Vyko Operacijų centro posėdis

0001_img_5930_1702644778
Raseiniai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Raseinių rajono savivaldybė

Gruodžio 15 dieną Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkiu buvo sušauktas Raseinių rajono savivaldybės operacijų centro (OC) posėdis dėl Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos nutraukimo Ariogalos miesto ir Ariogalos seniūnijose, Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų ir kitų einamųjų klausimų.

Patarėjas, Savivaldybės parengties pareigūnas, Ariogalos ekstremalios situacijos operacijų vadovas Albinas Stakauskas Operacijų centro nariams priminė birželio mėnesį paskelbtos ekstremalios situacijos Ariogaloje ir jos apylinkėse situaciją, kokių priemonių imtasi likviduojant teršalų židinį ir išsiliejusius naftos produktus. Situacija ilgainiui buvo suvaldyta, dirvožemio ir vandens tyrimai atlikti.
 
Atlikti pakartotiniai dirvožemio tyrimai lapkričio 7 d. rodo, kad užterštumas vis dar yra, bet vadovaujantis esamais kriterijais, ekstremali situacija nei florai nei faunai nebegresia. Atlikti tekančio ir šachtinių šulinių vandens tyrimai nerodo jokio užterštumo, gyventojams saugu jį vartoti. Pagal Savivaldybės administracijos sudarytas ekstremalių situacijų valdymo sutartis su įmonėmis, buvo atlikti per avariją išsiliejusių teršalų surinkimo darbai. UAB „Ekovalis“ išgabeno ir utilizavo surinktas absorbavimo rankoves, filtravimo pagalvėles ir kitas avarijos metu naudotas medžiagas.
 
Šiaulių aplinkos apsaugos skyriaus vyresnysis specialistas G. Tamošaitis patikino, kad dabartinėje Ariogalos situacijoje taršos į Dubysos upę nėra, sklypo savininkas, kurio žemėje buvo talpykla su kuru, teršalų židinius likvidavęs, tarša nebesklinda, bet palikta užteršta teritorija. G. Tamošaitis perdavė Šiaulių aplinkos apsaugos skyriaus rekomendaciją neatšaukti ekstremalios situacijos, kadangi dar neišvalytas visas gruntas po incidento. Jo teigimu, pavasarį, po didesnio kiekio vandens teršalai gali išsilieti į aplinką.
 
Savivaldybės operacijų centro vadovas, administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas pasiūlė OC nariams bendru sutarimu pritarti Šiaulių aplinkos apsaugos specialisto siūlymui palikti ekstremalią situaciją Ariogalos miesto ir Ariogalos seniūnijų teritorijose. Išvalius gruntą ir atlikus pakartotinius vandens ir dirvožemio tyrimus, bus svarstoma dėl ekstremalios situacijos atšaukimo šioje teritorijoje.
 
Kitas svarstytas klausimas apie Civilinės saugos pratybas, jos numatomos pirmą 2024 m. ketvirtį (data bus tikslinama). Planuojamos taip vadinamos stalo pratybos, kurių metu bus sprendžiami energetikos (elektros, šiluminės) galimi sutrikimai arba visiški nutraukimai.
 
Šilumos ūkio atstovas pristatė, kad netekus elektros energijos, užtikrintų 24 val. veikimą svarbiausiems objektams generatoriais, vidaus vartotojams šilumos punktai neveiktų, valstybiniu mastu svarstoma, kaip išspręsti šį klausimą.
 
A. Stakauskas pranešė OC nariams, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informavo apie netoli Viduklės rastą ir likviduotą afrikiniu kiaulių maru užsikrėtusį šerną. Kadangi, tai nėra namų ūkis, Savivaldybė tik informuota apie esamą situaciją.

Sekite savo miesto naujienas!