Vegerių kaimo biblioteka paminėjo 85-erių metų įkūrimo jubiliejų

Vegerių kaimo biblioteka paminėjo 85-erių metų įkūrimo jubiliejų
Akmenė
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Akmenės rajono savivaldybės inf.

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas paminėjo 85-erių metų įkūrimo sukaktį.

Renginys vyko netradicinėje erdvėje, ant Luokavos kalno, ąžuolų, pušų, beržų apsuptyje. Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkas Dainius Sarapinas apžvelgė Vegerių kaimo bibliotekos istoriją. Istorinių šaltinių teigimu, pirmoji biblioteka Vegeriuose buvo įkurta 1937 m., vasario mėnesį. Pirmuoju šios bibliotekos vedėju buvo Žanis Burnovas, o pati biblioteka buvo įrengta jo namuose, didžiausiame ir šviesiausiame kambaryje. Be bibliotekos vedėjo, bibliotekos aktyvą sudarė dar 90 jos narių, kurie padėdavo bibliotekininkui ruošti renginius, tvarkyti knygas ir lankyti skaitytojus.

Ypač populiarūs būdavo bibliotekoje rengiami arbatos vakarėliai, į kuriuos galėdavo ateiti tik tos bibliotekos nariai. Tiesa, būdavo ir išimčių: kartais leisdavo atsivesti ir savo giminaičių, draugų ar pažįstamų. Tokie arbatos vakarėliai būdavo su bilietais. Kaip prisimena buvusio bibliotekos vedėjo Žanio Burnovo žmona, Cecilija Burnovienė, tuo metu bibliotekoje buvo apie 600 knygų, daugiausia latviškų, bet buvo ir vokiškų. Visos knygos buvo labai gražiai įrištos, o pavadinimai užrašyti blizgančiomis raidėmis. Prasidėjus karui, knygos buvo išvežtos.

Pokario metais Lietuvoje buvo kuriamos pirkios – skaityklos. Pirkia – skaitykla 1945 m. buvo įkurta ir Vegeriuose. Ilgamečio šio kaimo gyventojo J. Freimanto teigimu, kurį laiką čia dirbo N. Muračiovienė, F. Dvinova, N. Zakatova, P. Bakanovaitė, E. Girdvainis ir kiti. Paskutinė šios skaityklos vedėja buvo A. Zybartienė. 1954 m. Vegeriuose buvo įkurta pirmoji kaimo biblioteka, kurios pirmuoju vedėju dirbo J. Araminas. Keitėsi skaitytojų poreikiai, augo ir knygų fondai.

Paanalizavus 1967 m. bibliotekos archyvinę medžiagą, matyti, kad tais metais biblioteka jau turėjo 5870 knygų, o po dešimties metų, t.y. 1976 m., knygų fondas išaugo iki 7820 egzempliorių. 1977 metais Akmenės rajono bibliotekų tinklas buvo centralizuotas. Nedidelės bibliotekos tapo Centrinės bibliotekos filialais, o kai kurios ir visai uždarytos. Vegerių kaimo biblioteka tapo Centrinės bibliotekos filialu. Keitėsi ne tik knygų fondai, skaitytojai ar knygos, – keitėsi ir bibliotekos darbuotojai.

Daug meilės ir širdies šilumos šiam darbui atidavė bibliotekininkės D. Freimantienė, L. Guodelienė, E. Šulcienė, A. Šimaitė. Ilgiausiai, net keturis dešimtmečius, šioje bibliotekoje išdirbo bibliotekininkė Ona Raudytė. Vegerių kaimo biblioteka-filialas dalyvauja Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose, Lietuvos Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiuose, Metų knygos rinkimuose, Knygų Kalėdos akcijose.

Iš renginių galima paminėti kasmet vykstančias literatūrines popietes Spaudos atgavimo, knygos ir kalbos dienai paminėti, minimi rašytojų jubiliejai, renginiai skirti Tarptautinei Vaikų knygos dienai, renkamos vaikų mėgstamiausios, įdomiausios knygos, piešiami knygų herojai. Skaitytojai dalyvauja skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“.

Renkami aktyviausi skaitytojai, jie paskatinami prizais. Yra ,,Knygų ligoninė“, kur netradicine forma yra gydomos knygelės (klijuojamos, aplenkiamos ir t.t.). Vegerių kaimo bibliotekos jubiliejui paminėti buvo išleistas atvirukas. Iš Vegerių krašto yra kilę garsių žmonių : 1926 – istorikas Nikolajus Rybakovas, 1934 – filosofas Vladimiras Rybakovas, 1935 – geologas Viktoras Vasiljevas. Pagrindinis Vegerių kaimo filialo uždavinys – organizuoti bibliotekinį, informacinį darbą su skaitytojais.

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė įpareigota Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo perskaitė Mero padėkos raštą, skirtą Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkui Dainiui Sarapinui už nuoširdų darbą, už knygos sklaidą  jaunųjų skaitytojų tarpe. Viešosios bibliotekos direktorė įteikė padėkos raštą D. Sarapinui už skaitymo skatinimo iniciatyvas skaitytojų tarpe, už kraštotyrinę veiklą.

Renginyje muzikinius kūrinius atliko ir džiugino dalyvius Akmenės rajono meno mokyklos  kanklininkės Kamilė ir Gabija (kanklių mokytoja Loreta Rimkuvienė).

Bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė paskaitė legendų, sakmių apie  Luokavos kalną.

Renginyje dalyviai kartu aplankė Luokavos kalną, pasigrožėdami gamta, knygomis, puikia švente, padėkodami Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkui Dainiui Sarapinui. Bibliotekos jubiliejaus proga pasveikinti atvyko kaimo bendruomenės ,,Pasienis" pirmininkė Irena Raudienė,  Vegerių, Vėlaičių kaimo skaitytojai.