Tarybos posėdyje – sprendimai dėl meno kūrėjų skatinimo, bendradarbiavimo su Vilniaus rajonu ir pagalbos asmenims su intelekto negalia

0001_img_9544_1706274568
Raseiniai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Raseinių rajono savivaldybė

2024 m. sausio 26 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 10-ojo šaukimo 12-ame ir pirmajame šių metų posėdyje buvo svarstyti 23 pagrindinės darbotvarkės ir 1 papildomas klausimas.

Siekiant užtikrinti  galimybę nemokamai pažeidžiamiems vaikams naudotis aukštos kokybės vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugomis, Savivaldybės tarybos nariai pritarė Švietimo ir sporto skyriaus atstovės pristatytam sprendimo projektui (TP-1), kuriuo Raseinių rajono savivaldybės administracija, partnerio teisėmis, dalyvaus projekte pagal kvietimą Nr. 10-013-P „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“.
 
Šiuo projektu bus užtikrinta, kad į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bus sėkmingai įtraukti vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų.  Projekto vykdytoja – Europos socialinio fondo agentūra, finansavimas – 100 proc.  Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšos.
 
Raseinių rajono savivaldybės kultūros tarybos iniciatyva, Tarybos nariams pristatytas sprendimo projektas (TP-2), kuriuo buvo koreguojamas meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, juos parengusių mokytojų ir meno kolektyvų vadovų tvarkos aprašas, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus ir Kultūros tarybos pasiūlymus.
 
Įsigaliojus Tarybos sprendimo projektui, Raseinių rajono savivaldybės meno kūrėjams, meno kolektyvams ir juos parengusiems mokytojams, vadovams bus skiriamos solidžios piniginės premijos, tokiu būdu skatinant kūrybinę veiklą, dalyvavimą nacionaliniuose (respublikiniuose) ir tarptautiniuose konkursuose. 
 
Pagrindinės tvarkos aprašo korekcijos:
  • Pakoreguoti premijų dydžiai, sumažintas skirtumas tarp premijų sumų, skirtų laimint tarptautinio lygio ir nacionalinio (respublikinio) lygmens konkursą (tvarkos aprašo 10 punktas).
  • Įtraukti prioritetai, kuriais remiamasi vertinant paraiškas ir skiriant premijas (tvarkos aprašo 9 punktas).
  • Pakoreguotas premijų skyrimo laikas, premijos skiriamos už praėjusių ir einamųjų metų reikšmingą ir aktyvią kultūrinę veiklą.

Savivaldybės tarybos narių sprendimu bus pasirašyta dar viena bendradarbiavimo sutartis. Šį kartą – tarp Raseinių ir Vilniaus rajonų savivaldybių. Įsigaliojus sprendimo projektui (TP-6), o vėliau Savivaldybių merams pasirašius bendradarbiavimo sutartį, bus siekiama didinti keliautojų ir turistų srautus Raseinių ir Vilniaus rajonuose, vystyti abiejų rajonų turistams patrauklius turistinius maršrutus, sudominti gyventojus lankytis rajonų žymiausiuose turistiniuose objektuose, o tai kartu leistų ir pritraukti papildomas pajamas savivaldybėms.

Dar vienas svarbus Tarybos narių patvirtintas sprendimo projektas (TP-7) „Asmenų su intelekto ir psichikos negalia institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas Raseinių rajono savivaldybėje“, kurio pagrindu Savivaldybėje bus įgyvendinamas tolygus, tvarus ir žmogaus teisėmis grįstas perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

 
Tam, kad būtų galima sklandžiai ir vadovaujantis teisės aktų nuostatomis pereiti prie paslaugų teikimo šeimoje ar bendruomenėje, Savivaldybei būtina įsigyti papildomą infrastruktūrą ir steigti 3 apsaugotus būstus, sukuriant 7 vietas asmenims su intelekto ir psichikos negalia. Savivaldybės tarybos sprendimo projekte numatyta, kad šią paslaugą teiktų Raseinių socialinių paslaugų centras, nes ši įstaiga turi patirties įgyvendinant ES projektus ir turi žmogiškuosius resursus apsaugoto būsto paslaugai teikti. Asmenų, turinčių psichikos ir (ar) intelekto negalią, Raseinių rajono savivaldybėje iš viso registruota – 307.
 
Šio projekto lėšomis taip pat pasinaudos ir VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras. Numatyta, jog ši įstaiga įsigis transporto priemonę, baldus ir reikiamą įrangą socialinių dirbtuvių paslaugoms teikti. VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras jau ir anksčiau buvo modernizavusi ir pritaikiusi patalpas socialinių dirbtuvių paslaugoms teikti, todėl steigti naujų socialinių dirbtuvių poreikio šio projekto metu nebuvo, tačiau dabar norima pagerinti jau teikiamų socialinių dirbtuvių paslaugų kokybę.
 
Dėl pasikeitusių Raseinių rajono savivaldybės tarybos kolegijos narių užimamų pareigų, pakeista dar 2023 m. rugpjūtį sudaryta šios tarybos narių sudėtis. Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui Savivaldybės kolegiją sudaro meras, vicemerai, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas ir opozicijos lyderis, iš viso – 13 asmenų (TP-17).
 
Siekiant sušvelninti socialinę įtampą ir nedarbo pasekmes, Tarybos nariai patvirtino sprendimo projektą (TP-18). Juo bus patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programa. Pagal sprendimo projektą planuojama, kad užimtumo programoje 2024 metais dalyvaus apie 105 ieškantys darbo asmenys. Vidutinė vieno asmens darbo laiko programos priemonėje trukmė – 6 mėn. Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Raseinių skyriaus siuntimu bus įdarbinti ieškantys darbo asmenys ir sudaryta galimybė laikinai integruotis į darbo rinką, siekiant įdarbintų asmenų darbo santykių tęstinumo.
 
„Džiugina, jog pirmąjį šių metų Tarybos posėdį pradėjome su 24 klausimais, tarp kurių nemaža dalis buvo tokių, kuriuose kalbama apie skatinimą, pagalbą ar kokybės gerinimą. Tai nuteikia labai optimistiškai, nes tam tikrus pakyčius mūsų rajono gyventojai pajus per skirtingas veiklas ar gyvenimo sritis. Kažkas pasinaudos meno kūrėjo finansine paskata, o kitas galbūt išbandys kelionę į Vilniaus rajoną. Todėl labai kviečiu visus rajono gyventus kasdien domėtis ir naudotis Savivaldybės teikiamomis naudomis“, – po Tarybos posėdžio kalbėjo Raseinių rajono meras Arvydas Nekrošius.
 
Su visais pateiktais sprendimo projektais išsamiau galite susipažinti Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, o Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų įrašus stebėkite YouTube kanale.