Trėmimo pabaigos sukaktis paminėta parodų atidarymu, prisiminimais ir dainomis

377551803_691923119636332_5449820782749452288_n
Marijampolė
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Marijampolės savivaldybė

Marijampolėje atidarytos dvi parodos, skirtos Politinių kalinių ir tremtinių metams ir trėmimo pabaigos 70 metų sukakčiai paminėti.

J. Basanavičiaus aikštėje pristatyta Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus  parengta paroda „Mūsų, nei gimusių, nei mirusių, niekas neskaičiavo“ nepalikti tarpelio prieš kablelį, kurioje pristatomos nuotraukos, atskleidžiamas beatodairiško ten ištremtų naikinimo ir nežaboto teroro bei išgyvenimo laikotarpis. 

Parodos pristatymo metu vyresnioji muziejininkė Dalė Naujalienė akcentavo, kad tarp ištremtų apie 50 tūkst. buvo vaikai iki 16 m. amžiaus, kurių sunkus gyvenimas Sibire, jų likimai atskleidžiami šioje parodoje. Parodyti vaikų išgyvenimus ir  siekimą sugrįžti į Lietuvą pasirinkta neatsitiktinai – Marijampolė šiais metais yra Lietuvos jaunimo sostinė.

„Lietuvos istorijoje masiniai trėmimai pažymėti didelių netekčių ir žmonių patyrusių tremtį,  visam gyvenimui išlikusiais skausmingais prisiminimais. Apie šį  kančių ir netekčių  kupiną istorijos laikotarpį ir šiandien turime kalbėti ir jį rodyti, nes buvusiems tremtyje ir patyrusiems represijas tai – negyjanti žaizda, kurią tebeskauda, ir tai negali  būtų pamiršta. Džiaugiuosi, kad ši paroda atidaryta  J. Basanavičiaus aikštėje, kad ją galės  laisvai apžiūrėti ir marijampoliečiai, ir miesto svečiai. Ir kiekvienas, žiūrintis šias tremties nuotraukas, pamatys, ką žmonės tremtyje išgyveno,  gal prisimins savo šeimos istorijas ar susimąstys apie tuos skaudžius Lietuvos istorijos įvykius“, – parodos pristatyme sakė savivaldybės meras Povilas Isoda. 

Parodos pristatymo metu prisiminimais dalinosi tremtiniai: buvusi anuometinio Marijampolės „Sodžiaus“ muziejaus direktorė Leonarda Miknevičiūtė-Jozonienė, 1949 m. ištremta iš Marijampolės, vėliau grįžusi iš tremties ir šiuo metu gyvenanti Klaipėdoje, tremtinės Vidutės Miknevičiūtės Burneikienės sūnus Raimundas Burneika, kurio šeima padovanojo muziejui daug tremties laikotarpio eksponatų, Leonardos Blažytės, pabėgusios iš tremties Tropinske,  įbrolis, tremtinys Jonas Gustaitis. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių atminimas pagerbtas išnešant gėles į atmintinas vietas. Skambėjo Viktorijos Kajokaitės Klajoklės  atliekamos  dainos.

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus galerijoje „Saulėratis“ atidaryta  Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus  parengta paroda „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“. Paroda sudaryta iš dvidešimties teminių stendų, pristatančių  įvairius gyvenimo tremtyje kasdienybės aspektus – maitinimąsi, aprangą, tikėjimą, kartu išryškinant tremties ir kalinimo lageriuose skirtumus. 

„Istorija gyva jos gyvuose liudytojuose. Istorija gyva rašytiniuose atsiminimuose ir fotografijose. Istorija gyva tautoje, žinančioje laisvės kainą. Prisiminti ir pateikti tai įvairiomis formomis – mūsų bendruomenės pareiga ir atsakomybė. Norisi pasidžiaugti mūsų įstaigomis, chorais, organizacijomis, įvairiais žmonėmis, kurie puoselėdami kultūrą ir pilietiškumą įkvepia žmones dar labiau branginti savo kraštą, ištikimai saugoja istorinę atmintį dabartinei ir ateities kartoms. Ačiū Okupacijų ir laisvės kovų muziejui bei Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejui už parodas, saugančias istorinę atmintį“, – parodų rengėjams dėkojo Savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis. 

Parodą, kurioje eksponuojama daug naujos vaizdinės medžiagos – slapta įamžintų trėmimo scenų, bažnyčioje uždarytų tremtinių fotografijos ir kt. – išsamiai pristatė  Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus vyresnioji patarėja muziejinei veiklai Ramunė Driaučiūnaitė. 

Skambėjo folkloro ansamblio „Žibinyčia“ (vadovas Žydrūnas Rutkauskas)  atliekamos tremtinių sukurtos ir tolimose Sibiro platybėse  dainuotos dainos.

Kviečiame aplankyti parodas, kuriose autentiškos fotografijos ir dokumentai įprasmina svarbius ir skausmingus mūsų istorijos įvykius bei politinių kalinių ir tremtinių atminimą.