Tarybos posėdyje patikslintas didėjantis Lazdijų rajono biudžetas

Tarybos posėdyje patikslintas didėjantis Lazdijų rajono biudžetas
Lazdijai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Lazdijų rajono savivaldybės inf.

Įvykusiame rajono savivaldybės tarybos 42-ajame posėdyje rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė tradiciškai apžvelgė COVID-19 situaciją rajone, vakcinacijos galimybes ir savivaldybės veiksmus, susijusius su karo padėtimi Ukrainoje. Jos teigimu, rajone šiuo metu yra žinomi apie 10 susirgimo atvejų. Skaičius nėra konkretus, nes susirgimų formos darbar yra nesunkios ir gyventojai, kuriems nereikia nedarbingumo pažymėjimų, į gydymo įstaigas nesikreipia. Merė informavo, jog vakcinuotis norinčiuosius priims visos rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigos. Šiuo metu gyventojai noro skiepytis dar nereiškia.

A. Miškinienė pranešė apie nuotoliniu būdu lapkričio 9 d. pasirašytą memorandumą dėl bendradarbiavimo su Ukrainos Novohuyvinsko savivaldybe ir apie tai, jog pasirašymo metu buvo išreikšta didelė padėka Lazdijų savivaldybei ir visai Lietuvai. Taip pat merė informavo, jog Krosnos mokykla yra parengta priimti karo pabėgėlius iš Ukrainos bet kuriuo metu.

Pirmuoju klausimu savivaldybės taryba svarstė rajono biudžeto pakeitimus ir vienbalsiai pritarė, kad būtų patikslintas 2022 m. savivaldybės biudžetas, padidinant pajamas ir asignavimus 727,5 tūkst. eurų.  Iš jų –121 tūkst. eurų yra centrinės valdžios institucijų tikslinės lėšos – kompensacijos rajono gyventojams už būstų suteikimą ukrainiečiams, už Ukrainos vaikų ugdymą, rajono gyventojams priklausančias socialines paslaugos ir kt. 

 Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis – 28,1 tūkst. eurų didinama ES finansinė parama.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybai patvirtinus didesnius įkainius už vaikų ir mokinių maitinimą, biudžetinių įstaigų pajamų planas didinamas 25,2 tūkst. eur.

Įvertinus savivaldybės biudžeto pajamų vykdymą rugsėjo 30 d. bei prognozę iki metų pabaigos, gyventojų pajamų mokestis padidintas 388 tūkst.eurų.

Nekilnojamo turto mokesčio planas padidintas 160 tūkst. eurų, nes rugsėjo 30 d. duomenimis šia suma jau yra viršytas tvirtinant biudžetą prognozuotas planas.

Asignavimai tikslinami atsižvelgiant į centrinės valdžios institucijų skirtas lėšas bei įvertinus Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto 9 mėn. įvykdymą, asignavimų valdytojų įsipareigojimus bei prognozuojamus kaštus dėl padidėjusių energetinių išteklių, šildymo ir kuro kainų: vien jiems ir maisto produktų kainų padidėjimo kompensavimui iš savivaldybės biudžeto yra skiraimi 328,8 tūkst eurų. Ugdymo įstaigoms – mokytojų padėjėjų ir kitų švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčio didėjimo išlaidoms padengti – 87,4 tūkst eur. Gydytojų atvykimo išlaidoms kompensuoti – papildomai 12 tūkst. eurų. Religinėms bendruomenėms – 23 tūkst. eur.  Veisiejų Šeimos centro patalpų įrangai ir inventoriui įsigyti – 13,3 tūkst. eur.  Kalėdinių renginių ir Ūkininkų pagerbimo šventei – 29,6 tūkst. eur.

 • Tarybos nariai balsavo už tai, kad UAB „Lazdijų šiluma“ būtų suteikta  iki 100 tūkst. eurų garantija kreditinei linijai apyvartinėms lėšoms. Papildomų lėšų įmonei reikia padidėjusioms elektros energijos ir biokuro kainoms, vėluojantiems atsiskaitymams su tiekėjais padengti.
 • Taryba pritarė 5 rajono kultūros įstaigų rengiamiems projektams, kurie bus teikiami Lietuvos kultūros tarybai, ir numatė dalinį jų finansavimą:
 • Viešosios bibliotekos rengiamam projektui „Lazdijų krašto literatūrinio kelio tąsa – pažinties taškai“, kurio tikslas – pasitelkiant tradicines, menines ir išmaniąsias technologijas saugoti ir populiarinti Lazdijų krašto kūrėjų – nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatų – Bitės Vilimaitės ir Sigito Gedos, kurių 80 gimimo metinės bus minimos 2023 m., atminimą. 
 • Bibliotekos projektui „Kūrėjai – dzūkiškų vertybių keliais“, kuriuo numatoma tęsti Lazdijų krašto kūrėjų kūrybos pristatymus ir rajono bendruomenės susitikimus su profesionaliais kūrėjais, akcentuojant Simono Daukanto ir Dzūkijos vardo paminėjimo metus, kurie numatyti 2023-aisiais.
 • VšĮ Lazdijų kultūros centro rengiamam projektui „Sigito Gedos kūrybos įprasminimas Veisiejuose“, kuris skirtas surengti šventinius renginius rašytojo 80-mečio proga 2023 metais bei  Veisiejų miesto parke pastatyti S. Gedai atminti skirtą skulptūrą.
 • Lazdijų krašto muziejaus projektui „Skambantys Sigito Gedos poezijos posmai“, kurio įgyvendinimo metu bus organizuojama konferencija apie dramaturgą, kritiką, eseistą, vertėją, poetą Sigitą Gedą: apžvelgta jo gyvenimo istorija Veisiejų krašte. Surengta ir pristatyta fotografijų paroda iš Lazdijų krašto muziejaus fondų.
 • Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius projektui „1863-ųjų sukilimo 160-osios metinės. Statiškės mūšio vietos ansamblis“. Lazdijų rajone, Metelių regioninio parko teritorijoje yra dvi apleistos lankytinos vietos, susiję su 1863 metų sukilimu prieš carinės Rusijos okupaciją. Statiškės kaime, netoli Seirijų yra 1863-06- 29 vykusio Statiškės mūšio vieta, kurios deramam įamžinimui planuojama atstatant paminklinę nuorodą ir įrengti 3-4 koplytstulpių, kryžių ansamblį.
 • Taryba priėmė sprendimą „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas) ir jo dalinio finansavimo pakeitimas“. Projekto finansavimo lėšomis rajono savivaldybėje bus papildomai likviduoti 3 apleisti ir bešeimininkiai statiniai, sutvarkytos nuo statybinio laužo ir šiukšlių apleistos teritorijos Lazdijų miesto ir Lazdijų seniūnijose.
 • Taryba balsavo, kad būtų pakeistas 2018 metais priimtas sprendimas „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ papildant jį ir numatant 4 naujas vietas prekybai iš vagonėlių: 2 – Lazdijų mieste ir 2 Kapčiamiestyje. 
 • Tarybos nariai nusprendė skirti lėšų kelionės išlaidoms iš dalies kompensuoti šeimai, kuri vežioja neįgalią dukrą į Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialą, ugdymo proceso metu. Mergaitei dėl sveikatos būklės reikalinga nuolatinė kitų asmenų pagalba ir priežiūra, kurią teikia kartu su ja gyvenantys tėvai.
 • Piniginę socialinę paramą –– 2600 eurų vandentiekio iki gyvenamojo namo ir į jį įvedimui taryba sprendimu skyrė neįgaliam lazdijiečiui, kuris gyvena su taip pat negalią turinčia garbaus amžiaus motina.
 • Daugiau patogumo ir lengvatų rajono gyventojai sulauks priėmus sprendimą „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Konkrečiai:
 • Numatyta galimybė nepasiturintiems gyventojams gauti vienkartinę pašalpą po patirtų traumų ar atliktų operacijų.
 • Gaunantiems kompensacijas už šildymą nereikės kreiptis keletą kartų – kompensacija bus paskiriama iškart visam šildymo sezonui, nereikės pateikti kietojo kuro įsigijimą  patvirtinančių dokumentų.
 • Galimybes rajone turėti daugiau kokybiškų meno erdvių numatė priimtas sprendimas prisijungti prie susitarimo „Dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse“.
 • Tarybos nariai pritarė, kad savivaldybė pasirašytų bendradarbiavimo sutartį su Pabėgėlių priėmimo centru, pagal kurią centras įsipareigojo esant poreikiui ir galimybėms aprūpinti apgyvendinimo vietas reikalingomis lovomis, čiužiniais, patalyne, buitine technika, indais ir kitais būtinais daiktais. Taip pat – organizuoti sanitarinių (dušų, tualetų) konteinerių pastatymą ir įrengimą šalia apgyvendinimo vietų.
 • Šiandien priimtu tarybos sprendimu pakeistas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašas. Jis tikslinamas todėl, kad atlikus darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus ir pasirašius sutartis su tiekėjais, žinomos tikslesnės paslaugų ir darbų atlikimo vertės, taip pat pagal parengus projektus patikslinamos darbų pradžios ir pabaigos koordinatės, objektų parametrai (ilgiai, pločiai).
 • Savivaldybės tarybos mažumos TS-LKD tarybos narių, Jungtinei Lietuvos socialdemokratų ir tvarkos teisingumo, „Pirmyn“ frakcijoms bei Liberalų tarybos narių grupei balsavus „už“, priimtas sprendimas likviduoti UAB „Lazdijų paslaugos“.  
 • Tarybos narių dauguma balsavo už tai, kad savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, laikinai einančiam direktoriaus pareigas, Sauliui Petrauskui būtų skirtas 25 proc. pareiginės algos priedas iki to laiko, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus patvirtintas naujasis administracijos direktorius.

Tarybos posėdyje priimti ir kiti su savivaldybės administracijos ir jos įstaigų veikla susiję sprendimai: koreguotos įvairios taisyklės, tvarkos, pareigybių skaičius įstaigose, savivaldybės turto klausimai.