Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko bažnytinių chorų pagerbimo šventė

Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko bažnytinių chorų pagerbimo šventė
Utena
Violeta Develienė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

2022 m. lapkričio 22 d. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko tradicinė, jau penkioliktoji vargonininkų, bažnytinių chorų ir jų vadovų pagerbimo šventė, skirta Šv. Cecilijos – bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėjos dienai paminėti.

Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje Šv. Mišias aukojo penki kunigai, giedojo jungtiniai bažnyčių chorai. Vargonininkai buvo pasveikinti Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino, mero patarėjo Vidmanto Valinčiaus, dekano Remigijaus Kavaliausko ir šventės sumanytojos Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrės Zitos Mackevičienės.

Sakralinės muzikos puoselėtojams buvo skiriami gražiausi padėkos žodžiai, klausytojų plojimai, įteiktos atminimo dovanos bei gėlės. Pagerbti choristai Bronė Mintaučkienė ir Alberas Grigeliūnas, Utenos Dievo Apvaizdos chore giedantys tris dešimtmečius, nuo choro įsikūrimo.

Apdovanojimai įteikti Ritai Venckevičienei – Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios vargonininkei už vargonininkų, bažnytinių chorų ir jų vadovų pagerbimo švenčių, skirtų Šv. Cecilijos – bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėjos dienai paminėti nuo 2008 m. organizavimą, už tris dešimtmečius atiduotus bažnytiniams chorams ir vargonams, šlovinant dievą, už sukurtas giesmes vaikų ir suaugusiųjų bažnytiniams chorams ir gyvenimą darant gera.

Zitai Lukošiūnienei – VšĮ Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis direktorei ir meno vadovei Utenos meno mokyklos mokytojai metodininkei ir koncertmeisterei ekspertei, Utenos rajono Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčios vargonininkei už vidines vertybes ir visuotinio gėrio kūrimą, už sidabrinį jubiliejų švenčiantį Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį, bei 40 metų atiduotų tarnystei dievui ir žmonėms, bei gyvenimą darant gera.