Vyko tradicinė švietimo bendruomenės konferencija apie naujų mokslo metų aktualijas

0001_img_5149_1693377591
Raseiniai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Raseinių rajono savivaldybė

Artėjant Mokslo ir žinių dienai, rugpjūčio 29 d. vyko Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus organizuota Raseinių rajono pedagoginės bendruomenės konferencija „Ugdymo proceso kaita – mokinių ūgčiai“, kurioje dalyvavo daugiau nei 170 švietimo srities specialistų.

Susirinkusieji turėjo progą išklausyti net keturis lektorių pranešimus: „Kompetencijomis grįsto ugdymo patirtys Europos mokyklose“ (lektorė dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Europos komisijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė, VDU švietimo akademijos profesorė), „Mokyklos patirtis rengiantis atnaujintų programų įgyvendinimui“ (lektorė Vilija Prižgintienė, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos direktorė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė), „7 valso žingsneliai su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintas BP“ (lektorė Kristina Paulikė, NŠA metodininkė, VDU Gifted centro Vilniuje koordinatorė, asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė), „Į ugdymo turinio atnaujinimą – valso ritmu“ (lektorė prof. dr. Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė).
 
Vėliau kiekvienam įstaigos vadovui buvo įteiktos šventintos valstybinės vėliavos, kurios Rugsėjo 1-ąją – Mokslo ir žinių dieną – suplevėsuos prie visų rajono švietimo įstaigų. Vėliavas šventino ir nuoširdžius linkėjimus švietimo bendruomenei išsakė Raseinių dekanas, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Albertas Staniulis.
 
Šiais metais nominacija „Už pilietiškumą“, šermukšnio simbolis,  įteiktas Prezidento Jono Žemaičio gimnazijai. „Jau dešimti, jubiliejiniai, metai, kai šis simbolis yra įteikiamas vienai iš mūsų Raseinių rajono švietimo įstaigų. Nominacija teikiama už aktyviausiai ir originaliausiai puoselėjamas bei brandindamas vertybes – dorą, pilietiškumą, meilę savo kraštui, atsakomybę“, – sakė renginio vedėja, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė.
 
Tradicinio renginio metu sveikinimo žodžius tarė Raseinių rajono savivaldybės meras Arvydas Nekrošius, kuris dėkojo švietimo įstaigų bendruomenei už nepailstamą mokytojo darbą ir kasdienį siekį ne tik mokyti kitus, bet ir mokytis bei tobulėti patiems.
 
Susirinkusiuosius taip pat sveikino Savivaldybės vicemeras, kuruojantis švietimo sritį, Matas Skamarakas, Tarybos nariai ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Modesta Gailė.