Zarasų rajono savivaldybės taryba nusprendė Zarasų krašto garbės piliečio vardą suteikti Stanislovui Krumpliauskui

mid_news_zrs_967_7.-stanislovas-krumpliauskas_00001
Zarasai
Savivaldybės nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Zarasų rajono savivaldybės inf.

2023 m. liepos 27 d. vyko Zarasų rajono savivaldybės tarybos 5-asis posėdis, kuriame vienbalsiai buvo priimtas sprendimas Zarasų krašto garbės piliečio vardą suteikti kanauninkui Stanislovui Krumpliauskui už nuopelnus puoselėjant krikščioniškas vertybes bei indėlį ugdant moralinį, dvasinį ir tautinį rajono bendruomenės sąmoningumą, kultūros ir meno puoselėjimą, gimtojo krašto istorinių vertybių išsaugojimą.

Kanauninko S. Krumpliausko pavardė bus įrašyta Zarasų krašto garbės piliečių knygoje. Rugpjūčio 12 d., 12 val., Zarasų miesto šventės-festivalio „Zarasai 2023“ metu, rajono Savivaldybės merė Nijolė Guobienė kan. Stanislovui Krumpliauskui įteiks specialųjį ženklą ir Garbės piliečio pažymėjimą.

Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas Zarasų krašte gimęs ir augęs. Įšventintas kunigu, beveik keturis dešimtmečius Dievo žodį skleidė Biržų, Kupiškio ir Anykščių rajono žmonėms, užimdamas įvairias pareigas: vikaro, klebono, dekano.

Nuo 2012 metų S. Krumpliauskas – Zarasų rajono Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonas ir Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos administratorius.