Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse Vilkaviškio rajono savivaldybė pedagogus pakvietė į Vilkaviškio kultūros centrą

386600810_910694930567039_7124151428134790801_n
Vilkaviškis
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Vilkaviškio rajono savivaldybė

Susirinkusiuosius pasveikino Savivaldybės meras Algirdas Neiberka.

„Jūsų profesija – ypatinga. Savo darbu, patarimais ir pamokymais galite nulemti jauno žmogaus gyvenimo kryptį. Tai – ne tik didelė dovana, bet ir didelė atsakomybė. Nuoširdžiai dėkoju Jums už kilnų darbą ugdant jaunąją mūsų rajono kartą, garsinant kraštą olimpiadose, sporto ir kultūros renginiuose“, – kalbėjo meras.
Tarptautinės mokytojo dienos proga Meras padėkos raštais apdovanojo šiuos Vilkaviškio rajono švietimo įstaigų pedagogus:

 • Aistę Dlugauskienę, Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoją, – už netradicinių ugdymo metodų taikymą, edukacinių aplinkų puoselėjimą, įstaigos kultūros kūrimą;
 • Eglę Petraitienę, Vilkaviškio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoją metodininkę, – už inovatyvių metodų taikymą, profesionalų pedagoginį darbą, bendruomeniškumo puoselėjimą;
 • Janiną Vasaitienę, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos biologijos mokytoją metodininkę, – už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą gimnazijos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą, už penktą kartą pelnytą gamtosauginių mokyklų Žaliosios vėliavos apdovanojimą;
 • Daivą Kulvinskienę, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vyresniąją ikimokyklinio ugdymo mokytoją, – už ilgametį, kokybiškai ir nuoširdžiai atliekamą darbą, gebėjimą suvienyti tėvelius siekiant bendrų tikslų;
 • Zitą Šestilienę, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos matematikos mokytoją metodininkę, – už ilgametį ir profesionalų pedagoginį darbą, nuostatų pozityvumą, aukštus ugdytinių matematikos pasiekimus ir bendruomeniškumą;
 • Alitą Balčiūnienę, Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoją metodininkę, – už nuolatinį tobulėjimą, darbštumą, kūrybingumą, ilgametį nuoširdų ir atsakingą darbą, toleranciją bei kantrybę bendradarbiaujant su mokinių šeimomis ir kolegomis; 
 • Saulių Mickevičių, Vilkaviškio muzikos mokyklos muzikos mokytoją ekspertą, – už Vilkaviškio krašto kultūros įvaizdžio formavimą ir sklaidą, mokinių pasiekimus tarptautiniuose konkursuose, pedagoginį profesionalumą, nuoširdų darbą su mokiniais;
 • Gintautą Girdauską, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos fizinio ugdymo mokytoją metodininką, – už ilgametį pedagoginį darbą, aukštus mokinių pasiekimus rajoninėse ir respublikinėse varžybose, už veiklą, puoselėjant sportą Vilkaviškio rajone;
 • Aušrą Stankevičienę, Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoją, – už nuoširdų pedagoginį darbą, kūrybinę veiklą ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus ir aktyvią metodinę veiklą, gerosios patirties sklaidą rajone bei respublikoje;
 • Aušrą Valančę, Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos vyresniąją socialinę pedagogę, etikos mokytoją, – už nuoširdų, kruopštų, kūrybišką pedagoginį darbą, kokybiškos ir efektyvios socialinės pagalbos teikimą skirtingų gebėjimų mokiniams;
 • Moniką Ryckienę, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos vyresniąją anglų kalbos mokytoją, – už puikų mokinių paruošimą užsienio kalbos (anglų) valstybiniam brandos egzaminui;
 • Almą Urbonienę, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos dailės ir technologijų vyresniąją mokytoją, – už kruopštų, atsakingą darbą, kūrybiškumą, gabių mokinių ugdymą, gimnazijos ir miestelio erdvių puošimą;
 • Editą Setkauskienę, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoją ekspertę, – už iniciatyvas, įkvepiančias vaikus kūrybai, sėkmingą tarptautinių projektų inicijavimą ir įgyvendinimą, profesinę sklaidą rajone ir šalyje;
 • Anetą Čižauskienę, Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoją, – už ugdymo iniciatyvas ir aktyvią veiklą mokyklos bendruomenėje;
 • Aleksandr Ščepin, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos buriavimo neformaliojo švietimo mokytoją, – už nuoširdų darbą, rezultatyvią, iniciatyvią pedagoginę veiklą, gerus ugdytinių rezultatus;
 • Daivą Burdulienę, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę, – už kūrybingą nuoširdų darbą, vadovavimą įstaigos Tarybai, metodinės veiklos aktyvinimą, darbo patirties sklaidą, lopšelio-darželio tradicijų puoselėjimą;
 • Aldoną Mateikienę, Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos informacinių technologijų vyresniąją mokytoją, – už ilgametį pedagoginį darbą ir iniciatyvumą, gerą mokinių paruošimą;
 • Jolantą Čibirkienę, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėją, – už ilgametį ir pavyzdingą darbą, pamatinių vertybių puoselėjimą;
 • Eglę Kaminskienę, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytoją, – už aukštus mokinių pasiekimus šokio srityje.

Sveikinimo žodžius susirinkusiesiems taip pat tarė Savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė, Vilkaviškio dekanas kun. Virginijus Gražulevičius, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Žydrė Žilinskienė. 

Jie dėkojo mokytojams už atsidavimą, kantrybę, nuolatinį bendradarbiavimą bei už mokiniams atiduotas žinias ir patirtį.

Po sveikinimo susirinkusiųjų laukė dovana – šventinis Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinio ansamblio „Jazz Island“ koncertas.