Teisingumo ministerijoja apdovanojo 19 bausmių vykdymo sistemos darbuotojų ir tarnybinį šunį

Lietuva
BNS/Fotobankas nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  ELTA

Pataisos pareigūnų profesinės šventės ir 104-ųjų Lietuvos bausmių vykdymo sistemos įkūrimo metinių išvakarėse, Teisingumo ministerijoje surengti iškilmingi apdovanojimai už penitencinės veiklos stiprinimą.

Apdovanojimų sulaukė 19 bausmių vykdymo sistemos darbuotojų ir tarnybinis šuo Lotė Saulės Vilkas, skelbiama ministerijos pranešime žiniasklaidai.
 
Apdovanojimus įteikė teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska.  
 
Apdovanojimo sulaukė Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjimo Resocializacijos skyriaus specialistas Audrius Šavareika, kuris aktyviai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, užtikrina pagalbos nuteistiesiems teikimą sprendžiant asmenines ir socialines problemas, nuteistiesiems organizuoja kultūrinius, sportinius ir švietėjiškus renginius. 
 
Taip pat įvertinta Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos Šiaurinės bibliotekos vedėja Lina Dubauskenė, organizuojanti nuteistiesiems kultūrinius-edukacinius renginius bei iniciatyviai prisidedanti prie Skaitytojų klubo puoselėjimo veiklos. 
 
Pagerbtas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus, Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriaus vidaus ligų gydytojas Arūnas Jakubauskas už pagalbą ir aktyvią veiklą sveikatos priežiūros srityje.
 
Taip pat apdovanota Lietuvos kalėjimų tarnybos Panevėžio kalėjimo Resocializacijos skyriaus socialinė darbuotoja Aušra Maskaliovienė, įgyvendinant socialinės reabilitacijos programas „Socialinių įgūdžių ugdymas“ bei „Raktas“, organizuojanti ir koordinuojanti savanorių vedamas pozityvaus užimtumo priemones nuteistiesiems. 
 
Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriaus patarėjas Valdas Serapinas pagerbtas už naujų mokymo metodų degimą, integruotų pratybų mokymo metodo taikymo inicijavimą, naujų mokymo programų rengimą.
 
Apdovanota ir Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus specialistė Tatjana Novikova už konstruktyvią veiklą, aktyvią pagalbą kolegoms, kompetentingas konsultacijas ir įžvalgas.
 
Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ojo kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas Kazimieras Dūdonis apdovanotas už aktyvią veiklą užkardant nusikaltimus, įstaigos materialaus turto apsaugą. 
 
Taip pat apdovanotas Lietuvos kalėjimų tarnybos Kauno kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas Žilvinas Rimša už iniciatyvas, lankstų bei kūrybišką darbą su nepilnamečiais. 
 
Pagerbtas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas Linas Seliokas už aktyvią veiklą atliekant ikiteisminius tyrimus ir kitus procesinius veiksmus, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas. 
 
Apdovanojimų sulaukė ir Panevėžio kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus specialistė-kinologė Audronė Kaftanova bei tarnybinis šuo Lotė Saulės Vilkas už aktyvias veiklas aptinkant narkotines, psichotropines medžiagas bei mobilaus ryšio telefonus.
 
Lietuvos kalėjimų tarnybos Kauno kalėjimo Resocializacijos skyriaus specialistė Lina Kasparienė pagerbta už aktyvų dalyvavimą Nuteistųjų tarybos veikloje, diegiant pozityvaus užimtumo priemones, edukacinių iniciatyvų plėtrą.
 
Taip pat apdovanota Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjimo Resocializacijos skyriaus specialistė Karolina Markutė, aktyviai organizuojanti susitikimus su studentais, populiarinanti pataisos pareigūnų profesiją. 
 
Pagerbtas ir Lietuvos probacijos tarnybos Resocializacijos ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Zabolevičius, kuris yra vienas pagrindinių modernizuojamos informacinės sistemos KADIS veiklos procesų ir veiklos poreikių vertintojas, inovatyvių sprendimų iniciatorius.  
 
Apdovanojimo sulaukė ir Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Navickienė už aktyvų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, prevencinių priemonių diegimą.
 
Lietuvos probacijos tarnybos Kauno skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Adamonytė apdovanota už nepilnamečiams skirto projekto pozityvaus užimtumui skatinti inicijavimą, aktyvų dalyvavimą naujoje pakartotinai nusikaltusių asmenų programoje.
 
Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Gedaminskaitė pagerbta už aktyvią veiklą įtraukiant savanorius į prižiūrimųjų resocializacijos procesą, mokymų organizavimą.
 
Pagerbta ir Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus patarėja Simona Banėnienė, ženkliai prisidėjusi formuojant Lietuvos probacijos tarnybos organizacinę kultūrą bei veiklos sklaidą, diegiant naujus vidinės komunikacijos įrankius. 
 
Taip pat apdovanotas Lietuvos probacijos tarnybos Kompetencijų ugdymo, projektų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Miliauskas, aktyviai dalyvaujantis tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvose, skatinantis Lietuvos probacijos tarnybos dalyvavimą tarptautinėse platformose.