Telšių kultūros centro mišrus choras „Žemaičiai“ mini savo kūrybinės veiklos 45-metį

DSC01369
Telšiai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Telšių kultūros centro inf.

Gruodžio 10 d. Telšių kultūros centre buvo išties ypatinga diena, kadangi Telšių kultūros centro mišrus choras „Žemaičiai“ šventė savo 45-erių metų kūrybinės veiklos sukaktį.

Visagalis laikas Telšių rajono bei Lietuvos kultūros istorijos puslapiuose jau 45-erius metus rikiuoja Telšių kultūros centro mišraus choro „Žemaičiai“ svarbiausias meninės veiklos datas.
Pirmasis choro vadovas buvo Šviesios atminties Alfridas Bulkauskas vadovavęs nuo 1977 iki 2002 metų.

Įkūrėjas ir pirmasis vadovas tapo kolektyvo gyvybės šaltiniu ir per trumpą laiką sugebėjo pasiekti aukštų kūrybinių rezultatų. Pradėjęs dirbti Telšių kultūros centre A. Bulkauskas subūrė vyrų chorą, kuriam 1984 m. suteiktas liaudies kolektyvo vardas ir choro pavadinimas „Žemaitis“. 1987 m. A. Bulkauskas apdovanotas Kultūros žymūno ženklu. 1995 m. prie vyrų choro prijungti kultūros rūmų bei medicinos darbuotojų moterų chorai ir kolektyvas įgauna pavadinimą „Žemaičiai“.

Nuo 2002 m. chorui pradeda vadovauti chorvedys, respublikinių dainų švenčių vyriausiasis dirigentas, chorinės muzikos puoselėtojas – Gintaras Vaitkaitis. Vadovo dėka choristai buvo aktyvūs ne tik rajone, Lietuvoje bet ir užsienio šalyse. 

Nuo 2022 m. lapkričio mėnesio chorui vadovauti pradėjo chorvedė, pedagogė Rita Vilkė.

Nesuskaičiuojama daugybė koncertų per 45 kūrybinės veiklos metus tiek Telšių rajone, už jo ribų, tiek Lietuvoje bei užsienyje. 

Šventinis koncertas prasidėjo mišraus choro „Žemaičiai“ retrospektyviniu filmuku, kuriame buvo rodomos akimirkos iš visos choro gyvavimo istorijos. 

Pagerbiant – Alfridą Bulkauską, choro įkūrėją, menininką, pedagogą, kultūros dvasios nešėją, respublikinių dainų švenčių vyriausią dirigentą, palikusį gilų pėdsaką ne tik Žemaitijos, bet ir Lietuvos choriniame gyvenime, choro akomponiatorę - Giedrę Šulcaitę, medicinos darbuotojų choro vadovą Vytautą Kleivą ir visus Amžinybėn išėjusius choristus, visi susirinkusieji buvo pakviesti tylos minutei. 

Šventiniame koncerte skambėjo įvairūs mišraus choro „Žemaičiai" repertuaro akordai, pradedant švelniais prisilietimais ir baigiant energingais ritmais.

Renginį vedė – poetas, dainų autorius Marijus Budraitis, papuošęs renginį savo profesionalumu ir savos kūrybos eilėmis. 

Renginio vedėjas pagarsino choro įkūrėjo ir pirmojo vadovo Alfrido Bulkausko dukros Dainoros Smoriginienės laišką su padėkos žodžiais a.a. tėčiui bei nuoširdžiausiais linkėjimais dabartinei choro vadovei Ritai Vilkei: „Didžiuojuosi savo a.a. tėčiu, sukūrusiu tokį ilgaamžį ir nuostabų kolektyvą. Vis dar jaučiasi jo dirigavimo mostas choro veikloje, kadangi būtent mano mylimas tėtis buvo pirmasis, choro vadovės Ritos Vilkės, mokytojas". O visiems choristams linkėjo darnos, harmonijos ir, kad „Žemaičių“ dainos skambėtų plačiai ir galingai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje!

Telšių rajono savivaldybės vicemerė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė Telšių rajono savivaldybės mero Tomo Katkaus vardu įteikė padėkas choro vadovei Ritai Vilkei bei akomponiatorei-koncertmeisterei Ingridai Kelevišienei. Vicemerė džiaugėsi, turėdama galimybę, dalyvauti šventiniame koncerte ir su nostalgija prisiminti bendrus koncertus.

Chorui saksofono garsais talkino saksafonistas Sigitas Petrulis.

Telšių kultūros centro direktorius Linas Ulkštinas įteikė padėkas už ilgametį kelią su daina ir meilę chorinei muzikai dviems, nuo pat choro įsikūrimo dainuojantiems choristams: Antanui Gaudiešiui ir Alvydui Svirušiui. Taip pat už nuoširdžiai dėkota už 20-ies metų vadovavimą ir kūrybinį įnašą į Telšių kultūros centro mišraus choro „Žemaičiai“ istoriją, buvusiam choro vadovui Gintarui Vaitkaičiui. Įteiktos gėlės dabartinei vadovei Ritai Vilkei bei akomponiatorei Ingridai Kelevišienei. 

Finalinei dainai į sceną buvo pakviesti visi buvę choristai, susirinkę prisiminti su choru praleistų akimirkų.

Stipriai ir galingai suskambo suskambo „Mūsų dienos kaip šventė!“.

Daina – sielos sparnai. Tegul kiekviena daina skamba kaip gyvenimo simfonija, kupina aistringumo, harmonijos ir džiaugsmo.

Renginį režisavo Telšių kultūros centro režisierė Alina Gintalienė.