Tarybos posėdyje patvirtintas vėjo elektrinių išdėstymo Raseinių rajono teritorijose specialusis planas

Raseiniai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Raseinių rajono savivaldybė

Gegužės 25 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos dešimtojo šaukimo trečiajame posėdyje buvo svarstyta 18 klausimų.

Pritarta sprendimo projektui Nr. TP-165, kuriuo patvirtintas vėjo elektrinių išdėstymo Raseinių rajono teritorijose specialusis planas. Posėdžio metu į Tarybos nariams kilusius klausimus atsakė „UAB European Energy Lithuania“ projekto vystytojas Andrius Čypas.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė Tarybai pateikė svarstyti sprendimo projektus, susijusius su pašalpų skyrimu ir mokėjimu (Nr. TP-120), piniginės socialinės paramos teikimu (Nr. TP-121), parama mokinio reikmėms įsigyti (Nr. TP-122) ir  mokinių nemokamu maitinimu (Nr. TP-123). Visi šie pakeitimai paruošti, siekiant įgyvendinti LR  vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, kurie įsigaliojo 2023 m. balandžio 1 d. Pagrindinis pokytis – Savivaldybės administracijos direktorius netenka vykdomosios institucijos įgaliojimų, jie atitenka Savivaldybės merui.

Tarybos nariai pritarė Savivaldybės gydytojos pateiktam sprendimo projektui Nr. TP-153, kuriuo pakeista VšĮ Raseinių ligoninės stebėtojų tarybos sudėtis, nes Savivaldybės tarybos nariai negali būti asmens sveikatos priežiūros įstaigos stebėtojų tarybos sudėtyje.

Taryba taip pat balsavo dėl Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiųjų specialistų pristatytų sprendimo projektų, susijusių su Savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimu viešame aukcione (Nr. TP-155), sodininkų bendrijų rėmimo programa (Nr. TP-160), socialinio būsto nuoma (Nr. TP-162), turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka (Nr. TP-163) ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybai perduodamu valdyti turtu (Nr. TP-164).

Tarybos posėdžio metu taip pat buvo balsuojama dėl sprendimo, kuris leis nustatyti fizinių ir juridinių asmenų nenaudojamus ar apleistus žemės sklypus ir taikyti jiems padidintą žemės mokesčio tarifą už aplaidumą (Nr. TP-159), ir dėl kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvavimo programos (Nr. TP-158), kuri skatins įgyvendinti įvairias su kaimo plėtra susijusias veiklas.

Tarybos nariams nekilo abejonių balsuojant ir dėl sprendimo projekto, kurio dėka bus įrengtos erdvės tam tikrose visos dienos mokyklose (Nr. TP-156). Šio sprendimo dėka bus suteiktos galimybės kurti kokybišką, socialiai teisingą ir lygias galimybes užtikrinantį formalųjį ir neformalųjį ugdymą.

Taip pat buvo pritarta Savivaldybės mero Arvydo Nekrošiaus (o jam negalint dalyvauti – Mato Skamarako) paskyrimui į Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (Nr. TP-157) ir naujai prisiekusių Tarybos narių Onos Babonienės ir Gretos Kasputytės paskyrimo į Savivaldybės tarybos komitetus vietoje Tarybos nario mandatų atsisakiusių vicemerų Mato Skamarako ir Mingaudo Tamaliūno (Nr. TP-161).

Po kilusių diskusijų buvo pritarta 17 iš 18 pateiktų sprendimo projektų. Su visais pateiktais projektais galite susipažinti Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, o Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas stebėkite YouTube kanale.