Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykloje nuskambėjo IV tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Lietuvos šalelėj“

400419443_798928318910012_4937619854838760811_n-1
Varėna
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos inf.

Spalio 26 d. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje vyko IV tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Lietuvos šalelėj“, skirtas profesorės, etnomuzikologės, pedagogės, kompozitorės, visuomenės veikėjos Jadvygos Čiurlionytės bei jos brolio, Varėnoje gimusio genialaus menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybinio palikimo įprasminimui ir sklaidai.

Konkurso pradžią paskelbė J. Čiurlionytės menų mokyklos mokytojų Elvyros Sinkevičienės ir Romualdos Pridotkienės kamerinis ansamblis – skambėjo Giedriaus Kuprevičiaus preliudas M. K. Čiurlionio atminimui. Renginio dalyvius ir svečius sveikino Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos direktorė Renata Bakulienė.

Tarptautiniame konkurse „Lietuvos šalelėj“ nuotoliniu ir kontaktiniu būdu varžėsi gausus būrys jaunųjų atlikėjų iš Visagino, Šalčininkų, Vilniaus, Vilkaviškio, Zarasų, Klaipėdos, Kauno, Radviliškio, Alytaus r., Varėnos ir Ukrainos muzikos ir meno mokyklų. Dalyvių atliekamose programose privalomai skambėjo J. Čiurlionytės, M. K. Čiurlionio fortepijoniniai opusai, taip pat laisvai pasirinkti lietuvių kompozitorių kūriniai.

Dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga komisija: pirmininkas – profesorius, pianistas, M. K. Čiurlionio namų Vilniuje direktorius, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojas, M. K. Čiurlionio provaikaitis Rokas Zubovas, Lina Schratter – mokytoja metodininkė, tarptautinio pianistų konkurso „Edelweiss“ Vienoje iniciatorė ir organizatorė, Alina Valčeckienė – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fortepijono mokytoja metodininkė, Vita Naujikienė – Alytaus muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė, komisijos sekretorė – Laima Petruškevičienė – Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos vyresnioji fortepijono mokytoja.

Nuskambėjus paskutiniams konkurso programos akordams, renginio dalyviai bei svečiai buvo pakviesti klausytis paskaitos-pranešimo „Čiurlioniai – gyvenimas muzikoje“. Apie gausios Čiurlionių šeimos turiningą gyvenimą, M. K. Čiurlionio vaikystę, jo gyvenimą ir kūrybą pranešimą skaitė druskininkietė menotyrininkė Aušra Česnulevičienė.

Po paskaitos renginį tęsė iškilminga laureatų apdovanojimų ceremonija. Sveikinimo ir dalyvių pasirodymų vertinimų apibendrinamąjį žodį tarė komisijos pirmininkas profesorius Rokas Zubovas. Konkurso laureatams, diplomantams ir nominantams už geriausiai atliktą Čiurlionytės ar Čiurlionio kūrinį, buvo įteikti rėmėjų – tarptautinės bendrovės „Coca-Cola HBC“ UAB „Neptūno vandenys“ prizai – garso kolonėlės, mokyklos dailės mokytojo Marijaus Baukaus sukurti specialūs prizai – stiklo skulptūrėlės ,,Žvirbliukas“, simbolizuojančios mažiausią Čiurlionių šeimos atžalą – Jadvygą – vaikystėje vadintą žvirbliuku, bei naujausi Vytauto V. Barkausko pjesių rinkiniai fortepijonui „Laiptai“, redaguoti mokyklos fortepijono dalyko mokytojos metodininkės Aldonos Jakavonienės. Visiems dalyviams atiteko renginio partnerių – Varėnos rajono viešosios bibliotekos padovanotos, Kultūros tarybos paramos dėka išlestos unikalios Dalios Bieliūnaitės knygelės – J. Čiurlionytės pasakojimais paremti komiksai „Kastuko istorijos“ bei Roko ir Sonatos Zubovų kompaktinės plokštelės „Prancūziški žaidimai“. Padėkos ir atminimo dovanos įteiktos konkurso komisijai, mokytojams ir rėmėjams.

Sveikiname laureatais tapusius mūsų svečius: Agotą Žukauskaitę ir Auksę Žukauskaitę (Vilkaviškio muzikos mokykla, mokytoja metodininkė Lina Kazakevičienė), Adrian Steško, Sofiją Sinkevič (Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykla, mokytoja metodininkė Jelena Staniulienė), Jokūbą Trifanovą (Vilniaus Lyros muzikos mokykla, mokytoja metodininkė Alla Raškevičienė), Vakarę Sinkevičiūtę (Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos Dusetų meno skyrius, vyresnioji mokytoja Dalia Daniušienė), Kajų Korsaką (Radviliškio muzikos mokykla, mokytoja Vera Silickaja), Dariną Čepiolkiną (Visagino kūrybos ir menų akademija, mokytoja Natalja Beločkina), Karoliną Paslavskają (Ukrainos Horodoko miesto vaikų mokykla, vyresnioji mokytoja Jelena Georgadze).

Džiaugiamės puikiais mūsų mokyklos jaunųjų pianistų pasirodymais. Sveikiname laureatus: Kristupą Navicką, Jokūbą Bakulą, Mykolą Bakulą, Justiną Zinkevičių, Ūlę Krupovičiūtę (mokytoja metodininkė Aldona Jakavonienė), Roką Bachovą, Godą Narinkevičiūtę (mokytoja metodininkė Elvyra Sinkevičienė).

Specialiomis ir svarbiausiomis nominacijomis už geriausiai atliktus J. Čiurlionytės bei M. K. Čiurlionio kūrinius buvo apdovanoti J. Čiurlionytės menų mokyklos mokiniai: Kristupas Navickas ir Justinas Zinkevičius (mokytoja A. Jakavonienė), bei Darina Čepiolkina (Visagino kūrybos ir menų akademija, mokytoja N. Beločkina).

Konkurso uždarymą vainikavo laureatų ir M. K. Čiurlionio provaikaičio, pianisto Roko Zubovo koncertas.

Už konkurso organizavimą dėkojame fortepijono dalyko mokytojoms Elvyrai Sinkevičienei, Nijolei Dzingelevičienei, visoms fortepijono dalyko metodinės grupės mokytojoms, už renginio vedimą – mokytojoms Laimai Petruškevičienei ir Aušrai Kašėtienei. Už palaikymą ir organizacinę pagalbą – mokyklos direktorei Renatai Bakulienei, pavaduotojai Daliai Šemeškienei-Kleponytei, ūkvedžiui Jonui Švedui. Atskira ir ypatinga padėka mūsų mokyklos dailės mokytojui Marijui Baukui už sukurtus puikius specialius prizus „Žvirbliukus“, už konkurso vizualinę dalį – afišas, diplomus, padėkas, kitą konkurso spaudą – dailės mokytojui Vytautui Černiauskui, už įamžintas smagias konkurso akimirkas dėkojame mokytojai Daivai Selevičienei.

Nuoširdžią padėką reiškiame mūsų mokyklos partneriams ir renginio rėmėjams: Varėnos rajono savivaldybei, MB „Spyglio muzika“, tarptautinės bendrovės „Coca-Cola HBC“ UAB „Neptūno vandenys“, Varėnos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, UAB „Varėnos pienelis“, Varėnos švietimo centrui.