Utenos Šaulių rinktinės vėliava naujo vado rankose

qKfKg8un0X
Utena
Valdas Mintaučkis Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Gruodžio 14 dieną plk. Pr. Saladžiaus devintoji šaulių rinktinė atšventusi savo 104 metų jubiliejų, pasidžiaugusi įvairaus lygio padėkomis ir naujais laipsniais, gruodžio dvidešimt devintą dieną vėlei rinkosi į Šaulių namuose įsikūrusio Utenos kamerinio teatro salę. Tik sambūrio priežastis šįkart kita – pasibaigus darbo sutarčiai plk. Pr. Saladžiaus devintosios rinktinės šauliai ir visuomenė atsisveikino su rinktinės vade Asta Tidikiene ir jos pavaduotoju Rimantu Eigėliu, išeinančiu į pensiją.

Įnešama rinktinės vėliava, skamba Tautiška giesmė. Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk.ltn. Linas Idzelis kreipiasi į Utenos rinktinės šaulius ir iš visos Lietuvos suvažiavusius garbius svečius: - Broliai, sesės, gerbiami šauliai, džiaugiuosi, kad istoriniai Utenos šaulių namai, kurių statybai šauliai buvo paėmę didelę, kelis kartus miesto biudžetą viršijančią valstybinę paskolą, visą laiką tarnavę šautuvui ir daudytei (lietuviškas pučiamasis instrumentas, simbolizuojantis kultūrą) yra išlaikyti.

Tarpukariu Lietuvos Šaulių namuose veikė 103 teatrai, daugybė orkestrų ir chorų. Šaulių mokymas buvo tikrai geras - 1944 metais kas penktas partizanas buvo šaulys. Dabar Šaulių sąjunga turi savo įstatymą, turime naujų užduočių, mokomės pilietinės gynybos įgūdžių kurso, yra jaunieji, komendantiniai ir koviniai šauliai. Rinktinės vadė šiose pareigose ištarnavusi penkiolika su puse metų yra gero vado pavyzdys.

Šaulių sąjungos kūrėjo ir vado Vlado Putvinskio idėja buvo ta, kad kariuomenėje netarnavę civiliai, esant reikalui paėmę šautuvą į rankas ginti savo namus ir Tėvynę. Tuo laiku Lietuva buvo smarkiai polonizuota, ir Šaulių sąjungos kūrėjas dvarininkas Vladas Putvis – Putvinskis buvo nepopuliarus, kitų niekinamas litvomanas. Lietuvos šaulių sąjungos vadas, perėmęs vėliavą iš Astos Tidikienės rankų, perduoda naujajam vadui Jurandui Rusteikiai. Ignalinoje gimęs Jurandas Rusteika nuo jaunystės skatino jaunimą domėtis Lietuvos gynybos politika, organizavo jaunimo organizaciją „Žalčio kumštis“, diegė meilę Lietuvai ir jos istorijai. 2013 m. rugpjūčio 23 d. subūręs savanorių komandą įsteigė Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociaciją (LGKŠA), kurios pagrindine veikla tapo aukštosios kultūros ir tarpukario Lietuvos karininkijos tradicijų puoselėjimas bei pilietiško ir patriotiško jaunimo ugdymas, skatinant pasirinkti valstybės tarnautojo ar Lietuvos kario kelią. Iš mokinio svajonių ir idealizmo Ignalinoje gimusi organizacija reikšminga Lietuvos karininkijos kultūrinio gyvenimo dalis ir vertinama už gebėjimą jungti gynybos ir kultūros srityse veikiančius žmones. J.Rusteika kaip Lietuvos gynybos kultūros ir švietimo asociacijos Valdybos pirmininkas už dėmesį jaunimo patriotiniam auklėjimui ir savanoriškos tarnybos organizavimui 2019 metais apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“, 2021 m. J. K. Chodkevičiaus medaliu.

Atsisveikindama su rinktinės vėliava Asta Tidikienė padėkojo ją visada rėmusiai rajono valdžiai ir kitoms organizacijoms, tiems su kuriais teko stovėti blok postuose, prie kovido palapinių, vykdyti žmonių paieškas, dalyvauti renginiuose ir pratybose - Utenos šaulių rinktinė yra nedidelis kolektyvas ir džiaugiuosi privilegija pažinoti 98 procentus jos narių. Ačiū, kad buvote kartu, kad patikėjote, kad šalia buvote sunkią valandą.

Jūs esate ir būsite didžiausia vertybė. Naujai rinktinės vadu paskirtas Jurandas Rusteika priimti šimtametes tradicijas turinčios rinktinės vėliavą laiko didele garbe, būti kartu su Lietuvai neabejingais žmonėmis, nuolat siekiančiais kažko daugiau Tėvynės laisvės ir visuomenės gerovei. Tai šauliškumo pamatas. Putvinskio išdėstyta šauliškumo disciplinos pagrinde glūdi šventas instinktyvus asmens troškimas plačiau dalyvauti tautos laisvės ginime. Tauta be laisvės riterių, be idėjinės aristokratijos turi žūti. Jo įsitikinimu kariuomenėje ar šaulių sąjungoje svarbiausia yra žmogus. Nereikia tuščiažodžių šūkių, reikia veiklaus iniciatyvaus patriotizmo, reikia piliečio, jaučiančio Tėvynę savyje.

Rinktinės vadas Jurandas Rusteika pasižadėjo savo jėgas, patirtį ir dėmesį skirti kiekvienam rinktinės šauliui, jaunajam šauliui, siekti gerinti kiekvieno rinktinės padalinio infrastruktūrą, kad kiekvienas šaulys jaustų, kad yra vieta, kurioje su broliais ir sesėmis telktųsi brandiems tikslams, kad šauliai būtų altruizmo, proto ir dvasinių pastangų atramos. Sieksime įkurti rinktinės mokymo centrą, kuriame jungtis bendrą veiklą kviesime visus galinčius. Lietuvos šaulių sąjungos vado įsakmu už nuopelnus stiprinant Lietuvos šaulių sąjungą, pavyzdingą pareigų vykdymą, garbingą ir sąžiningą pilietinę patriotinę šaulišką veiklą Tėvynės labui Asta Tidikienė apdovanojama pirmo laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“.

Už nuopelnus stiprinant Lietuvos šaulių sąjungą, pavyzdingą pareigų vykdymą, garbingą ir sąžiningą pilietinę patriotinę šaulišką veiklą Tėvynės labui trečio laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“ apdovanojamas plk. Pr. Saladžiaus Utenos devintosios rinktinės vado pavaduotojas Rimantas Eigėlis. Į rinktinės vado pavaduotojo pareigas paskirtas ilgametis šaulys plk. Pr. Saladžiaus devintosios rinktinės devyni šimtai devintos „Žalčio“ kuopos vadas Emilis Astikas, kartu su KASP kariais kovinės patirties įgijęs karinėje misijoje Malio Respublikoje. Vėliavos perdavimo iškilmėse dalyvavo LŠS vadas plk. Linas Idzelis, Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas, Utenos rajono administracijos direktorius Paulius Čyvas, viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos penktosios rinktinės 507 – os kuopos vadas kpt. Vaidas Pacevičius, Lietuvos gynybos kultūros ir švietimo asociacijos Valdybos narys kultūrai Donatas Katkus, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Vytautas Vaiškūnas, Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rolandas Vilčinskas, Zarasų rajono policijos komisariato viršininkas Dainius Šidlauskas, Lietuvos šaulių sąjungos rinktinių vadai, Utenos moto klubo „Ugnies ratas“ baikeriai.

Smagių ir uždegančių melodijų negailėjo Zitos Kviklienės vadovaujama Šaulių namų liaudiškos  muzikos kapela „Dar ne sutema“