiema dar laukia ilga, verčiasi ant kito šono ir tęsia sapną. O jei išlenda iš olos, prie jos pripėduoja, vadinasi, žiema ilgai netruks, nes barsukas nebemiegos. Sekmadienį apie du šimtai žmonių savo akimis nusprendė įsitikinti, kokią žiemą pranašauja barsukai. Pusiaužiemio žygį smalsuoliams surengė Kurtuvėnų regioninio parko direkcija.

  Pusiaužiemio žygis šiemet surengtas nuo Geluvos ežero. Prie automobilių stovėjimo aikštelės automobiliais atvyko žmonių, lyg karščiausią vasaros dieną. Šiltai apsirengusių, kuprinėse prisikrovusių termosų su kava, arbata ir užkandžiais, žygeivių laukė net per penkias valandas trunkantis žygis….

 • Keli žingsniai iki nelaimės?

  Naujienų portalo Etaplius.lt redakcijai nuotrauką atsiuntęs skaitytojas Aurimas stebisi Salduvės piliakalnio prieigų nepriežiūra. Kalno papėdėje stūkso ir slidinėtojų laukia betoninė šiukšliadėžė.

  „Žiemos metu linksmybės ant Salduvės piliakalnio gali tapti didžiule…

 • Karka prie alaus arba alus prie karkos

  Rei­kia ruoš­ti va­ka­rie­nę, bet už nu­ga­ros zu­ja vy­ras, zyz­len­da­mas, kad no­rė­tų bo­ka­lo alaus ir „kaž­ko“ ska­naus, to­kio vy­riš­kai stip­raus prie jo. Jei ruo­šiu ir va­ka­rie­nę, ir už­kan­džius vy­rui, su­gai­šiu daug lai­ko, o taip no­rė­čiau iš­ties­ti ko­jas…

  Pri­si­mi­niau, kad va­kar tur­gu­je…

 • Eismo sąlygas sunkina sniegas

  Marijampolės, Šiaulių, Telšių ir Tauragės apskrityse bei Šilutės, Raseinių rajonuose dėl besitęsiančio snygio valstybinės reikšmės kelių dangos provėžotos, vietomis padengtos šlapio sniego sluoksniu.

  Likusioje Lietuvos teritorijoje magistralinių, krašto ir didesnio eismo intensyvumo rajoninių kelių dangos šlapios.

  Mažesnio intensyvumo rajoniniai keliai…

 • Viliotinis ant ledo, kūryba ir auksinės eketės paieškos

  Min­dau­gas MAL­CE­VI­ČIUS

  Ne­nus­pė­ja­ma, sa­vo nuo­tai­ką per die­ną ke­lis kar­tus kei­čian­ti žie­ma pa­ga­lį į ra­tus ki­ša ir spor­ti­nės žūk­lės en­tu­zias­tams. „Ke­le­rius pa­sku­ti­nius me­tus Šiau­liuo­se itin sun­kiai se­ka­si or­ga­ni­zuo­ti po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bas, nes bū­na sun­ku­mų su le­du“, – tei­gia Lie­tu­vos spor­ti­nės žūk­lės klu­bų…

ETAPLIUS SKELBIA

YRA KĄ VEIKTI
 • Barsukai žygeivių ant raudono kilimo nelaukia

  Sakoma, kad per pusiaužiemį barsukas pabunda iš žiemos miego ir išlenda iš olos pasidairyti. Jei pajunta, kad žiema dar laukia ilga, verčiasi ant kito šono ir tęsia sapną. O jei…

 • Nebūk besmegeniu – skaityk!

  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) darbuotojai sausio 22 d. rytą pradėjo neįprastai.

  Grupelė darbuotojų pasinaudojo puikiomis žiemiškomis sąlygomis ir inicijavo smagią skaitymo skatinimo akciją „NEBŪK BESMEGENIU – SKAITYK!!!“….

 • Nauja I.Narkutės daina gimė Švedijos sniegynuose

  Gali sakyti, kad „dainų neberašau“, tačiau jos išlenda ir tada, kai nenori. Tuo savo kailiu įsitikino dainininkė ir dainų autorė Ieva Narkutė – nauja jos daina „Skaidrės“, iš praėjusiais metais…

 • Žagarėje šeštadienį duris atvers restauruoti dvaro rūmai

  Šeštadienį, sausio 24-ąją, 2015-ųjų Lietuvos kultūros sostine paskelbtame Joniškio rajono Žagarės miestelyje – Lietuvos kultūros sostinės pradžios renginys.

  Žagarė pasirengusi pristatyti Šiaurės Lietuvos, buvusios žiemgalių žemės, kultūrą, vieno seniausių Lietuvos…

PILIEČIAI REPORTERIAI - www.cr.etaplius.lt
 • Kviečiame
  ANONSAS
  • Kandidatai į merus – nuo milijonierių iki beturčių

   As­ta VOL­KO­VAI­TĖ

   Be pri­va­lo­mų biog­ra­fi­nių duo­me­nų ar ga­li­mų teis­tu­mų, ne­men­kas dė­me­sys ski­ria­mas kan­di­da­tų fi­nan­si­nei pa­dė­čiai nu­sa­ky­ti. Kiek­vie­nas jų tu­ri dek­la­ruo­ti sa­vo pri­va­lo­mą re­gist­ruo­ti tur­tą, fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, gau­tas pa­ja­mas ir su­mo­kė­tus mo­kes­čius. Taip sie­kia­ma už­kirs­ti ke­lią ne­tei­sė­tiems reiš­ki­niams.

   Ką at­sklei­džia pi­ni­gi­nės lė­šos?

   Pa­siž­val­gy­mas po kan­di­da­tų ki­še­nes su­si­jęs ir su jų su­ge­bė­ji­mais tvar­ky­ti tur­tą bei pi­ni­gus. Ar mo­kan­tie­ji tin­ka­mai tvar­ky­tis su sa­vo pi­ni­gais su­ge­bės tai da­ry­ti ir su sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis? O gal at­virkš­čiai – pi­ni­gi­nės lė­šos jo­kių ver­ty­bių neatsk­lei­džia?

   Vals­ty­bi­nės rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) in­ter­ne­to pus­la­py­je vi­si kan­di­da­tų į me­rus pi­ni­gi­niai rei­ka­lai nu­ro­dy­ti, dek­la­ra­vus pa­ja­mas už 2013 me­tus.

   Šiau­liuo­se ke­li mi­li­jo­nie­riai

   Kan­di­da­tas į me­rus…

  • Neturintis teisių girtas paauglys automobiliu vežiojo mažametį brolį

   Neabejingų žmonių pranešimai policijai  apie prie vairo pastebėtus girtus asmenis, padeda užkirsti kelią nelaimėms.

   Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas vakar vakare sulaukė piliečio skambučio.  Pareigūnui pranešta apie geležinkelio stoties aikštelėje pastebėtą įtartinai manevruojantį automobilį, už kurio vairo sėdi jauno amžiaus vaikinas.

   Gauta informacija buvo nedelsiant patikrinta. Nuvykę į Telšių traukinių stotį, pareigūnai pastebėjo „VW Transporter“, apie kurį ir pranešė skambinęs vyras. Patikrinus jo vairuotoją, paaiškėjo, kad jis – šešiolikmetis, neturintis teisės vairuoti.

   Be viso to, pareigūnams įtarimą sukėlė nuo jaunuolio sklindantis alkoholio kvapas, tad nuspręsta patikrinti ir jo blaivumą. Paaiškėjo, kad savavališkai iš tėvų pasiėmęs automobilį, už vairo jis…

  • tualetas

   Kuršėnuose tualetui būtinas geoterminis šildymas?3

   Šiau­lių ra­jo­no valdžia užsimojo statyti Kuršėnuose vie­šąjį­ tua­le­tą už daugiau nei 431,5 tūkst. litų arba be­veik už 125 tūks­tan­čius eu­rų. Viešasis tualetas būtų buvęs net su rūsiu, pakabinamomis lubomis, vandalų…

  • Pinigine-su-eurais

   Suimtas dar vienas kuršėniškis, įtariamas pagrobęs eurus

   Ketvirtadienį Šiaulių apylinkės teismas svarstė Šiaulių apylinkės prokuratūros pareiškimą dėl kardomosios priemonės – suėmimo 3 mėn. skyrimo Kuršėnų gyventojui R. L., gimusiam 1991 m.

   Vyras įtariamas 2015 m. sausio 12…

  • gaisras1

   Ugnis apgadino ūkinį pastatą, išgelbėtas greta buvęs namas

   Antradienio naktį, ugniagesiai skubėjo malšinti gaisro Kelmėje, Neries gatvėje. Degė ūkinis pastatas, kuriame glaudėsi „Caritas“.

   Gaisras kilo dviejų dalių ūkiniame pastate, įtariama, dėl elektros instaliacijos gedimo. Ugnies malšinti išskubėjo penkios…

  • gaisrine-ugniagesiai-vpg-pgp4

   Pagrasinta susprogdinti Kelmės prokuratūrą

   Kelmėje prokuratūra sulaukė grasinančio laiško, kad sprogs patalpos. Dėl šio pranešimo ant kojų buvo sukeltos specialiosios pajėgos, laimei, pranešimas nepasitvirtino.

   Pirminiais duomenimis, Kelmės prokuratūra grasinančio turinio laišką gavo sausio 8…

  • DSC_1283

   Joniškio rajono policijos komisariatas pristatė veiklos ataskaitą

   Joniškio rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos komisariato 2014 m. veiklos ataskaitos, nuveiktų darbų pristatymas visuomenei.

   Ataskaitiniame susirinkime dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės meras…

  • trikoves-rinktines-sportininkai-treneriai

   Prezidentės padėkos raštai Joniškio sportininkams

   Sausio 17 d. Kaune vyko Lietuvos jėgos trikovės federacijos vykdomojo komiteto išplėstinis posėdis. Jo metu buvo išklausyta federacijos prezidento R. Linkausko finansinė ataskaita už praėjusius metus, patvirtintas 2015 metų varžybų…

  • suo

   Vagišių susekė šuo Blanka

   Sausio 22-osios naktį Pakruojo rajone, Palašmenio kaime, savo veiklą sustabdžiusioje kepykloje, suveikė apsaugos signalizacija. Į įvykio vietą atvykęs apsaugos darbuotojas pamatė sugadintą teritoriją juosiančią tvorą ir nedelsdamas paprašė policijos pareigūnų…

  • gaisrine nakti ziema

   Padegtas ūkinis pastatas, sudegė malkinė ir daržinė

   Penktadienio rytą, įtariama, Pakruojo rajone buvo padegtas ūkinis pastatas. Per gaisrą sudegė malkinė ir daržinė, apdegė ūkinio pastato stogas ir perdengimas.

   Anot Policijos departamento pranešimo, apie 4.45 val. Guostagalio kaime,…

  • papuosalai-250x165

   Iš namo pavogta vertybių už 16 tūkst. eurų

   Penktadienio vakarą Radviliškio rajone vagys įsibrovė į gyvenamąjį namą ir pavogė vertybių už beveik 16 tūkst. eurų.

   Anot Policijos departamento pranešimo, 19.20 val. Januškonių kaime pastebėta, kad iš 46-erių metų…

  • durys

   Išėjimo iš įkalinimo įstaigos puotą nutraukė kriminalistai

   Ankstyvas sausio 14-osios rytas vienam Radviliškio verslininkui pateikė staigmeną – vyras, atėjęs į jam priklausantį alaus barą Radviliškyje, rado sulaužytas duris, iš čia buvo pavogta alkoholinių gėrimų, cigarečių ir pinigų….

  • gaisrine-ugniagesiai-vpg-pgp7

   Laiptinėje sudegė vaikiškas vežimėlis

   Naujoje Akmenėje, vienoje daugiabučių laiptinėje sudegė vaikiškas vežimėlis.

   Gaisras kilo viename Respublikos g. daugiabučių. Ugniagesiams apie liepsnojantį vaikišką vežimėlį pranešė namo gyventojas.

   Daugiabučio namo antra laiptinė skendėjo dūmuose. Atvykus gaisrinei,…

  • sportininkai

   Pagerbti geriausi Akmenės rajono sportininkai

   Graži tradicija – metų gale pagerbti geriausius rajono sportininkus, jų trenerius ir komandų rėmėjus – nepažeista ir šiemet. Naujosios Akmenės kultūros rūmai klegėjo nuo balsų, o salė buvo pilnutėlė. Sporto…

  SPORTO NAUJIENAS REMIA
  • „Šiauliai“ nepajėgė iniciatyvos išlaikyti visą varžybų laiką

   „Šiaulių“ krepšininkai pavyzdingai sužaidė pirmąją mačo pusę, bet antrojoje iniciatyvą perėmė ir pergalę 79:62 iškovojo LKL čempionė „Žalgirio“ ekipa.

   SKAIČIAI. „Šiauliai“ – „Žalgiris“ 62:79 (17:14, 12:15, 16:27, 17:23). Teisėjai G.Vitkauskas,…

  • Viliotinis ant ledo, kūryba ir auksinės eketės paieškos

   Min­dau­gas MAL­CE­VI­ČIUS

   Ne­nus­pė­ja­ma, sa­vo nuo­tai­ką per die­ną ke­lis kar­tus kei­čian­ti žie­ma pa­ga­lį į ra­tus ki­ša ir spor­ti­nės žūk­lės en­tu­zias­tams. „Ke­le­rius pa­sku­ti­nius me­tus Šiau­liuo­se itin sun­kiai se­ka­si or­ga­ni­zuo­ti po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bas,…

  • Radviliškio „Lokomotyvas“ triuškinančiu rezultatu iškovojo pergalę svečiuose

   „Futsal A lyga“ devintojo turo mače pergalę iškovojo Radviliškio „Lokomotyvas“, kuris svečiuose triuškinančiu rezultatu 10:0 (3:0) įveikė Prienų STIHL.

   Pirmajame kėlinyje jau pirmąją rungtynių minutę savo komandos įvarčių sąskaitą atidarė…

  • Lukas Mugevičius pralaimėjo varžovui iš Serbijos

   Šiaulietis Lukas Mugevičius (ATP-670) baigė savo pasirodymą Tunise vykstančiame ITF „Futures“ serijos „Sportevasion ITF Future Winter Tour“ vyrų teniso turnyre.

   Ketvirtfinalyje jis nusileido rezultatu 6:0, 5:7, 3:6 22-ejų metų serbui…

  • LKL kovoje su „Mažeikiais“ debiutavo legionerius iš JAV

   „Šiaulių“ ekipa laimėjo prieš LKL autsaiderius „Mažeikių“ krepšininkus – svečiai nugalėti 86:61 (19:10, 24:18, 28:20, 15:13). Sekmadienį šiauliečių laukia akistata su LKL čempionais „Žalgirio“ krepšininkais.

   Tai buvo trečiasis šių ekipų…

  • „Atžalyno“ auklėtinė tapo taekvondo turnyro nugalėtoja

   Sausio 17-19 dienomis Graikijoje, Salonikuose vyko WTF G1 (Pasaulio taekvondo federacijos) G1 klasės reitingo turnyras, kuriame dalyvavo per 1500 dalyvių iš 46 pasaulio šalių.

   Svorio kategorijoje iki 46 kg, jaunimo – merginų grupėje…

  • Vaikas_vanduo_rankos_-Rob-B

   Žarnyno parazitai – nuo niežulio iki pavojaus gyvybei

   Ok­sa­na LAU­RU­TY­TĖ

   Jei­gu šiuo me­tu val­go­te, ge­riau vers­ki­te ki­tą pus­la­pį ir skai­ty­ki­te ki­tą straips­nį. Nes šia­me straips­ny­je ra­šo­ma apie žar­ny­no pa­ra­zi­tus, ku­rie, gy­ven­da­mi mū­sų žar­ny­ne, su­ke­lia ne­ma­lo­nius po­jū­čius ir ne­ga­la­vi­mus:…

  • vaikai

   Vaikų traumos. Ką reikėtų žinoti tėvams?

   Tėvai privalo sukurti vaikui saugią aplinką tiek namuose, tiek nuolatos stebėti jį išleidę į lauką, o vyresnius vaikus išmokyti atsargiai elgtis gatvėje. Žinoma, tai nereiškia, kad šaltuoju metų laiku reikia…

  • cocacola-kokakola

   Rimtas pavojus, slypintis saldžiuosiuose gėrimuose

   Tie, kurie per dieną išgeria ne mažiau kaip 350 ml saldžių gazuotų gėrimų, gali labai smarkiai pakenkti savo sveikatai. Tikimybė, kad susirgs, padidėja 22 proc.

   Kad viename kokakolos litre ištirpinta…

  • eta-zagare-dvaras

   Nuo žagarvyšnės kauliuko – iki Lietuvos kultūros sostinės

   Šeštadienį vakare prie restauruoto Žagarės dvaro pastato rinkosi būrys žagariečių ir miesto svečių – čia vyko Žagarės, šiemet paskelbtos Lietuvos kultūros sostine, atidarymo šventė. Iš Panevėžio, 2014 -ųjų metų Kultūros…

  • vlcsnap-2015-01-23-17h16m36s170

   Gegužių progimnazijai įteiktas pasaulinis taikos simbolis

   Mūsų mieste – reikšmingas kultūrinis įvykis. Šiaulių Gegužių progimnazijai įteikta Taikos vėliava. Tai visame pasaulyje žinomas „taikos per kultūrą“ simbolis, kuris buvo iškeltas ant aukščiausių planetos viršūnių, Šiaurės ir Pietų…

  • kryziu-kalnas

   Prieštaringa fotosesija Kryžių kalne: žeidžia ar garsina?1

   Dauguma lietuvių Kryžių kalne ieško ramybės, kryžiai byloja apie gilų mūsų tautos tikėjimą. Gausiai čia plūstantiems turistams – tai unikali, pagarbą lietuvių istorijai sužadinanti vieta. Šveicarų mados ir portretų fotografo…

  • IMG_0304 (1)

   Keli žingsniai iki nelaimės?

   Naujienų portalo Etaplius.lt redakcijai nuotrauką atsiuntęs skaitytojas Aurimas stebisi Salduvės piliakalnio prieigų nepriežiūra. Kalno papėdėje stūkso ir slidinėtojų laukia betoninė šiukšliadėžė.

   „Žiemos metu linksmybės ant Salduvės piliakalnio gali tapti didžiule nelaime. Nejaugi sunku susivokti ir Salduvės piliakalnio papėdėje esančią betoninę šiukšliadėžę pernešti keliolika metrų į šoną“, – rašo Aurimas.

   Dėkojame…

  • gluosnis-nukirstas

   Šiaulietis pasiekė tikslą: nukirstas grėsmę kėlęs gluosnis2

   Nenuilstančio ir atkaklaus skaitytojo dėka pavojų kėlęs medis pagaliau nukirstas. Deramo atsako nesulaukusiam šiauliečiui teko kreiptis net į aukštesnes institucijas, tačiau savo tikslą jis pasiekė. 

   Nuolatinis Etaplius.lt skaitytojas Stasys Puščius jau ne kartą buvo rašęs apie Dainų g. 4, 6, 8 namų kieme augusį seną gluosnį. Viena medžio šaka, lūždama…

  • jacobs

   Vartotojo eksperimentas: pasibaisėjo kokią kavą geria5

   „Pora minčių apie šį JACOBS KAVOS PUPELIŲ PAKELĮ ir pačias pupeles. Pastebėjau žiaurų dalyką. Štai – 4 nuotraukos. Pirmoje – kavos pupelių pakelis. Antroje – kavos pupelės iš pakelio. Trečioje – atrinktos kavos pupelės (rankomis). Ketvirtoje – sudegusios kavos pupelės ir dar visokiausios šiukšlės.

   Žmonės, ar jūs norėtumėte tokią kavą…

  • veliava-trispalve

   Kada turi plevėsuoti trispalvė?

   Į naujienų portalą Etaplius.lt kreipėsi skaitytoja, pastebėjusi, kad ne prie visų namų iškelta Lietuvos valstybės vėliava. Moteris teiraujasi, kokiomis progomis vėliava turi būti iškelta ir kokios baudos įstatymų nepaisantiems gyventojams gresia.

   Lietuvos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas skelbia, kad trispalvė prie gyvenamųjų namų keliama tris kartus per metus: vasario…

  • Ledas-saligatvis

   Šiauliuose nebeliko smėlio?1

   Į naujienų portalo Etaplius.lt redakciją kreipėsi senjorė, kuri pasakojo, kad pietiniame Šiaulių rajone tiesiog neįmanoma vaikščioti. „Permainingi orai nėra labai parankūs kelius ir šaligatvius prižiūrintiems specialistams, tačiau atrodo, kad pietinis rajonas visiškai užmirštas“.

   Senjorė teigia, kad pabarstyta ten, kur privatūs žmonės tuo pasirūpina. „Smėlio yra aplink didžiausius prekybos centrus, prie…

  • akropolio-cekis

   Dovanų kuponas eurais – vertas mažiau?1

   Šiauliečiai ir toliau susiduria su įdomybėmis dėl eurų. Dovanų kupone nurodyta suma gali tapti menkesnė, kai pirkėjas ketina juo atsiskaityti.

   Taip nutiko šiauliečiui Edvinui, po Naujų metų užsukusiam į Šiaulių „Akropolį“. Vyras per Kalėdas gavo ne vieną „Akropolio“ dovanų kuponą tad nusprendė visus sudėti į krūvą ir įsigyti prekių už kelis…

  • Drabuziai_-M-Car

   Šiauliečių stiliumi užsiėmusi Irmina Savickienė: mažėja apsikarsčiusių padirbiniais

   Gabrielė VAITKUTĖ

   Kaip jūsų galvoje atrodo stereotipiškas, lyg televizijos laidų ar tam tikrų personažų „nupieštas“, šiaulietis? Kaip jis apsirengęs? Ar skiriasi nuo, tarkime, sostinės ar Kauno gyventojų? Lietuvių dizainerių darbais savo butike Šiauliuose prekiaujanti Irmina Savickienė sako, kad šiame mieste gyvenantys žmonės yra stilingi, o „pilkos masės“ yra visur.

   „Šiauliuose…

  • zyginta-kazlauskaite

   Šiauliečių šeima dukterį pavadino itin retu vardu3

   Žmonės vaikams rinkdami vardus remiasi įvairiais argumentais. Vieni vardą derina prie pavardės, ieško tinkamo skambesio, nori originalaus vardo, kiti renkasi pagal prasmę, vardo reikšmę ir simboliką. Šiauliečių šeima savo dukteriai išrinko retą vardą, kuriuo jau kelerius metus Lietuvoje nebuvo pavadinta nė viena mergaitė.

   Vardą pamatė ligoninėje

   Šiauliečiai Vaidotas ir Eva…

  • 421700_360610570630512_4048

   Rimtus aitvarus į dangų leidžiantys ekstremalai vaikiškų žaidimų...

   Min­dau­gas MAL­CE­VI­ČIUS

   Ar te­ko ka­da ma­ty­ti spor­ti­nin­kus, ku­rie net žie­mos me­tu ant eže­ro le­do ar snie­go le­kia „pa­si­kin­kę“ vė­ją ir iš­da­ri­nė­ja kva­pą gniau­žian­čius triu­kus? Ma­tyt, te­ko, nes jė­gos ait­va­rų en­tu­zias­tų Lie­tu­vo­je – ne­trūks­ta. Vie­ni jų ieš­ko stip­rios ad­re­na­li­no do­zės, ki­ti me­ta iš­šū­kį kas­met le­kian­tiems sli­di­nė­ti į kal­nus ir sa­ko, kad vis­ko,…

  • IMAG0115_2

   Trys sveikatos banginiai: mąstymas, mityba, judėjimas

   Ok­sa­na LAU­RU­TY­TĖ

   Dar prieš de­šimt me­tų šiau­lie­tei Ri­mai Grab­liaus­kie­nei me­di­kai pro­gno­za­vo on­ko­lo­gi­nę skran­džio li­gą, o są­na­riai bu­vo taip su­ti­nę, kad ji ne­ga­lė­jo net į au­to­bu­są įlip­ti. Su­vo­ku­si, kad tik pa­ti ga­li sau pa­dė­ti, mo­te­ris pa­kei­tė mi­ty­bą ir da­bar, be­veik su­lau­ku­si 55-erių, ne­be­pa­me­na, ka­da skun­dė­si svei­ka­ta. „Pir­miau­sia tu­ri pa­keis­ti mąs­ty­mą, įpro­čius…

  • P1100602_2

   Bažnyčios durys – avinų ar avinėlių vartai?1

   Ok­sa­na LAU­RU­TY­TĖ

   „Yra pa­krikš­ty­tų, ku­rie gy­ve­na kaip „na­baš­ny­kai“. Iš išo­rės re­li­gin­gai at­ro­do, vaikš­to su di­de­liais kry­žiais, bet vi­du­je yra pa­go­nys. Jie ga­li leng­vai kam nors gerk­lę per­pjau­ti „dėl Die­vo“, – pir­mą­ją sau­sio die­ną Šiau­lių vys­ku­pi­jo­je kal­bė­jo pran­ciš­ko­nų vie­nuo­lis, ku­ni­gas Ge­di­mi­nas Num­gau­dis OFM. Vie­nuo­lis pil­nu­tė­lei sa­lei ti­kin­čių­jų ro­dė pa­ties pro­diu­suo­tą ir Lie­tu­vos…

  • P1100505

   Europa pasibaigia neįgaliojo vežimėlyje

   Ok­sa­na LAU­RU­TY­TĖ

   Nuo kū­di­kys­tės neį­ga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je sė­din­ti šiau­lie­tė Je­le­na Bo­jar tu­ri sva­jo­nę, ku­ri yra rea­ly­bė kiek­vie­nai ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lies ma­mai. Mo­te­ris no­ri, kad „ra­tu­kais“ leng­vai ga­lė­tų iš­va­žiuo­ti iš bu­to, kad ša­lia sta­lo, prie ku­rio val­go­ma, ne­sto­vė­tų ir bio­tua­le­tas, o į vir­tu­vę ne­rei­kė­tų va­žiuo­ti 30 met­rų. Kai mo­te­ris pa­gim­dė duk­rą…

  Sausio  2015
  Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek
     
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  ORAI ŠIAULIUOSE
  2015.01.25
  Šiauliai-3.2°C
  Smulkus sniegas
  Oro drėgnumas: 87%
  , 1m/s
  Pirmadienis
  -1°C | -6°C
  Debesuota
  Antradienis
  -3°C | -4°C
  Debesuotumas
  Trečiadienis
  0°C | -3°C
  Debesuota
  MŪSŲ DRAUGAI
  JŪSŲ NUOMONĖ

  Kas vertas būti Šiaulių rajono meru?

  Kraunama ... Kraunama ...
  Archyvas
  • Pienas_sausianis_-arrtx1

   Kaip švenčiamos Kalėdos kitose šalyse?

    Tik­riau­siai ne kar­tą esa­te gir­dė­ję, kad Ru­si­jo­je, Uk­rai­no­je Ka­lė­dos šven­čia­mos sau­sio 7 d., o ne gruo­džio 25 d. kaip dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių. Bet tai tik vie­nas iš pa­vyz­džių, pa­ro­dan­čių, ko­kios…

  • Earth-From-Space-Wallpaper-

   Kodėl Žemė – Mėlynoji planeta?

   Svars­ty­mai ir dis­ku­si­jos šiuo klau­si­mu vis dar ne­ty­la. Įp­ras­ta Že­mę taip va­din­ti dėl to, kad net 70 pro­c. jos pa­vir­šiaus den­gia van­duo, o pastarojo gy­vy­bės įvai­ro­vei ne­pri­lygs­ta joks ki­tas Že­mės…

  • Interneto_kabelis_wyrls

   Kažkada gyvenome be interneto

   Prieš 42-ejus me­tus Jung­ti­nių tau­tų Ge­ne­ra­li­nė asamb­lė­ja spa­lio 24-ąją pa­skel­bė Pa­sau­li­ne in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų plėt­ros die­na. Pa­sau­ly­je šian­dien yra be­veik 3 mlrd. in­ter­ne­to var­to­to­jų, bet dar prieš po­rą de­šimt­me­čių pa­tys lie­tu­viai…

  • Zemelapis_zmones_sanja-gjen

   Pasaulyje žmonių bus daugiau nei manyta

   Žmo­nių po­pu­lia­ci­ja di­dė­ja ne­sus­tab­do­mai. Va­šing­to­no uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai pa­tei­kė stul­bi­nan­čius duo­me­nis. Pa­si­ro­do, yra 80 pro­c. ti­ki­my­bė, kad iki šio am­žiaus pa­bai­gos žmo­nių po­pu­lia­ci­ja ga­li siek­ti nuo 9,6 mi­li­jar­do iki 12,3 mi­li­jar­do…

  • baltijos-kelias

   Baltijos kelias paminėtas Didžiosios Britanijos parlamente

   Didžiosios Britanijos Lordų rūmuose vyko diskusija, skirta 25-osioms Baltijos kelio metinėms.

   Renginyje dalyvavo Lordų ir Bendruomenių rūmų nariai, Didžiosios Britanijos ir Baltijos šalių organizacijų atstovai, Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadoriai….

  • bendra

   Mokiniai dalyvavo „Matematinėse pinklėse“

   2015 m. sausio 22 d. būrys miesto progimnazijų šeštokų susirinko į Dainų progimnaziją, kurioje vyko tradicinė matematikos žinių viktorina „Matematinės pinklės“. Džiugu, kad atvyko Jovaro, „Juventos“, Gytarių, „Sandoros“, Ragainės, „Romuvos“, Salduvės progimnazijų komandos. Taip pat dalyvavo ir Dainų progimnazijos šeštokai….

  • baranauskui

   Rytmetys Gegužių progimnazijoje „Antanui Baranauskui – 180″

   Sausio 17 d. poetui, kalbininkui, dvasininkui A. Baranauskui būtų sukakę 180 metų. Ta proga sausio 19-ą Gegužių progimnazijos penktokai rinkosi į mokyklos Informacinį centrą paminėti gražų iškilaus kultūros veikėjo A. Baranausko jubiliejų.

   Mokinius pasitiko Informacinio centro darbuotojų G. Plekavičienės ir…

  • DSCF7388.jpg1_

   „Gintros-Universiteto“ turnyrą laimėjo Ragainės mokyklos mergaitės

   Sausio 21 dieną Šiaulių sporto vidurinėje mokykloje praūžė „Gintros-Universiteto“ klubo organizuotas draugiškas mergaičių tarpmokyklinis futbolo turnyras. Ilgai laukto turnyro aukso medaliais pasidabino Ragainės vidurinės mokyklos auklėtinės.

   Žaismingai prasidėjęs renginys kur kas rimtesnį pagreitį įgavo atėjus lemiamų kovų metui. Du kėlinius…

  • konkursas

   Paaiškėjo anglų kalbos raštingiausias Šiaulių miesto šeštokas

   Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto anglų kalbos „Raštingiausio šeštoko“ konkursas. Sulaukėme 26 mokinių iš Medelyno, „Juventos“, „Rasos“, Rėkyvos, Salduvės, Jovaro, V. Kudirkos, Gytarių, Gegužių, Zoknių, „Sandoros“, „Romuvos“, Dainų  progimnazijų ir Sporto vidurinės mokyklos. Kiekviena mokykla galėjo deleguoti po du…

  • venclauskiu-namai

   Studentai pristatė idėjas, kaip atgaivinti Venclauskių namų kiemą

   Šiaulių universiteto Menų fakulteto Dizaino katedros studentai pristatė idėjas, kaip atgaivinti pamirštą „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų kiemelį. Jaunuoliai pateikė pačių kurtus projektus ir vizualizacijas kaip sutvarkyti sodą, kuris būtų patrauklus muziejaus lankytojams ir visiems šiauliečiams.

   Studentai nestokojo fantazijos, daugiausia dėmesio…

  • magistrantu-gynimai

   Magistrantų darbuose – nuo baldų iki baikerių mados

   Šiandien Šiaulių dailės galerijoje dėmesys buvo nukreiptas išskirtinai tik merginoms. Ir tai ne anksčiau atėjusi Moters diena, o Šiaulių universiteto Menų fakulteto Dailės specialybės magistrantų baigiamųjų darbų gynimas.

   Savo baigiamuosius darbus gynėsi 17 studenčių. Per du Šiaulių dailės galerijos aukštus…

  • Prišalo liežuvis prie metalo?

   Tik­riau­siai vai­kys­tė­je yra te­kę pa­tir­ti tą „ma­lo­nu­mą“, kai lie­žu­vis pri­šą­la prie me­ta­lo. Ir tai nė­ra mis­ti­ka. Esant tin­ka­moms są­ly­goms, jis ga­li taip pri­kib­ti prie me­ta­li­nio pa­vir­šiaus, kad skaus­mas, ban­dant jį…

  • GMO auginimas nuo šiol Lietuvos rankose

   Pavasarį kiekviena Europos Sąjungos (ES) šalis, taip pat ir Lietuva, turės galimybę pati nuspręsti, ar auginti genetiškai modifikuotus organizmus (GMO).

   Europarlamentarai antradienį patvirtino šį Europos Komisijos pasiūlymą, kuriam buvo pritarta…

  • 2015-ieji viena sekunde bus ilgesni

   Šių metų birželio 30 d. 11 val. 59 min. 60 sek. pasauliniu laiku sekundei laikrodžiai sustos ir para bei metai sekunde pailgės, pranešė Vilniaus planetariumas. Kodėl 2015 metai bus sekunde…

  • ​Tarp dažniausiai draudžiamų portalų darbe – „Facebook“

   Ne paslaptis, kad darbo metu visi dalį laiko skiriame asmeninėms reikmėms – tikrinamės asmeninį elektroninį paštą, ieškome pirkinių elektroninėse parduotuvėse ir, žinoma, bendraujame socialiniuose tinkluose. Nors dauguma neįsivaizduojame dienos be…

  • IMG_8895

   Karka prie alaus arba alus prie karkos

   Rei­kia ruoš­ti va­ka­rie­nę, bet už nu­ga­ros zu­ja vy­ras, zyz­len­da­mas, kad no­rė­tų bo­ka­lo alaus ir „kaž­ko“ ska­naus, to­kio vy­riš­kai stip­raus prie jo. Jei ruo­šiu ir va­ka­rie­nę, ir už­kan­džius vy­rui, su­gai­šiu daug lai­ko, o taip no­rė­čiau iš­ties­ti ko­jas…

   Pri­si­mi­niau, kad va­kar tur­gu­je vy­ras pir­ko švie­žią kar­ką, sva­jo­da­mas ją iš­si­kep­ti. Aiš­ku, pa­ma­ri­nuo­ta mė­sa il­gai sto­vė­ti ne­ga­lės, to­dėl šį [...]

  • jakubauskas

   Greitai paruošiama užkandėlė pagal Sigitą Jakubauską

   Žinomas valstybinio Šiaulių dramos teatro, televizijos serialo „Naisių vasara“ aktorius Sigitas Jakubauskas maistą gamina retai, dažniausiai šeimą ir draugus vaišina ypatingų progų metu.

   Aktorius visada žino ką pasiūlyti ir netikėtai užsukusiems svečiams. Greitai paruošiamas  užkandėles Sigitas Jakubauskas pagamina vos per pusvalandį. O skoniu sumuštinukai nenusileidžia profesionalų gamintiems skanėstams.

  • Saaleha-Bamjee

   Po švenčių – atgauti sveikatą ir figūrą…

   Šven­tės yra ge­rai, bet po be­sai­kio mais­to ir al­ko­ho­lio var­to­ji­mo rei­kia at­sta­ty­ti fi­gū­ros li­ni­jas ir svei­ka­tą. „Da­bar jo­kių kep­tų kiau­lės ko­jų, viš­tų ir che­mi­ka­lais purkš­tų man­da­ri­nų“ – pri­sie­kiau sau tre­čią nau­jų me­tų die­ną.

   Ge­riau­sia or­ga­niz­mą pa­le­pin­ti svei­kais, neap­do­ro­tais pro­duk­tais. Bū­tent tuo va­do­vau­ja­si svei­kai gy­ve­nan­tys ve­ga­nai. Lo­bis lie­tu­vių vir­tu­vė­je yra bu­ro­kas. Bu­ro­kė­liai – ypa­tin­gos dar­žo­vės. Jos nuo [...]

  • kava_Flavio-Takemoto

   Šaltiems žiemos vakarams: airiška kava

   Kava – gėrimas, kuris turi neprilygstamą aromatą ir skonį, pritraukiantį vis daugiau ir daugiau gerbėjų. Tai puikus sušildantis gėrimas šaltuoju metų laiku. Yra begalė geros kavos paruošimo būdų, mes siūlome populiariausius, kurie padės sušildyti draugus šaltais žiemos vakarais.

   Ingredientai 1 porcijai:

   2 a. š. cukraus,
   45 ml airiško viskio,
   3/5 st. šviežiai užpiltos kavos,
   1 [...]

  • vegele

   Nuo sausio 16-osios jau galima žvejoti...

   Nuo sausio 16-osios jau galima gaudyti vėgėles. Šios žuvys jau išneršė ir iš nerštaviečių grįžo į joms įprastas buveines.

   Siekiant apsaugoti vėgėlių išteklius nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15…

  • DSC_0003

   Pastatus renovuojantys statybininkai aplaidžiai rūpinasi atliekomis...

   Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Telšių rajono agentūra pagal savo prioritetinius planus atlieka renovuojamų gyvenamųjų namų Telšių mieste projektų vykdymo patikrinimus. Pagrindinis vykdomų objektų užsakovas yra SĮ „Telšių butų ūkis“….

  • gaisrine-ugniagesiai-vpg-pgp5

   Į upelį teka naftos produktai

   Šiaulių rajone, Pailių kaime, į upelį galimai išsiliejo naftos produktai.

   Gaisrininkai pranešimo apie gamtoje įvykusią nelaimę sulaukė trečiadienį po pietų.

   Pranešėjas gelbėtojus informavo, kad į Pailių tvenkinį upeliu teka neaiškios…

  KVIEČIAME
  ETAPLIUS SKAITYTOJŲ SKELBIMAI
  ETAPLIUS ARCHYVAS
  Ieškoti nuo
  Ieškoti iki
  Data
  Kategorija
  Rask Google
  Paslėpti ▼