Teismas: naujo smėlio ir žvyro kasimui Kauno rajono savivaldybė nepritarė pagrįstai

Kaunas
Asociatyvi BNS/Fotobankas nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  ELTA

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas trečiadienį paskelbė nutartį byloje, kurioje buvo kilęs ginčas dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo nepritarta naujo smėlio ir žvyro karjero kasimui Kauno rajone, šalia Kačerginės, Kulautuvos, Zapyškio miestelių-kurortinių vietovių bei kultūros paveldo objektų, pagrįstumo, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Pareiškėjas UAB „Benefaktor“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl tariamo prieštaravimo galiojančiam teisiniam reglamentavimui bei perduoti tarybai poveikio aplinkai vertinimo programą įvertinti iš naujo. Bendrovės „Benefaktor“ teigimu, sprendimas buvo priimtas nesilaikant ūkinės veiklos subjekto ir visuomenės intereso derinimo principo bei neatsižvelgiant į pareiškėjo planuojamos vykdyti ūkinės veiklos teigiamus ekonominius ir socialinius rezultatus, aplinkosauginių ir kitų visuomenės interesų užtikrinimą.
 
Regionų apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjo skundą, argumentuodamas, jog taryba pagrįstai pasinaudojo jai įstatymu suteikta teise priimti neigiamą sprendimą dėl pareiškėjo planuojamos vykdyti ūkinės veiklos galimybių.
 
Išnagrinėjęs administracinę bylą apeliacine tvarka, LVAT konstatavo, kad tarybos teisė priimti sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių yra numatyta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnyje. Savivaldybė, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, turi teisę priimti sprendimą remiantis ne planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo iš esmės rezultatais, o kitais motyvais.
 
LVAT, įvertinęs pateiktus įrodymus, nutarė, jog byloje esantys įrodymai patvirtina išskirtinę Kauno rajono, kuriame planuojama ūkinė veikla, aplinkosauginę bei rekreacinę reikšmę, todėl skundžiamame sprendime nurodytos aplinkybės bei motyvai sudarė pagrindą tarybai, atsižvelgus į vietovės ypatumus ir veiklos pobūdį, naudojantis savo diskrecijos teise, priimti neigiamą sprendimą dėl pareiškėjo planuojamos veiklos.
 
Teisėjų kolegija nutartyje pabrėžė, kad bendrovės planuojamas naujo smėlio ir žvyro karjero kasimas neatitinka valstybės strateginiuose planuose nurodytų sąlygų, kurioms esant ūkinė veikla yra laikoma turinti valstybinę reikšmę, todėl išimtis dėl sprendimo priėmimo negalėjo būti taikoma.
 
Atsižvelgęs į visas ginčui teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, LVAT atmetė apeliacinį skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.