Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje vyko šventinis renginys „Auksinis angelas 2023“

406053601_946031740366691_1886859960674354830_n
Vilkaviškis
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Vilkaviškio rajono savivaldybė

Onkologinių ligonių asociacija „Viltis“ šiandien mini savo įkūrimo 5-metį. Tai viena iš jauniausių rajone gyvuojančių nevyriausybinių organizacijų.

Asociacija „Viltis“ vienija, buria bendrystei, rūpinasi bei teikia visokeriopą pagalbą žmonėms, susidūrusiems su onkologinėmis ligomis. 

Šia gražia sukakties proga Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje vyko šventinis renginys „Auksinis angelas 2023“.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis už onkologinius ligonius, jų šeimas bei onkologinių ligų asociacijos rėmėjus. 

Po Šv. Mišių šventinę popietę pradėjęs Onkologinių ligonių asociacijos „Viltis“ pirmininkas K. Bagušis prisiminė, jog paskata Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) skyrių įkurti Vilkaviškyje buvo jo paties susidūrimas su liga. Sužinojęs, kad onkologiniai ligoniai buriasi Marijampolėje, kitose savivaldybėse, mąstė apie galimybę bendrauti su marijampoliečiais. Tačiau POLA kortelės projekto vadovės Jolitos Vyšniauskienės padrąsintas, žengė pirmąjį žingsnį Vilkaviškyje. 

Vilkaviškio dekanas kun. Virginijus Gražulevičius pašventino nominacijų simbolius – auksinius angelus, kurie buvo įteikti finansinę, moralinę ir dvasinę paramą asociacijoms nariams suteikiantiems žmonėms bei kolektyvams.

Šventėje dalyvavęs vicemeras J. Juškauskas nuoširdžius sveikinimo žodžius visos Savivaldybės vardu skyrė bendruomenei bei jos pirmininkui K. Bagušiui: „Labai vertiname Jūsų darbą, kurį atliekate dėl žmonių. Jūsų nuolatinis rūpestis, geranoriškumas, visokeriopa parama bei pagalba kitam yra labai reikalinga bei prasminga. Jūsų dėka mūsų rajono gyventojai, susidūrę su netikėta ligos diagnoze, gali jausti, jog šiame ligos įveikimo kelyje yra ne vieni. Kuo geriausios sveikatos, vilties, bendrystės, tarpusavio palaikymo, supratimo ir energijos asociacijos veikloje! Ir toliau būkite vilties šviesuliu mūsų rajono žmonėms!“ – linkėjo vicemeras. 

Šventinio renginio metu koncertavo Vilkaviškio kultūros centro kamerinis choras „Uosija“ (vad. L. Venclovienė), Vilkaviškio muzikos mokyklos akordeonų orkestras (vad. L. Bindokienė), Vilkaviškio muzikos mokyklos kanklių ansamblis (vad. R. Kurauskienė) ir Vilkaviškio muzikos mokyklos dainavimo programos mokinės (mokyt. R. Štrimaitienė).