Vasaros atostogos su Dievo gailestingumo bendruomene

Vasaros atostogos su Dievo gailestingumo bendruomene
Vilnius
Reporteris Dovilė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Šių metų vasarą Dievo gailestingumo bendruomenė organizavo vasaros stovyklą Trakų apylinkėse. Istorinėje – katalikiškoje stovykloje dalyvavo 50 Šalčininkų rajono vaikų. Projekto realizavimui Šalčininkų rajono savivaldybė skyrė 4500 Eur, lėšos panaudotos nakvynės ir maitinimo išlaidoms apmokėti.

Organizuojant stovyklą siekta išanalizuoti su nuotoliniu ugdymu susijusius vaikų patiriamus sunkumus, pateikiant veiksnius, skatinančius pažinimą ir psichoemocinių gebėjimų gerinimą. Individualūs pokalbiai su kunigu, psichologės užsiėmimai padėjo vaikams atsiskleisti ir greičiau integruotis į stovyklos veiklas. Grupiniai užsiėmimai, diskusijos, piešimas, lipdymas, aerobiniai pratimai, heteroterapija, plaukimas laivu ir maudymasis, susikaupimas bažnyčioje, trumpos paskaitėlės - tai tik dalis metodų, naudojamų tikslui siekti. Didelė animatorių ir savanorių komanda, tarp kurių buvo kunigas Wojtek Porada iš Lenkijos, psichologė, gydytojas, socialinė darbuotoja. Už stovyklos veiklų įgyvendinimą atsakingas bendruomenės pirmininkas ir stovyklos organizatorius Tadeuš Romanovski.

Šalčininkų rajono mokiniai, tėvai, stovyklos organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Šalčininkų rajono savivaldybei už galimybę organizuoti neformalųjį ugdymą vasaros metu.