Tarybos posėdyje pasirašyta Kėdainių ir Raseinių rajonų  bendradarbiavimo sutartis

0001_img_4731_1692866790
Raseiniai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Raseinių rajono savivaldybė

2023 m. rugpjūčio 24 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 10-ojo šaukimo 6-ame posėdyje buvo svarstyti 25 klausimai. Nemažą dalį darbotvarkės klausimų pristatė Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja bei specialistai. Jie Tarybos nariams pateikė elektros oro linijų Šarkių kaime pirkimo projektą, nes tai yra reikalinga, norint ir toliau išlaikyti veikiančią esamą gatvių apšvietimo sistemą (TP-243). Taip pat buvo balsuojama dėl ilgalaikio materialiojo turto (kiemo aikštelė Didžiulių k. ir veršidė – Dumbulės k.), kuris teismo sprendimu buvo pripažintas bešeimininkiu, todėl patikėjimo teise buvo perduotas valdyti Savivaldybės administracijai ir įtrauktas į apskaitą (TP-237).

Tarybai teko balsuoti ir dėl socialinio būsto pirkimo, kurio paraišką parduoti buvo gavusi Raseinių rajono savivaldybė (TP-247). Pritarus šiam projektui būtų buvusi įgyvendinama socialinių būstų plėtra Raseinių rajone ir įsigytas butas su rūsiu, taip mažinant socialinių būstų laukiančių gyventojų eilę. Tačiau didžiajai daliai Tarybos narių šis pirkimas kėlė nemažai klausimų, buvo norima atsakingai naudoti Savivaldybės biudžeto lėšas, todėl projektui galiausiai nepritarta.

Posėdžio metu buvo patvirtinta naujos sudėties Raseinių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija, į kurios sudėtį neįgaliųjų organizacijos delegavo savo atstovus ir tarybos posėdžio metu reikia pasiūlyti du Savivaldybės tarybos narius (TP-236). Jais tapo socialdemokratų frakcijos atstovas Gediminas Kazys Galubauskas ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovas Edgaras Juška.

Artėjant mokslo metų pradžiai, atnaujintas klasių (grupių) skaičius ir mokinių skaičius klasėse bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (TP-251) bei, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektą, padidintas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Raseinių Šaltinio progimnazijoje skaičius (TP-233). Taip pat padidintas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius dviejuose Raseinių rajono lopšeliuose-darželiuose (TP-235, TP-240).

Psichikos sveikatos sutrikimų turintys rajono gyventojai ir jų artimieji sulauks kokybiškesnės pagalbos, nes Raseiniuose bus įrengtas suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaras. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugas galės gauti įvairaus amžiaus suaugę (nuo 18 m.) pacientai su tam tikromis indikacijomis, pvz.: depresija, šizofrenija ir kt., projekto įgyvendinimui skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos (TP-254).

Dar vienas svarbus gyventojams Tarybos pritarimas – pasirašyti Kėdainių rajono ir Raseinių rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutartį. Jos dėka abiejų rajonų bendruomeninės organizacijos galės dalintis gerąja patirtimi, rengti ir vykdyti bendrus projektus, seminarus, konferencijas bei kitus renginius, skirtus bendruomeninių organizacijų plėtros politikos Savivaldybėse formavimui ir įgyvendinimui. Pagal šią sutartį numatoma, jog bus organizuojami išplėstiniai (išvažiuojamieji) bendruomenines organizacijas atstovaujančių struktūrų (NVO tarybų ir/ar BOT tarybų) posėdžiai, dalijamasi specialistų žiniomis, patirtimi, kompetencija, informacija, tyrimais (TP-255).

Tarybos narių sprendimu šiame posėdyje buvo pakeistas Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komiteto pavaduotojas į naujai prisiekusį Tarybos narį (TP-259), sudaryta Raseinių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Savivaldybės tarybos kolegija (TP-244) ir Raseinių rajono savivaldybės Peticijų komisija (TP-245) bei atnaujintas Raseinių miesto vietos veiklos grupės narių sąrašas (TP-246).

Daliai klausimų buvo reikalingas tik simbolinis Tarybos pritarimas, nes to reikalavo teisės aktai. Pavyzdžiui, Raseinių rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašas pripažintas netekusiu galios (TP-252), o Savivaldybei priklausantis turtas, kuris jau yra netinkamas (negalimas) naudoti, bus nurašytas ir likviduotas (TP-238).

Su visais pateiktais projektais išsamiau galite susipažinti Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, o Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų įrašus stebėkite YouTube kanale.