Telšių rajono savivaldybėje paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena

794895103474357ebf700ecc1881994a5f7805b57e39a61f6dbb9bd042c8e022
Telšiai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Telšių rajono savivaldybės inf.

Kasmet gruodžio 9 dieną visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ši diena visuomenėje įgyja vis didesnę svarbą, ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti visuomenę užkirsti jai kelią. Pagrindinis korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei privačių verslo subjektų veikla būtų nešališka ir skaidri.

Visuomenės švietimas bei informavimas yra vienas iš svarbiausių korupcijos prevencijos priemonių. Todėl Tarptautinę antikorupcijos dieną Telšių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai buvo kviečiami dalyvauti korupcijos prevencijai skirtoje apklausoje.

„Korupcijos problema aktuali visame pasaulyje. Kovai su ja pasitelkiamos įvairios priemonės, tačiau suvaldyti šį procesą yra be galo sunku, jeigu šiuo klausimu nėra dirbama išvien. Vyriausybė, Savivalda, bendruomenės privalo tarpusavyje bendradarbiauti: kurti korupcijai atsparią aplinką, laiku nustatyti korupcijos rizikos veiksnius bei imtis priemonių juos užkirsti, – penktadienį minint Tarptautinę antikorupcijos dieną kalbėjo Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Zigmas Nevardauskas. –  Savivaldybė yra glaudžiai susijusi su politiniais sprendimais, o šie – įtakojami rinkėjų. Todėl rinkėjai tikisi iš valstybės tarnautojų atskaitomybės, kad visi procesai vyktų maksimaliai skaidriai bei lėšos butų naudojamos efektyviai.“

Už korupcijos prevenciją, o taip pat ir antikorupcinių švietimo priemonių, keliančių darbuotojų kvalifikaciją, vykdymą Savivaldybės administracijoje atsakinga Teisės ir administravimo skyriaus vyr. specialistė Roberta Raudienė pasidžiaugė, jog šiemet Savivaldybės organizuotoje apklausoje dalyvavo ženkliai daugiau Administracijos darbuotojų nei pernai. Apklausos rezultatai parodė, jog darbuotojai žino korupcijos rizikas, geba jas identifikuoti bei žino, kokių priemonių imtis siekiant jas suvaldyti.

Tarptautinės antikorupcijos dienos proga pagerbti pirmieji penki į apklausą atsakę Administracijos darbuotojai: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Inga Sukauskienė, Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vyr. specialistės Vaida Udovičienė ir Asta Mockevičienė, Savivaldybės administracijos vyr. specialistė (Jaunimo reikalų koordinatorius) Eglė Gaubienė bei Teisės ir administravimo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vyr. specialistė Marta Falko. Jiems Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Z. Nevardauskas įteikė simbolines dovanėles.

„Kadangi vienas iš svarbiausių korupcijos prevencijos priemonių yra visuomenės švietimas, kitąmet planuojame į apklausą įtraukti visą Telšių rajono bendruomenę. Pasidalinti gerąja praktika korupcijos prevencijos, tarnybinės etikos, interesų konfliktų valdymo srityse.“ – dalinosi planais Teisės ir administravimo skyriaus vyr. specialistė R. Raudienė.

Tarptautinė antikorupcijos diena, gruodžio 9-ąją, kasmet visame pasaulyje minima nuo 2004 m. Ši diena yra skirta pabrėžti kovos su korupcija svarbą visame pasaulyje. Tarptautinę antikorupcijos dieną inicijavo ir paskelbė Jungtinės Tautos. Gruodžio 9-oji pasirinkta todėl, kad šią dieną 2003 metais Meridoje (Meksika) įvyko aukščiausio politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms spręsti. Jos metu buvo pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją. Lietuvos Respublikos vardu šį dokumentą pasirašė teisingumo ministras.

Antikorupcijos dienos tikslai apima ne tik informuoti žmones apie korupcijos problemas, bet ir skatinti valdžios sektorių, savivaldybes, nevyriausybines organizacijas ir visuomenę bendradarbiauti siekiant suvaldyti korupcijos problemas. Ši diena taip pat prisideda prie tarptautinės bendruomenės bendradarbiavimo stiprinimo kovoje su korupcija.

Kova su korupcija yra ilgalaikis ir kompleksinis procesas, kuris apima įvairias priemones, nuo teisinių reguliavimų ir institucijų stiprinimo iki visuomenės sąmoningumo didinimo. Korupcija gali pasireikšti įvairiomis formomis, tokiomis kaip kyšininkavimas, nepotizmas, klientelizmas, valstybės resursų vagystė ar kita veikla, kuria siekiama neteisėtai pasipelnyti arba gauti neteisėtus privalumus.

Pastebėję korupcijos apraiškas praneškite: https://telsiai.lt/lt/formos/praneskite-apie-korupcija

Daugiau informacijos: https://telsiai.lt/administracija/strukturos-schema/korupcijos-prevencija