Vyko pirmasis Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos posėdis

Kėdainiai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Kėdainių rajono savivaldybė

Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nariai birželio 14-ąją rinkosi į pirmąjį šios tarybos posėdį. Posėdžio metu Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas Jonas Talmantas apžvelgė Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos problemas, nariai išrinkto Kėdainių rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininko pavaduotoją, tarybos sekretorių.

Posėdyje taip pat buvo aptarti ir numatyti svarbūs darbai – visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 m. konkurso paraiškų vertinimas, jungtinio kartu su Kėdainių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija  posėdžio inicijavimas, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai skirto forumo organizavimas,  bendruomenės sveikatos tarybos metinės konferencijos organizavimas ir kiti darbai.

Šių metų gegužės 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo sudaryta savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba:

Jonas Talmantas – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas;

Dalius Serafinas – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas;

Sandra Buinovskienė – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja);

Audra Pakštienė – Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė;

Danguolė Avižiuvienė – Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Ramunė Kabošienė – viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Vidaus medicininio audito padalinio vadovė;

Aušra Vaidotienė – Kėdainių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė, Josvainių moterų klubo „Aušra“ pirmininkė;

Kristina Kulbienė – Sirutiškio bendruomenės centro valdybos narė;

Indrius Bolisas – Kėdainių dziudo klubo „Mes esam“ prezidentas.