Visagino savivaldybėje įvyko Utenos regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2
Utena
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Visagino savivaldybė

Kovo 1 dieną Visagino savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje įvyko Utenos regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis. Utenos regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas Saulius Jauneika kvietė patvirtinti posėdžio darbotvarkę ir svarstyti regionui svarbius klausimus.

Posėdžio metu svarstyta dėl Utenos regiono plėtros plano pažangos priemonės  LT029-02-01-02 „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas“ galimų pareiškėjų ir partnerių, dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių programų 2024 m. derinimo, dėl Utenos regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į Utenos regiono profesinio mokymo įstaigų tarybas ir kiti klausimai.

Pristatytas Utenos regioniniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plane nustatytas tikslas siekti mažinti atliekų susidarymą skatinant vartotojus rinktis daugkartinius gaminius, naudoti produktus pakartotinai, o susidarius atliekoms – tinkamai jas rūšiuoti. Viena iš šio tikslo įgyvendinimo priemonių yra Utenos atliekų priėmimo ir laikino saugojimo  (DGASA) aikštelės pritaikymas atliekų prevencijos veikloms įrengiant edukacijos centrą. Priemonės įgyvendinimo laikas-2023-2027 m.

Numatoma, kad edukacijos centre bus įrengta lankytojų priėmimo/edukacijos zona, kurioje planuojamos edukacinės veiklos, kurių metu mokoma taisyti, remontuoti, atnaujinti daiktus ir skatinti juos naudoti pakartotinai bei kita zona, kuri bus skirta dalinimosi daiktais stotelei „Dalinkimės“ įrengti. Šalia planuojamo pastatyti centro, numatyta įrengti patalpas tekstilės atliekų paruošimui panaudoti ir / ar perdirbti. Tekstilės atliekos iš Utenos regiono savivaldybių antžeminių konteinerių bus atvežamos ir išrūšiuojamos šiose patalpose.

Utenos regiono plėtros tarybos kolegijos plėtros tarybą sudaro: pirmininkas (Molėtų rajono savivaldybės meras) Saulius Jauneika, Utenos regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas (Visagino savivaldybės meras) Erlandas Galaguz ir nariai: Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis, Zarasų rajono savivaldybės merė Nijolė Guobienė, Utenos rajono savivaldybės meras  Marijus Kaukėnas, Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narys Vidmantas Čepulėnas, Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys Raimundas Gražys, Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys Sigutis Obelevičius, Visagino savivaldybės tarybos narys Vytautas Račkauskas, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Stankevičius, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Nerijus Stasiulionis.