Tremties kančios neužsimiršta...

Radviliškis
Radviliškio viešoji biblioteka Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Tremtis įrėžė į žmonių atmintį didelį skausmą ir paliko gilius randus jų širdyse. Įstrigęs žodis Sibiras, sugriautos žmonių ateitys, išskirtos šeimos. Ir sunkūs dundantys gyvuliniai vagonai.

 Kiek sudužusių gyvenimų, kiek nepamirštamų tragedijų. Kasmet, kai tik artėja birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena, Lietuvoje įsivyrauja tyla, rimtis – taip pagerbiamas tremtinių atminimas. Šiai liūdnai istorinei datai atminti Radviliškio viešosios bibliotekos Kraštotyros skaitykloje veikia literatūrinė paroda „Tremties sąsajos su šiandiena“.

Radviliškio viešosios bibliotekos darbuotoja Vida Pužaitienė Kraštotyros-leidybos skyriui patikėjo saugoti savo šviesaus atminimo mamos, buvusios tremtinės, Vlados Barakauskienės surinktą „Radviliškio rajono buvusių politinių kalinių ir tremtinių veiklos kroniką“, apimančią 1989–2006 metus. Tai kruopščiai surinkti albumai su aprašymais, nuotraukomis, spaudos leidinių kopijomis apie rajono politinių kalinių ir tremtinių veiklą. Kraštotyros-leidybos skyrius, panaudodamas dovanotą medžiagą, sudarė aplanką-fotoalbumą „Radviliškio krašto tremties istorijos pėdsakais“, skirtą Radviliškio krašto tremties istorijai atminti.

Šis fotoalbumas ir kita medžiaga apie tremtį eksponuojama minėtoje parodoje. Atsigręždami į savo tautos praeitį, kviečiame aplankyti šią parodą ir pamatyti, kokį skaudų pėdsaką paliko amžino įšalo žemė. Prisimenant masinius trėmimus ir pagerbiant sovietinio režimo aukas bei politinius kalinius, Viešosios bibliotekos Kraštotyros-leidybos ir Skaitytojų aptarnavimo skyrių darbuotojos, Turizmo informacijos centro vadybininkė Dovilė Šerpetauskienė ir istorijos mokytoja Aldona Jagminienė vedė istorijos pamoką Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos penktokams prie trėmimų vagono, esančio netoli geležinkelio stoties.

Moksleiviai išklausė pasakojimus apie tremtį: kaip 1941 metų birželio 14 dieną sovietų okupacinė valdžia pradėjo masiškai tremti Lietuvos gyventojus, kaip grūdo į gyvulinius vagonus ir vežė į Sibirą. Ši skaudi dalia neaplenkė ir Radviliškio krašto, iš kurio į Sibiro platybes buvo ištremta apie 3000 gyventojų. Prisiminimais apie savo artimų žmonių tremtį dalinosi ir patys moksleiviai. Apie gyvenimą tremtyje pasakojo Viešosios bibliotekos darbuotojos Vida ir Rūta. Tądien visi renginio dalyviai aplankė trėmimų vagoną, kuriame apžiūrėjo parengtą nuotraukų parodą ir buities daiktus, priklausiusius Radviliškio krašto tremtiniams. Atsigręždami į praeitį, dar kartą permąstykime ir suvokime tądien įvykusias kančias, netektis, sutryptus likimus ir sunkų kelią į laisvę.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos