Švietimo įstaigos mokslo metams pasirengs laiku

Švietimo įstaigos mokslo metams pasirengs laiku
Klaipėda
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Statybos darbų pabrangimas ir medžiagų tiekimo trikdžiai nesutrukdė remonto darbų Klaipėdos švietimo įstaigose. Mokykloms bei darželiams atnaujinti Klaipėdos miesto savivaldybė šiemet skyrė beveik 5 mln. Eur.

Rugpjūčio 11 d. Savivaldybės administracijos vadovai su atsakingų padalinių vadovais Klaipėdos miesto švietimo įstaigose remonto darbus vykdančius rangovus pakvietė aptarti darbų eigą.  

Vidaus patalpų remonto darbai jau baigiami 26-iose įstaigose – 11-oje mokyklų ir 15-oje darželių. Tai didžiausias per daugelį metų remontuojamų įstaigų skaičius. Šiems darbams savivaldybė šiemet skyrė daugiausiai lėšų – 720 tūkst. eurų. Vidaus remonto darbai, kaip sakė Savivaldybės Statinių administravimo skyriaus vedėja Diana Gerasimovienė, šiemet buvo pradėti anksčiau – išnaudojant ne tik atostogų, bet ir mokslo metų laikotarpį, kai darbus buvo įmanoma organizuoti netrukdant ugdymo procesui. D. Gerasimovienė taip pat pažymėjo, kad šiais metais buvo iššūkis remontuoti švietimo įstaigas pagal 2020 m. kovo mėn. sudarytose sutartyse numatytus darbų įkainius, tačiau planus pavyko sėkmingai įgyvendinti.

Vėtrungės gimnazijoje, Gedminų, Vyturio ir Smeltės progimnazijose vykdomi laiptinių remonto darbai, kurie bus baigti per rugpjūčio mėnesį, tik centrinės laiptinės remontas Vėtrungės gimnazijoje bus pabaigtas rugsėjo viduryje. Gilijos pradinėje mokykloje suremontuota 1 a. fojė bei laiptinės, ugdymo procesui pritaikytos buvusios globos namų „Rytas“ patalpos –  įrengta biblioteka ir spec. pedagogų kabinetai. Vydūno gimnazijoje pakeistos grindys rūbinėje ir koridoriuje, Baltijos gimnazijoje suremontuota aktų salės scena, „Vitės“ progimnazijoje atlikti laiptinės ir valgyklos su tambūru remonto darbai, Simono Dacho progimnazijoje įrengta riebalų gaudyklė, o Ąžuolyno gimnazijoje pakeisti pagrindinės laiptinės turėklai.

Šiais metais pradėti ir Saulėtekio progimnazijos pastato inžinerinių sistemų, vidaus patalpų ir pastato išorės projektavimo ir remonto darbai, kurie bus tęstiniai.

Įvairūs remonto darbai pagal poreikį atlikti ir daugelyje miesto lopšelių-darželių: l/d „Traukinukas“ suremontuota virtuvė, l/d „Alksniukas“ atnaujinti koridoriai, l/d „Berželis“ suremontuotos šokių salės grindys, l/d „Inkarėlis“ sutvarkytos laiptinės ir koridoriai, l/d „Pumpurėlis“ atnaujintos visos laiptinės, l/d „Eglutė“ atlikti I korpuso koridoriaus, vestibiulio ir sveikatos bloko remonto darbai, „Berželis“ –  suremontuotos centrinės laiptinės su koridorius, „Du gaideliai“ ir „Linelis“ – atnaujintos centrinės laiptinės, „Radastėlė“ – koridorius. Įvairių remonto darbų sulaukė ir kiti lopšeliai-darželiai, įstaigose „Pagrandukas“, Želmenėlis, „Puriena“, „Pakalnutė“ atlikti nuotekų sistemos remonto darbai, o „Šaltinėlyje“ atnaujinti buitinių nuotekų tinklai, ikimokykliniam ugdymui pritaikytos Klaipėdos „Smiltelės“ vaikų globos namų patalpos.

 Didžiausios apimties darbų sulaukė nuo pastatymo laikų neremontuotas lopšelis-darželis „Žemuogėlė“. Čia bus suremontuotos visos laiptinės, koridoriai, galerija. Dėl didelės darbų apimties ir medžiagų tiekimo vėlavimo visų darbų nebus suspėta užbaigti iki rugsėjo 1 d. Rangovas pažadėjo darbus baigti rugsėjo 12 d., už vėlavimą bus taikomi delspinigiai.

Taip pat tęsiami pernai pradėti ikimokyklinių įstaigų ir progimnazijų laiptinių turėklų keitimo darbai. Pernai pasirašytos rangos darbų sutartys buvo nutrauktos, atlikus naujas viešųjų pirkimų procedūras, darbai tęsiami.  Šiais metais laiptinių turėklams atnaujinti, kad šie atitiktų saugumo ir higienos normų reikalavimus, skirta beveik 400 tūkst. Eur.

Dešimtyje švietimo įstaigų („Žemynos“ gimnazijoje, Vyturio ir „Versmės“ progimnazijose, „Gilijos“ pradinėje mokykloje, lopšeliuose-darželiuose „Šaltinėlis“, „Šermukšnėlė“, „Liepaitė“, „Nykštukas“, „Sakalėlis“, M. Montessori mokykloje-darželyje) baigiami sanitarinių patalpų remonto darbai, kuriems savivaldybė skyrė 200 tūkst. Eur. Iki naujų mokslo metų pradžios trijose švietimo įstaigose taip pat bus atlikti darbai, kurie būtini siekiant atitikti priešgaisrinius reikalavimus, tam bus panaudota 41 tūkst. Eur.

22-ose įstaigose atlikta šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacija bei remontas, bendra šių darbų kaina – daugiau nei 100 tūkst. Eur.

Lauko inžinerinių tinklų remonto šiais metais sulaukia M. Gorkio progimnazija,  lopšelio-darželio „Čiauškutė“ „Šermukšnėlės“ skyrius, bendrai šiems darbams skirta 200 tūkst. Eur.

300 tūkst. eurų savivaldybė skyrė 9 švietimo įstaigų elektros instaliacijos remontui (lopšeliuose-darželiuose „Sakalėlis“, „Radastėlė“, „Pušaitė“, „Vėrinėlis“, „Žemuogėlė“, Vyturio, Martyno Mažvydo, Saulėtekio progimnazijose ir Gilijos pradinėje mokykloje).

230 tūkst. eurų skirta švietimo įstaigų stogų ar lietaus nuotekų sistemų remontui, darbai buvo atlikti 17-oje įstaigų, taip pat buvo atliktas ir lopšelio-darželio „Putinėlis“ avarinės būklės stogo gelžbetoninės perdangos remontas, įrengtos naujos lubos.

Toliau tęsiamas ir mokyklų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimas – šiais metais bus panaudota daugiau nei 1,7 mln. Eur. Darbai vykdomi Vitės ir M. Gorkio progimnazijų sporto aikštynuose, Vėtrungės ir Žaliakalnio gimnazijų, Smeltės progimnazijos teritorijose.

Šiais metais vėl pradėti mokyklų sporto salių atnaujinimo darbai.   Klaipėdos „Versmės“ progimnazijoje jau užbaigtas sporto salės korpuso remontas. Atnaujinta sporto sale rudens pabaigoje galės džiaugtis ir „Aitvaro“ gimnazijos bendruomenė. Sporto salės atnaujinimo darbai pradėti ir Vyturio progimnazijoje.

Panašios Švietimo įstaigų remonto darbų apimtys planuojamos ir ateinančiais metais.