Vilkaviškio rajono savivaldybėje apsilankė klebonas kun. Jaroslav Kalinovskij

DSC_0008-scaled
Vilkaviškis
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Vilkaviškio rajono savivaldybės inf.

Antradienį Vilkaviškio rajono savivaldybėje apsilankė klebonas kun. Jaroslav Kalinovskij.

Jaroslav Kalinovskij nuo liepos 7 d. paskirtas naujuoju Virbalio Šv. Arkangelo Mykolo bei Žaliosios Šv. Roko parapijų klebonu po to, kai buvęs parapijų kunigas Donatas Rolskis buvo atleistas iš šių parapijų klebono pareigų ir išleistas vienuolinei formacijai į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuoliją.

Garbingą svečią atlydėjo Vilkaviškio dekanato dekanas kun. Virginijus Gražulevičius.

Svečius priėmė meras Algirdas Neiberka, vicemerė Daiva Riklienė bei Administracijos direktorius Vitas Gavėnas.

Šilto pokalbio metu dvasininkas papasakojo apie save, trumpai pristatė savo biografiją.

Jaroslav Kalinovskij gimė Vilniuje. Baigęs lietuvišką mokyklą, studijavo Kauno ir Balstogės kunigų seminarijose, o po studijų Balstogės metropolinėje arkikatedroje bazilikoje buvo įšventintas kunigu.

Prieš paskyrimą į Vilkaviškio rajoną dvasininkas tarnavo Lenkijos Seinų parapijos lietuviams.

Vadovai pasveikino naująjį Virbalio bei Žaliosios kleboną bei linkėjo stiprybės ir Dievo palaimos tarnaujant mūsų krašto žmonėms.