Varėnos rajonui skirti 103 tūkstančiai eurų melioracijos statinių rekonstravimo darbams atlikti

20230822_104154-01
Varėna
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Varėnos rajono savivaldybė

Šiemet Valstybės biudžeto lėšomis Varėnos rajonui skirti 103 tūkst. eurų melioracijos statinių rekonstravimo darbams atlikti. Jau suremontuota 2,45 km griovių, 3 pralaidos, 26 drenažo žiotys ir atlikti 4 melioracijos statinių avariniai remonto darbai (Merkinės, Valkininkų ir Varėnos seniūnijose), o dalis lėšų panaudota polderio priežiūrai. Šiai dienai atlikta darbų už daugiau kaip 66 tūkst. eurų.

Taip pat tęsiami melioracijos statinių rekonstravimo darbai Vydenių ir Valkininkų seniūnijose pagal dvi sutartis, pasirašytas 2022 m. su Nacionaline mokėjimo agentūra: tvarkomi Uosupio, Nočios ir Gražupio upelių baseinų grioviai ir tiltai. Projektai finansuojami iš trijų finansavimo šaltinių – Europos žemės ūkio fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir Varėnos rajono savivaldybės lėšomis. Šių projektų vertė daugiau kaip 603 tūkst. eurų. Šiemet ketinama atlikti darbų už daugiau kaip 274 tūkst. eurų. Likusių melioracijos statinių rekonstravimas bus baigtas kitąmet.

Anot Varėnos rajono savivaldybės vicemero Alvydo Verbicko, palyginti su tarybiniais metais, melioracijos darbų planavimas ir finansavimas atliekamas labai kruopščiai ir atsakingai. Jam pritaria ir savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų specialistas Adolfas Kancevičius, patyręs melioratorius, prisimenantis sovietmetį, kai „panašių darbų buvo atliekama be galo daug ir neskaičiuojant lėšų“.

*****

meliorãcija (lot. melioratio – gerinimas), priemonės, kurios ilgam laikui pagerina dirvožemio drėgmės, oro, šilumos, maisto medžiagų režimą, jo savybes, keičia gamtines sąlygas. Daroma žemės ūkio ir specialiems (statybos, naudingųjų iškasenų gavybos, gamtosaugos, poilsio, miškų ūkio, žuvininkystės) reikalams.

Nauda

Melioruotose žemėse didėja žemės ūkio augalų derlius, gerėja mechanizmų darbo sąlygos, didėja jų našumas, trąšų ir kitų cheminių medžiagų efektyvumas, gerėja darbų organizavimas. Melioruotos pelkės, užliejami ir patvenkti plotai, pustomi smėlynai, pusdykumės, naudingųjų iškasenų karjerai tampa žemės ūkio naudmenomis, čia įrengiamos poilsio zonos, sutvarkomi arba iškasami nauji vandens telkiniai. Tinkamai atlikta melioracija nedaro žalos gamtai, nedarko kraštovaizdžio. Išsaugomi natūralūs vandens objektai, vertingų medžių grupės, gamtos paminklai. Sausinamose žemėse didėja augalų derlius.

Žala

Melioracijos neigiami padariniai: nusausinus pelkes, išnaikinus krūmus, mažėja (arba keičiasi rūšinė sudėtis) kai kurių paukščių, žinduolių, vabzdžių, be to, didelius laukus labiau veikia erozija.