Vyko Mažeikių rajono savivaldybės kolegijos posėdis: pristatytas Savivaldybės 2024–2026 m. strateginis veiklos planas

4 (4)
Mažeikiai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Mažeikių rajono savivaldybės inf.

Mažeikių rajono savivaldybėje vyko Savivaldybės kolegijos posėdis. Pristatytos ir aptartos Savivaldybės programos, kurioms įgyvendinti skiriami savivaldybės biudžeto asignavimai, taip pat Savivaldybės 2024–2026 m. strateginis veiklos planas.

Šias 9 programas:  Investicijų, Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros, Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo, Kultūros veiklos ir sporto plėtros, Veiklos valdymo, Socialinės paramos įgyvendinimo, Infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo, Aplinkos apsaugos ir sveikatos, Turto valdymo, kolegijos nariams pristatė programų koordinatoriai.  

Kolegijos nariai pritarė visoms programoms, jos bus teikiamos svarstyti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos komitetams.