Teismas nepersigalvojo: buvęs UAB „Kauno švara“ vadovas lieka nuteistas už kyšininkavimą

Kaunas
Freepik.com nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  ELTA

Lietuvos apeliacinis teismas praneša iš dalies pakeitęs Kauno apygardos teismo nuosprendį, kuriuo buvęs UAB „Kauno švara“ direktorius D. T. pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo ir jam paskirta 29 902 eurų bauda, o juridinis asmuo UAB „Galuotas“ ir jo vadovas A. T. pripažinti kaltais dėl papirkimo bei jiems atitinkamai paskirtos 94 150 eurų ir 18 604 eurų baudos.

Nuosprendis priimtas 2022 m. balandžio 7 d., praneša Lietuvos apeliacinis teismas.
 
Kaip skelbiama pranešime žiniasklaidai, apygardos teismas nuteistuosius buvo pripažinęs kaltais dėl to, kad D. T. susitarė priimti ir priėmė iš A. T., veikusio UAB „Galuotas“ vardu, naudai ir interesais bei siekusio UAB „Galuotas“ palankių sprendimų UAB „Kauno švara“ vykdomuose viešuosiuose pirkimuose, 7 500 eurų dydžio kyšį – nuolaidą D. T. perduotam traktoriui.
 
Prokuroras apeliaciniame skunde teigė, kad kaip kyšis buvo duotas visas traktorius, o ne tik nuolaida jam, todėl prašė nuteistųjų veiksmus perkvalifikuoti pagal griežtesnę baudžiamąją atsakomybę nustatančias Baudžiamojo kodekso normas ir nuteistiesiems (išskyrus juridinį asmenį) skirti griežtesnes bausmes. Apeliacinius skundus padavė ir nuteistieji A. T. bei UAB „Galuotas“ kartu su savo gynėjais, prašydami juos išteisinti.
 
Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad apygardos teismas pagrįstai visus asmenis pripažino kaltais dėl kyšininkavimo ir papirkimo, tačiau, vadovaudamasis tik nuteistojo A. T. parodymais, padarė neteisingą išvadą dėl kyšio dalyko ir jo vertės, todėl neteisingai kvalifikavo nuteistųjų padarytas nusikalstamas veikas.
 
Apeliaciniam teismui nustačius, kad kyšio dalykas buvo D. T. perduotas 14 235 eurų vertės traktorius ir papildomos jo priežiūros paslaugos, nuteistųjų nusikalstamos veikos perkvalifikuotos iš paprasto kyšininkavimo ir papirkimo į didesnės nei 250 MGL dydžio vertės kyšininkavimą ir papirkimą (BK 225 straipsnio 3 dalis ir BK 227 straipsnio 3 dalis).
 
Buvusiam UAB „Kauno švara“ direktoriui paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė, tačiau, atsižvelgus į padaryto nusikaltimo nesmurtinį pobūdį, nuteistojo asmenybę, į nuo nusikalstamos veikos praėjusį gana ilgą laiką, nuspręsta bausmės vykdymą atidėti 2 metams. Taip pat įvertinus tai, kad D. T. nuteistas už korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, kurią padarė naudodamasis savo, kaip UAB „Kauno švara“ generalinio direktoriaus, pareigomis, papildomai jam paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės dirbti valstybės tarnyboje ar eiti valstybės tarnautojui prilyginto asmens pareigas savivaldybės ar valstybės įmonėse ar savivaldybių bei valstybės kontroliuojamuose juridiniuose asmenyse atėmimas 3 metams.
 
Nuteistajam A. T., atsižvelgus į tai, kad jis anksčiau neteistas, charakterizuojamas teigiamai, paskirta bauda (22 445,36 euro). Šiam nuteistajam skirti baudą prašė ir prokuroras.
 
Juridiniam asmeniui UAB „Galuotas“ apygardos teismo paskirta 94 150 eurų bauda palikta nepakeista. Apeliacinis teismas, atsakydamas į apeliaciniuose skunduose išdėstytus prašymus sumažinti UAB „Galuotas“ paskirtą baudą, pažymėjo, kad UAB „Galuotas“ skirta švelniausia iš baudžiamajame įstatyme numatytų juridiniam asmeniui skirtinų bausmių rūšių – bauda, kurios dydis nustatytas gerokai mažesnis nei
Baudžiamajame kodekse įtvirtintas juridiniam asmeniui skirtinos baudos vidurkis, todėl nėra pagrindo jo dar labiau mažinti.
 
Taip pat Lietuvos apeliacinis teismas tenkino prokuroro prašymą konfiskuoti pelną, gautą UAB „Galuotas“ iš viešųjų pirkimų, kuriuose duodant D. T. kyšį buvo siekiama įmonei palankaus rezultato, ir iš UAB „Galuotas“ konfiskavo 15 146,21 euro.
 
Šis Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis byloje Nr. 1A-38-478/2023 įsiteisėja jo priėmimo dieną, tačiau kasacine tvarka per tris mėnesius gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.