Tauragės regiono strategija pasiekė finišo tiesiąją

Tauragė
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Pagėgių savivaldybė

Beveik du metus rengta Tauragės regiono 2023-2029 m. funkcinės zonos strategija sausio pabaigoje bus teikiama Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių taryboms tvirtinti. Tokiu būdu bus pratęstas Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimas kartu sprendžiant naujai išryškėjusias bendras problemines sritis ir užtikrinant bendrus savivaldybių gyventojų poreikius. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis į regioną ateinančių septynių metų laikotarpiu bus investuoti beveik 24 milijonai eurų.

Funkcinės zonos strategijas turi parengti visi dešimt regionų Lietuvoje. Tai yra viena iš sąlygų pritraukti struktūrinių fondų lėšas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą. Žinia, kad Tauragės regiono savivaldybių tarybos dar 2020 m. pavasarį patvirtino Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategiją. Šios strategijos veiksmai pradėti įgyvendinti gavus 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą projektui ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“. Iki šiol, tai – pirmoji ir vienintelė realiai veikianti funkcinės zonos strategija Lietuvoje.

Funkcinės zonos paskirtis – identifikavus bendras kelioms savivaldybėms aktualias problemas, jas spręsti kartu: bendradarbiaujant, suvienijant savivaldybių pastangas, kuriant bendrą infrastruktūrą. Tokiu principu veikdamos savivaldybių administracijos taupo ir racionaliai išnaudoja ribotus finansinius bei žmogiškuosius išteklius, viešąją infrastruktūrą.

Į Tauragės regiono Tauragė+ 2023-2029 metų funkcinės zonos strategijos rengimą aktyviai įsitraukė gyventojai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, seniūnai, savivaldybių administracijų, įstaigų ir įmonių darbuotojai. Strategijos veiksmus teikė regiono savivaldybių administracijos specialistai bendradarbiaudami ir atsižvelgdami į Tauragės regiono plėtros tarybos ekspertų atliktą išsamią regiono situacijos analizę. Kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis būtų remiami tik bendri savivaldybių veiksmai, kurie prisidės prie viešųjų paslaugų prieinamumo užtikrinimo ir palankių sąlygų privačioms investicijoms pritraukti bei darbo vietoms kurti, užtikrino Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertai.

Po ilgų ir įtemptų diskusijų bei derybų regiono savivaldybių vadovai sutarė dėmesį sutelkti ir investicijas nukreipti penkiems regionui bendriems poreikiams spręsti: viešojo regioninio transporto prieinamumo didinimui, sąlygų sudarymui investicijoms pritraukti ir darbo vietoms kurti, turizmo objektų pritaikymui lankyti, nuotekų dumblo bendram tvarkymui ir visuomenės sveikatos paslaugų plėtrai.

Reaguodamos į vis didėjantį susidariusį nuotekų dumblo kiekį bei augantį dėmesį Žaliajam kursui ir Darniems vystymosi tikslams, Regiono savivaldybės nusprendė bendrai vystyti nuotekų dumblo apdorojimo infrastruktūrą ir kompleksiškai organizuoti dumblo tvarkymo paslaugą. UAB „Tauragės vandenys“ įmonės teritorijoje bus įrengti nauji nuotekų dumblo valymo įrenginiai, kurių padidinti pajėgumai sudarys sąlygas tvarkyti nuotekų dumblą atvežtą iš visų keturių regiono savivaldybių. Pagėgių savivaldybės įmonė UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ papildomai įsigys nuotekų dumblo sausinimo ir džiovinimo įrenginius.

Įgyvendinant Tauragė+ 2023-2029 metų funkcinės zonos strategijos veiksmus, Pagėgių savivaldybėje taip pat planuojama patogiam lankymui pritaikyti Raganų eglę ir Vilkyškių apžvalgos bokštą – bus atlikta dalinė Raudondvario gatvės Vilkyškių miestelyje rekonstrukcija, įrengti automobilių stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų takas prie Vilkyškių apžvalgos bokšto. Būbliškės piliakalnį turistai ir gyventojai pasieks patogiau, nes asfalto danga bus pratęsta Dvaro gatvė, taip pat bus įrengti automobilių stovėjimo aikštelė ir pėsčiųjų dviračių takas nuo krašto kelio 141. Siekiant plėtoti viešojo transporto stotelių tinklą, pagal bendrą viso regiono standartą bus pastatytos arba sutvarkytos autobusų stotelės bei stoginės visoje savivaldybėje. Atsižvelgiant į atskirą susitarimą tarp Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybių tarybų, Jurbarko rajono visuomenės sveikatos biuras pradės teikti paslaugas ir Pagėgių gyventojams. Pagėgiuose bus įrengtos biuro patalpos, įsigyta transporto priemonė, suteiksianti biuro darbuotojams galimybes teikti daugiau paslaugų atokiai gyvenantiems.

„Tauragės regiono 2023-2029 funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas atveria puikias galimybes plėsti ir gerinti Pagėgių krašto infrastruktūrą. Daug dėmesio bus skirta darniam vystymuisi bei paslaugų prieinamumo gerinimui, kaip pavyzdžiui, viešojo transporto stotelių tinklo plėtrai, nuotekų dumblo apdorojimo infrastruktūros vystymui ir kitiems projektams, taip sukuriant daugiau galimybių gyventojams.“ – teigia Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius.