Utenos rajono savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos stažuotė

Utena
anonymous anonymous Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Spalio 1–2 dienomis Kauno miesto ir Prienų rajono ugdymo įstaigose stažavosi Utenos rajono savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinė komanda.

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Stažuotės tikslas susipažinti su Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigų patirtimi, skatinant mokytojų mokymo metodų įvairovę, ugdant skirtingų poreikių ir gebėjimų mokinius bei susipažinti su Prienų rajono savivaldybės švietimo darbuotojų patirtimi lyderystėje, pasidalinti grįžtamuoju ryšiu.

Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė Virginija Vaitiekienė pakvietė komandą apsilankyti Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje, Prano Daunio ugdymo centre ir neformaliojo vaikų švietimo daugiafunkciame centre, kuris yra įkurtas Kauno tvirtovės VII forte ir pritaikytas kultūrinei, mokslinei bei visuomeninei veiklai.

Pirmąją stažuotės dieną Utenos rajono savivaldybės „Lyderių laikas 3“ kūrybinę komandą lydėjo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (KPKC) metodininkas Alvydas Bakutis, pakvietęs susipažinti su KPKC erdvėmis. Pasidalinta metodais apie mokinių, turinčių skirtingų mokymosi poreikių ugdymą Kaune, bendradarbiavimo patirtį. Apie mokytojų kompetencijos tobulinimą, poreikius ir nuotolinio darbo specifiką kalbėjo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės pavaduotoja Vilija Barzdžiuvienė.

Kiekviena ugdymo įstaiga turi savų papročių ir tradicijų. Kauno Jono Jablonskio gimnazija, kurioje lankėsi stažuotės dalyviai, išskirtinė. Tai mokykla, kurioje tradicijos ir modernumas žengia šalia. Šiuolaikiška, atvira kaitai gimnazija, glaudžiai bendradarbiauja ir vykdo bendrus projektus su Lietuvos aukštųjų mokyklų akademinėmis bendruomenėmis ir mokyklomis partnerėmis. Gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė pristatė Jono Jablonskio gimnazijos veiklą, kuri orientuota į moksleivių gebėjimų ugdymą, vertybinių nuostatų lavinimą. Papasakojo ugdymo įstaigos istoriją, dvikalbio ugdymo subtilumus ir iššūkius, priėmimo sistemą, kalbėjo apie tarptautinio bakalaureato Diplomo ir tarptautinio bakalaureato Pagrindinio ugdymo programas. Kiekvieno dalyko turinys paremtas nacionalinių ugdymo programų principais, Lietuvoje – ŠMM patvirtintomis pradinio ugdymo programomis ir mokymo programų reikalavimais. Atsižvelgdami į juos, visi mokytojai formuoja savo dalykų planus ir vertinimo kriterijus. Anglų kalbos mokytojas metodininkas Saulius Skučas kalbėjo apie cikliškumo svarbą ugdyme, apie mokymosi ne dėl rezultato, o dėl naudos sau, sampratą. Mokytojas papasakojo apie besikeičiantį požiūrį į anglų kalbą, gimnazijos bendruomenės knygų skaitymo tradicijas, veiklų optimizavimą ir Namų darbų klubą, kuriame vyresnieji gimnazistai padeda jaunesniems. Gimnazija, kurioje neskamba skambutis, galioja susitarimas per metus perskaityti 13 knygų. Atsakomybės ugdymas siekiamas per ugdymo pokyčius.

Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktorė Raimonda Juknevičienė stažuotės dalyviams pristatė regos, autizmo spektro, įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ir mokinių, ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį švietimą. Šiame centre ugdomi vaikai nuo 3 metų iki 10 klasės. Anksčiau nenaudotose patalpose įrengtas relaksacijos kabinetas, sūkurinė vonia, logopedų, psichologo darbui pritaikytos erdvės, liftas, sportui skirta salė. Mokytojai papasakojo apie savo veiklas, pademonstravo pamokose taikomus mokymo metodus, vertinimo, skatinimo sistemas ir akcentavo, kad ypač svarbu, jog kiekviena pamoka, pradėtas darbas baigtųsi sėkme. Tai įkvepia ir motyvuoja pokyčiams.

Apsilankymo Edukacijos centre metu, Kauno tvirtovės VII forto direktorius Vladimiras Orlovas pakvietė į mokymąsi pažvelgti kitaip, iš tyrinėtojo pozicijos. Pranešimas „Neįprastos mokslo spalvos VII forte“ sužadino smalsumą ir diskusijas. Puiku, kad jaunieji mokslininkai siūlo ne tik gilias pamokas, neformalųjį ugdymą, bet ir siūlo įvairias edukacines programas, kuriose laukiami moksleiviai ir jų mokytojai iš visos Lietuvos.

Antrąją stažuotės dieną Utenos švietimo ugdymo įstaigų lyderiai lankėsi Prienų švietimo pagalbos tarnyboje, kuriame Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelį pristatė Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas, vyr. specialistė Renata Pavlavičienė ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė. Nuolatinis dialogas apie kultūros kokybės poreikius, metodus ir bendradarbiavimo sąsajas skatina palankią ugdymo aplinką, mokymosi pažangą. Susitikimo dalyviai pasidžiaugė Utenos ir Prienų miestų panašumais bei skirtumais, švietimo darbuotojų ilgamete bendryste.

Vėliau kūrybinės komandos laukė malonus siurprizas: pranešimą apie iniciatyvas, skatinančias moksleivių įsitraukimą, pristatė Vygantas Kornejevas. Anksčiau Utenos rajono Leliūnų pagrindinėje mokykloje direktoriaus pareigas ėjęs, o dabar Stakliškių gimnazijoje besidarbuojantis direktorius V.Kornejevas kalbėjo apie dabartinės ugdymo įstaigos specifiką, pasidalino taikomais metodais. Stažuotės dalyvius sudomino Mąstymo žemėlapio, Pabėgimo kambario ir pažangos skatinimo idėjos. Pasak direktoriaus svarbiausia nebijoti keistis, nesivaikyti reitingų , o susitelkti į kiekvieno individualią pažangą ir nepamiršti apie tai kalbėtis.

Stažuotes refleksija vyko Prienų rajono Išlaužo pagrindinėje mokykloje. Direktorė Rasa Žilinskienė papasakojo, kokių tradicijų laikosi mokyklos bendruomenė, pristatė pranešimą apie grįžtamojo ryšio svarbą, primindama, kaip svarbu kiekvieną kartą bendraujant pamatyti mokinį ar kolegą iš naujo, nesivadovauti stereotipais. Pavaduotoja Audronė Ramoškienė papasakojo apie Savarankiško darbo ir Refleksijos dienas mokykloje, kurios jau tapo tradicinės, papildomai ugdo mokinių savivertę, yra vertinamos bendruomenės. Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Asta Tamošiūnienė pakvietė aplankyti mokyklos muziejų, saugantį mokyklos istorijos ir krašto buities istorinius pėdsakus. Stažuotės dalyviai turėjo puikią progą pasigėrėti mokyklos erdvėmis, kurios originaliai dekoruotos moksleivių kurtais koliažais, apdovanojimų stendais ir kūrybinių projektų metu sukurtais darbais, apsilankė Dienos centre.

Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos vardu padėkojo visiems stažuotės partneriams už bendradarbiavimą ir pasveikino artėjančios Mokytojo dienos proga.