Varnikuose gyvenanti Zofija šventė 100-ąjį gimtadienį

Varnikuose gyvenanti Zofija šventė 100-ąjį gimtadienį
Vilnius
100-mečio proga Z. Sokolinskają (sėdi viduryje) pasveikino Trakų rajono savivaldybės meras A. Šatevičius (pirmas iš dešinės), mero pavaduotojas J. Kietavičius (iš kairės), Trakų seniūnė V. Puišienė (stovi), greta – 50-metį mininti I.  Mečkovska.
Reporteris Agnė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Du jubiliejiniai gimtadieniai – tą pačią dieną! Būtent šiandien tokius gimtadienius mini močiutė ir anūkė, gyvenančios Varnikų kaime, Trakų seniūnijoje. Gražų 100-metį pažymi Zofija Sokolinskja ir 50-metį jos anūkė Irena Mečkovska.   

Ant Skaisčio ežero kranto gražiai įrengtame ir sutvarkytame name moterys sulaukė ir svečių. Jubiliates pasveikino Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, įteikęs ir piniginę premiją 100-mečio sulaukusiai Z. Sokolinskajai, linkėjęs jai sveikatos, geros nuotaikos. Jubiliates sveikino ir mero pavaduotojas Jonas Kietavičius, Trakų seniūnijos seniūnė Vilma Puišienė.

Z. Sokolinskaja gimė lygiai prieš šimtmetį, 1921 m. lapkričio 26 d., Narezkų kaime Senųjų Trakų seniūnijoje. Ankstyvoje vaikystėje netekusią tėvo Zofiją kartu su 2 seserimis ir 4 broliais augino mama. Sukakusi 27 metų Zofija ištekėjo už Vaclovo Sokolinskio. Jauna šeima susilaukė dukros Vandos.

Moters gyvenime daug patogumų nebuvo, Senuosiuose Trakuose baigė dvi klases, Antrojo pasaulinio karo metais šeima patyrė nepriteklių ir badą, dar ankstyvame amžiuje palaidojo tris sūnus.

Nepaisant likimo siųstų išbandymų, šiandien 100-ąjį jubiliejų mininti senolė išliko stipri ir stropi. 10 metų Dirbo T. Kosciuškos kolūkyje. Jubiliatė visada mielai imdavosi iniciatyvos, užaugino anūkes ir prižiūrėjo proanūkius.

Jubiliejaus proga linkime stiprios sveikatos, puikios nuotaikos, ramių bei šviesių gyvenimų metų. Telydi Jus artimųjų dėmesys ir pagarba!