Vilniaus rajono savivaldybės taryba nepagrįstai įtvirtino papildomas išmokas tarybos nariams

641c07358e97820230323igphoto0553
Vilnius
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  STT

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pastebi, kad ne visos savivaldybės tinkamai įgyvendina po viešojoje erdvėje kilusio skandalo dėl netikslingai ir galimai neteisėtai naudotų išmokų tarybos nariams pakeisto Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, kuriomis buvo panaikintos įvairios išmokos vietoj jų numatant reikšmingai didesnį atlyginimą, kuris turėtų būti mažinamas tarybos nariui tinkamai pareigų nevykdant. Pavyzdžiui, Vilniaus rajono savivaldybė taryba savo veiklos reglamente vėl įtvirtinto kai kurių panaikintų tarybos narių veiklos išlaidų kompensavimą bei įtvirtino kitas Vietos savivaldos įstatyme apskritai nenumatytas papildomas privilegijas.

Vykdydami pakeistam teisiniam reglamentavimui teiktų pastabų stebėseną ir atsižvelgdami į Vilniaus rajono savivaldybės mero prašymą, STT Korupcijos prevencijos valdybos pareigūnai atliko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto (toliau – Reglamento pakeitimo projektas) antikorupcinį vertinimą. 

Reglamento pakeitimo projektu buvo siekiama įtvirtinti Vietos savivaldos įstatyme nenumatytas pareigybes – frakcijų referentus, dirbančius pagal darbo sutartis: nuo 0,5 etato iki 5 priklausomai nuo frakcijos dydžio. Projektu taip pat buvo siūloma įtvirtinti, kad frakcijoms kartu su referentais būtų užtikrintas aprūpinimas tik tai frakcijai išskirtinai priskirtomis neapibrėžtomis patalpomis ir darbui skirtomis techninėmis priemonėmis (mobilieji telefonai, kompiuteriai, spausdintuvai ir kt.), nenumatant, kad šios patalpos būtų įrengiamos tik savivaldybės patalpose. Vietos savivaldos įstatymas nenumato nei frakcijų referentų pareigybių, jiems priskirtinų funkcijų, nei atskirų išskirtinai frakcijoms priskirtų patalpų su techninėmis priemonėmis nuomos ar įsigijimo bei išlaikymo savivaldybės biudžeto ir mokesčių mokėtojų lėšomis.

Be to, minėtu projektu buvo siūloma grąžinti įstatymu panaikintas papildomas išmokas, kurias apmokėtų savivaldybės administracija, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariams – frakcijos reprezentacinių išlaidų kompensavimą, taip pat – papildomą komitetų pirmininkų mobiliojo ryšio priemonės mėnesio pokalbių limito – 20 Eur – apmokėjimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2024 m. vasario 24 d. įsigaliojusioje Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcijoje siūlyti antikorupciniu požiūriu ydingi ir su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis nederantys pakeitimai buvo priimti, išskyrus reprezentacinių išlaidų apmokėjimą.

Tokia situacija vertintina ydingai tiek antikorupciniu, tiek savivaldybės lėšų naudojimo racionalumo ir teisėtumo požiūriais, rodo atsainų Vilniaus rajono savivaldybės tarybos požiūrį į skaidrumą bei antikorupcinės aplinkos formavimą savivaldybėje.