Teismas: terminai mokesčio permokai susigrąžinti taikomi ir permokoms, kurios susidarė iki 2019 m. gruodžio 31 d.

1941
Lietuva
Sauliaus Žiūros, fotobanko nuotr.
Etaplius Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  ELTA

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) patvirtino ankstesnę teismų praktiką, pripažindamas, kad pagal bendrą taisyklę nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioję naikinamieji terminai mokesčio permokai susigrąžinti yra taikomi ir atvejams, kai mokesčio permoka susidarė iki 2019 m. gruodžio 31 d., o prašymas ją grąžinti pateiktas 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau.

Kaip skelbė LVAT, teisme gautoje byloje nagrinėtas mokestinis ginčas buvo kilęs dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo grąžinti 2016 metais susidariusį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) skirtumą pagal mokesčio mokėtojo 2020 metų pabaigoje pateiktus prašymus. Tokį sprendimą šis viešojo administravimo subjektas priėmė iš esmės konstatavęs, kad prašymai pateikti praleidus nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusius terminus šio mokesčio skirtumui susigrąžinti. Tuo tarpu mokesčio mokėtojas (pareiškėjas) laikėsi pozicijos, kad turėjo būti taikomi skirtumo susidarymo metu (t. y. iki 2019 m. gruodžio 31 d.) galioję senaties terminai, kurių jis nepraleido.
 
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pritarė mokesčių administratoriaus pozicijai, pažymėjusi, kad trumpesnius mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo terminus nustačiusių Mokesčių administravimo įstatymo nuostatų įsigaliojimas po jų priėmimo ir viešo paskelbimo buvo atidėtas beveik 18 mėnesių.
 
Todėl, kaip akcentavo LVAT, šių naujų terminų teisei į PVM atskaitą realizuoti (PVM skirtumui susigrąžinti) taikymas, kai prašymas permoką grąžinti pateikiamas 2020 m. sausio 1 d. ar vėlesnę dieną, savaime nelemtų pagrindo konstatuoti veiksmingumo, teisinio saugumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principų.
 
„Nauji terminai buvo nustatyti iš anksto, o pereinamojo laikotarpio nuostatomis atidėtas jų (terminų) įsigaliojimo laikotarpis buvo ne tik protingas, bet ir pakankamas atidžiam ir rūpestingam apmokestinamajam asmeniui pasiruošti būsimiems pasikeitimams ir, esant būtinybei, nustatyta tvarka pateikti prašymą dėl PVM permokos (skirtumo) grąžinimo“, – nurodė LVAT.
 
Anot išplėstinės teisėjų kolegijos, tuo atveju, kai prašymas grąžinti PVM skirtumą pateikiamas arba atliekami kiti įstatyme nurodyti veiksmai, liudijantys siekį permoką susigrąžinti iki 2019 m. gruodžio 31 d. (imtinai), nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioję nauji aptariami naikinamieji terminai nėra taikomi, nepriklausomai nuo to, kad atitinkamos mokesčių administravimo procedūros yra atliekamos ir (ar) mokesčio administratoriaus sprendimas yra priimamas po 2020 m. sausio 1 d.