Ukmergės rajono meras D. Varnas: nepritariame planuojamam rajono teritorijos suskaldymui

63fd028e2159820230227zged629
Ukmergė
BNS Fotobanko nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Ukmergės raj. savivaldybės inf.

Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas kreipėsi į aukščiausias šalies valdžios institucijas – Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę – bei Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK), nurodydamas, kad Ukmergės rajono savivaldybė nepritaria planuojamiems vienmandačių rinkimų apygardų ribų pokyčiams.

Ukmergės rajono savivaldybės institucijos sulaukė įvairių visuomenės grupių susirūpinimo dėl VRK inicijuojamų vienmandačių rinkimų apygardų ribų pokyčių, kuriuos įgyvendinimus Ukmergės rajono savivaldybės rinkėjai bus priskirti skirtingoms apygardoms ir balsuos už skirtingus kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą. Šis klausimas reikalauja papildomų diskusijų, detalesnio visuomenės supažindinimo ir įtraukimo į sprendimų priėmimą“, – rašoma D. Varno pasirašytame rašte.

Primename, kad esamos Seimo rinkimų apygardų ribų situacijos ir numatomų pokyčių kai kuriose apygardose projektą VRK Seime pristatė š. m. rugsėjo 11 dieną. Minėtas projektas parengtas, kadangi 14 Seimo rinkimų vienmandačių apygardų šiuo metu neatitinka Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse numatyto leistino rinkėjų skaičiaus nuokrypio (10 proc.) – yra per mažos arba per didelės. Tarp 7 apygardų, kurios yra per mažos, patenka ir Deltuvos pietinė apygarda, kuri iki šiol buvo sudaryta iš Ukmergės rajono apylinkių ir Jonavos rajonui priklausančios Upninkų rinkimų apylinkės. Projekte numatyta Ukmergės rajoną suskaldyti – dalį teritorijos priskirti Deltuvos šiaurinei apygardai, likusią – Deltuvos pietinei.

Deltuvos šiaurinė apygardoje dabar trūksta tik 0,3 proc. punkto, kad ji taptų per maža. Iki šiol į šios apygardos teritoriją pateko Anykščių rajono ir dalis Panevėžio rajono rinkimų apylinkių. Nuo jos atskyrus nemažai rinkėjų turinčią Velžio (Nr. 34) rinkimų apylinkę, ji tapo dar mažesnė, tad prie jos prijungiama nemaža (šiaurinė) Ukmergės rajono dalis.

Dabar per maža Deltuvos pietinė apygarda buvo sudaryta iš Ukmergės rajono apylinkių ir Jonavos rajonui priklausančios Upninkų rinkimų apylinkės. Po rinkimų apygardų ribų reformos Upninkų rinkėjus siūloma grąžinti Jonavai, o dalis Ukmergės rajono ir miestas būtų jungiami su Širvintų rajono rinkimų apylinkėmis ir sudarytų vieną – Deltuvos pietinę apygardą.

Savo kreipimesi į šalies valdžios institucijas ir VRK D. Varnas nurodo, kad planuojamos Deltuvos šiaurinės apygardos atveju Ukmergės rajono savivaldybės rinkėjai sudarytų mažiausią dalį – 5236 rinkėjai, kai tuo tarpu Panevėžio rajono savivaldybės – 7762 rinkėjai, o Anykščių rajono savivaldybės – net 20563 rinkėjai. „Šiuo atveju būtų labai maža tikimybė Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams išsirinkti savo interesus atstovaujantį Seimo narį“, - teigia Ukmergės rajono savivaldybės meras.

Rašte nurodoma, jog „Lietuvos Respublikos Konstitucija yra pagrindinis valstybės įstatymas. Konstitucija reglamentuoja pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Hierarchine prasme Konstitucija yra įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią. Konstitucijoje yra įtvirtinti ir esminiai, t. y. fundamentalūs, Konstituciniai rinkimų teisės principai. Konstitucijos II skirsnyje „Žmogus ir valstybė“ įtvirtintas visuotinos rinkimų teisės principas. Šio skirsnio 34 straipsnyje nurodoma, kad piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę. Mūsų manymu, aukščiau nurodytos aplinkybės, kai formuojant rinkimų apygardas neišlaikomas savivaldybių teritorijų vientisumas, pažeidžia pačią rinkimų esmę, kas nesuderinama nei su Konstitucija, nei su Europos žmogaus teisių teismo pozicija šiuo klausimu.

Tokie veiksmai savo forma iš esmės tik dar labiau atitolina žmones nuo valdžios plačiąja šio žodžio prasme. Visa tai atima galimybę rinkėjams vienmandatėse apygardose išsirinkti atstovus, kuriuos jie geriausiai pažįsta ir kuriais pasitiki. Tai skatina nepasitikėjimą valdžia, abejingumą ir ženkliai mažina motyvaciją dalyvauti rinkimuose. Potencialus rinkėjas, net ir norėdamas realizuoti savo Konstitucinę rinkimų teisę, neturės realios galimybės to padaryti vien dėl formalaus ir nepamatuoto apygardų ribų formavimo.

Be to, tokie pokyčiai ne tik apsunkins rinkėjams balsavimo teisės įgyvendinimą, bet ir apygardų bei apylinkių rinkimų komisijų darbo organizavimą. Apygardos rinkimų komisijai reikės bendradarbiauti šiuo atveju su trijų skirtingų savivaldybių administracijomis, užtikrinant tinkamą balsavimo patalpų paruošimą, apylinkių komisijų nariams apsunkinamas susisiekimas su Apygardos rinkimų komisijos būstine.

Siūlome formuojant apygardas ieškoti visų įmanomų galimybių išlaikyti administracinį savivaldybių teritorijų vientisumą, kartu įvertinant galimybę tuo tikslu keisti Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytas leistinas rinkėjų skaičiaus apygardoje nuokrypio ribas. Neabejojame, kad šiuo atveju realus Konstitucinės rinkimų teisės įgyvendinimas, o ne Rinkimų kodekso nuostatos dėl rinkėjų skaičiaus apygardoje yra mūsų visų prioritetas“.

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai numatyti 2024 m. spalio 13 d.