„Tūkstantmečio mokyklų“ programą Telšių rajono savivaldybė planuoja įgyvendinti kartu su Rietavo savivaldybe

„Tūkstantmečio mokyklų“ programą Telšių rajono savivaldybė planuoja įgyvendinti kartu su Rietavo savivaldybe
Telšiai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Telšių rajono savivaldybės inf.

Siekiant mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo sąlygas savivaldybėse vykdoma „Tūkstantmečio mokyklų“ programa.

„Vadovaujantis „Tūkstantmečio mokyklų“ programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, programoje gali dalyvauti dvi ir daugiau savivaldybių, kai iš jų bent vienos savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose yra ne mažiau kaip 1000 pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių.

Telšių rajono savivaldybė yra gavusi Rietavo savivaldybės prašymą kartu dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, kadangi Rietavo savivaldybėje nėra 1000 mokinių, todėl ji negali viena pati dalyvauti partnerio teisėmis programoje. Įvyko Telšių rajono savivaldybės darbo grupės „Tūkstantmečio mokyklų“ programos pažangos planui parengti ir Rietavo savivaldybės atstovų posėdis. Jo metu aptartos Rietavo prisijungimo galimybės prie projekto, aptarti tikslai ir galimos naudos savivaldybėms. Išsiaiškinti abiejų pusių lūkesčiai bei numatomos investicijų kryptys. Nuspręsta dėl Rietavo savivaldybės prisijungimo prie Programos paruošti sprendimo projektą svarstyti Telšių rajono savivaldybės tarybai.

Įgyvendinant projektą kartu su Rietavo savivaldybe, būtų rengiamas bendras Telšių rajono savivaldybės ir Rietavo savivaldybės Pažangos planas. Planui įgyvendinti būtų pasirašoma jungtinės veiklos sutartis, kurioje būtų nurodyta preliminari finansavimo suma. Telšių rajono savivaldybė pretenduotų į 2 750 000 Eur finansavimą, tai yra 10 proc. daugiau nei tuo atveju, jei Telšių rajono savivaldybė Programoje dalyvautų viena pati. Rietavo savivaldybė pretenduotų į 500 000 Eur finansavimą. Bendra abiejų savivaldybių švietimo pažangos plano finansuojama suma gali būti iki 3 250 000 Eur. Galutinė finansavimo suma ir kiti įsipareigojimai bus nustatyti VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pasirašius sutartį su Europos socialinio fondo agentūra.

Dalyvaujant „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje kartu su Rietavo savivaldybe būtų sukurta ir atnaujinta mokyklų infrastruktūra, sudarytos geresnės ugdymo sąlygos rajono mokiniams, padidėtų mokinių susidomėjimas tiksliaisiais mokslais, patobulėtų mokyklų bendruomenių kompetencijos, nukreiptos į vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą, pagerėtų mokinių ugdymosi pasiekimai“, – apie „Tūkstantmečio mokyklų“ programą kalbėjo Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mantas Serva.