Tarybos posėdyje patvirtintas 2024-ųjų Raseinių rajono  biudžetas

0001_img_0031_1707395855
Raseiniai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Raseinių rajono savivaldybė

2024 m. vasario 8 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 10-ojo šaukimo 13-ame ir pirmajame vasario mėnesio posėdyje buvo svarstyti 5 pagrindiniai ir 2 papildomi klausimai, tačiau pagrindinis dėmesys skirtas 2024 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžeto sprendimo projektui (TP-29), kurį po tam tikrų diskusijų Tarybos nariai patvirtino vienbalsiai.

Raseinių rajono savivaldybės taryba patvirtino 2024 m. biudžetą, kuris siekia 58,4 mln. Eur. Lyginant su praėjusiais metais biudžeto pajamos padidėjo beveik 7,4 mln. Eur.
  
Remiantis biudžetinių įstaigų duomenimis, planuojama surinkti beveik 2,1 mln. Eur įmokų už paslaugas, 69,7 tūkst. Eur už patalpų nuomą, 123,5 tūkst. Eur už atsitiktines paslaugas ir 1,9 mln. Eur įmokų už asmenų išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose. Kaip ir kasmet, didžiausia dalis suplanuotų lėšų bus skirta švietimui 23,0 mln. Eur ir socialinei apsaugai 11,4 mln. Eur, kai pernai atitinkamai buvo skirta 20,6 mln. Eur ir 10,6 mln. Eur. Mokymo reikmėms skirtos lėšos šiemet išaugo daugiau nei 1,4 mln. Eur ir siekia 13,1 mln. Eur.
  
Iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tikimasi sulaukti 190,0 tūkst. Eur pajamų, iš jų: 110,0tūkst. Eur už aplinkos teršimą, 45,0 tūkst. Eur – medžiotojų plotų naudotojų mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, 35,0 tūkst. Eur už valstybinius gamtos išteklius.
  
Formuojant šį biudžetą, numatyta pirmiausia daugiau dėmesio skirti vaikams ir jaunimui. Pavyzdžiui, pirmą kartą savivaldybės istorijoje bus skirta 10 tūkst. eurų moksleiviams, siekiant, jog vaikai įgyvendintų Dalyvaujamąjį biudžetą savo ugdymo įstaigose. Tikimasi, kad vaikai nuo mažumės galės mokytis skaičiuoti ir planuoti savo asmeninius, šeimos ar mokyklos biudžetus. Taip pat vaikų vasaros stovykloms, kurioms pernai buvo skirta vos 10 tūkst. eurų, šiemet jau numatyta keturis kartus didesnė suma. Padidinta suma ir atsiskaitymo negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimui bei atsirado naujos lėšos 50 tūkst. eurų vaikų plaukimo pamokų finansavimui, ko taip pat iki šiol nebuvo Raseinių rajono savivaldybėje.
  
Pasak Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėjos Dalios Andriulienės, didžiausias finansuojamas projektas 2024 metais – Raseinių rajono kultūros centro remontas, kuriam skirta beveik 1,5 mln. Eur ir planuojama visiškai užbaigti dar 2024 metais. Taip pat papildomai skirta lėšų šioms reikmėms:

    

  • Žvyro dangos kelių remontui net 400 tūkst. eurų;
  • Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvoms finansuoti;
  • VšĮ Raseinių ligoninės materialinės bazės gerinimui;
  • Socialinėms reikmėms (vaikų dienos centrų finansavimui, NVO socialinių projektų rėmimui, socialinių pašalpų, šildymo išlaidų kompensavimui ir kt.);
  • Kelio prie Specialiosios mokyklos sutvarkymui;
  • Daugiabučių namų kiemų atnaujinimui ir duobių remontui;
  • Raseinių miesto kapinių tako tvarkymui.
  • Raseinių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo kompensavimas.
  • Jaunimo centro ir senelių namų Šiluvoje projektavimas.
  • Investicijos į vandens tiekimą gyventojams ir nuotekų sistemos įvedimą.

Gavus ES finansinės paramos lėšas, biudžetas dar bus tikslinamas.
  
Be biudžeto klausimo, buvo svarstytas ir klausimas apie nelaimingą įvykį (gaisrą) išgyvenusį pilietį D. P. Atsižvelgus į jo pateiktą prašymą, Tarybos nariai pritarė sprendimo projektui (TP-24), kurio pagrindu bus skiriama vienkartinė 30 bazinių socialinių išmokų dydžio (1650 Eur) išmoka. Lėšos bus skiriamos iš rajono Savivaldybės biudžeto lėšų, kurios būna numatytos tokiems atvejams „Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų mokėjimui įgyvendinti“ eilutėje.
 
Tarybos nariai pritarė pateiktam sprendimo projektui (TP-26), kuris privalomas įgyvendinti pagal LR vietos savivaldos įstatymo nuostatas. Anksčiau buvęs antikorupcijos komisijos narys Jonas Vazgys tapo vicemeru ir tarybos nario mandatą prarado, o pagal įstatymą šios komisijos narys privalo būti rajono Savivaldybės tarybos narys, todėl jo vietą Antikorupcijos komisijoje nuo šiol užims socialdemokratų frakcijos narys Giedrius Radčenko.
 
Pritarta dar vienam itin svarbiam sprendimo projektui (TP-27) – Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos sporto salės ir pagalbinių patalpų remonto paraiškos teikimui ir, gavus finansavimą, įgyvendinimui. Įgyvendinant projektą bus atliekami gimnazijos sporto salės pastato remonto darbai, pagalbinių patalpų (koridoriaus, persirengimo kambarių) kapitalinis remontas, vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas, vidaus el. tinklų įrengimas, žaibosaugos įrengimas, demontavimo darbai ir kt.)
 
Atlikus gimnazijoje esančios sporto salės remonto darbus, bus išspręsta Viduklės bendruomenės laisvalaikio užimtumo problema, tuo pačiu bus prisidedama prie gyventojų sveikatingumo rodiklių gerinimo, bus skatinamas vaikų, jaunimo, vyresnio amžiaus ir žmonių su negalia fizinis aktyvumas, patenkinamas jų poreikis judėti, parenkant jiems tinkamą treniruočių pobūdį.
 
Preliminari viso projekto vertė – apie 490 000 Eur. Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija prašė Savivaldybės prisidėti 25,5 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų, kas sudarytų apie 124 950 Eur iš Savivaldybės 2024-2026 m. biudžeto lėšų. Planuojama projekto pradžia 2024 m., pabaiga – 2026 m.
 
Tarybos nariai pritarė sprendimo projektui (TP-30) dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) sudėties keitimo. Vietoje Komunikacijos kultūros ir turimo skyriaus vyr. specialistės Viktorijos Stasaitienės, naujuoju NVO nariu tapo Raseinių rajono savivaldybės mero patarėjas Algirdas Gricius.

Su visais pateiktais sprendimo projektais išsamiau galite susipažinti Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActProjectSearch/lt , o Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų įrašus stebėkite YouTube