Vyko Raseinių rajono savivaldybės 9-tojo šaukimo paskutinysis tarybos posėdis

Raseiniai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Raseinių raj. savivaldybės inf.

Kovo 30 d. vyko Raseinių rajono savivaldybės 9-tojo šaukimo, šešiasdešimtasis posėdis, dalyvavo 22 tarybos nariai, svarstyti šešiasdešimt devyni tarybos sprendimo projektai.

Įgyvendinant LR vietos savivaldos įstatymo naują redakciją, kuri įsigalios nuo 2023 balandžio 1 d., o nuostatos bus pradėtos taikyti, kai į pirmąjį posėdį susirinks naujai išrinkta 2023-2027 m. kadencijos Raseinių rajono savivaldybės taryba, šiame Savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimami sprendimų projektai, kurie įgyvendins naujojo Vietos savivaldos įstatymo nuostatas.
 
Buvo pristatytas sprendimo projektas TP-79 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.  Pagrindinės reglamento naujovės:
  • įtvirtinama savivaldybės tarybos dauguma, mažuma, opozicija ir opozicijos lyderis;
  • tikslinamos normos dėl savivaldybės tarybos komisijų ir komitetų darbo;
  • nustatoma minimali trukmė, kiek privalu leisti pasisakyti, klausti, atsakyti į klausimus savivaldybės tarybos posėdyje;
  • aptariama galimybė savivaldybės tarybos mažumai turėti savivaldybės tarybos mažumos valandą;
  • tikslinamas savivaldybės kolegijos sudarymas ir papildomas klausimų, kuriuos ji nagrinėja sąrašas. Kolegija tampa privaloma ir yra savivaldybės tarybos patariamasis organas;
  • konkrečiai reglamentuojamos nuostatos, numatančios tarybos narių veiklos apmokėjimą už darbą atliekant tarybos nario pareigas, apibrėžtas Vietos savivaldos įstatyme;
  • reglamentuojama Raseinių rajono savivaldybės mero  veikla, pagrindinės bendravimo su gyventojais formos ir būdai, taip pat kiti klausimai, įstatymų priskiriami savivaldybės tarybos veiklos reglamento reguliavimo sričiai.
 
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rima Kedavičienė  pristatė sprendimo projektus, kuriais naikinamas Tarybos ir mero sekretoriatas bei jame esančios pareigybės: Tarybos ir mero sekretoriato vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo) bei referento (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį). Naujos kadencijos Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus, merą bei mero veiklą, susijusią su Savivaldybės tarybos posėdžiais, aptarnaus – Tarybos  posėdžių sekretorius, kuris bus politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas.
 
Taip pat priimti sprendimai dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo atleidimo iš užimamų pareigų. Naują administracijos direktorių skiria ir atleidžia meras, direktorius skiriamas mero įgaliojimų laikui politinio asmeninio pasitikėjimo pagrindu. Sprendimai įsigalios nuo 2023 m. balandžio 1 d., tačiau jų nuostatos bus pradėtos taikyti, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai išrinkta 2023-2027 m. kadencijos Raseinių rajono savivaldybės taryba.
 
Tarybos posėdyje buvo pritarta kultūros, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitoms. Apsvarstyti ir priimti sprendimai dėl Savivaldybės turto disponavimo.
 
Visi sprendimų projektai buvo apsvarstyti ir išdiskutuoti komitetų posėdžiuose, buvo pritarta šešiasdešimt devyniems  pateiktiems projektams, keturi sprendimų projektai išbraukti iš tarybos darbotvarkės.
 
Paskutiniojo, 9-ojo šaukimo tarybos posėdžio metu meras Andrius Bautronis dėkojo tarybos nariams, Savivaldybės administracijos vadovams, specialistams, įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, seniūnams ir visiems prisidėjusiems prie sprendimų projektų rengimo už nuoširdų ir konstruktyvų darbą per ketverius metus Raseinių kraštui ir jo žmonėms. Mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas tarybos vardu dėkojo merui už bendradarbiavimą, įsiklausymą ir įgyvendintus bendrus darbus krašto gyventojų labui.