Tarnauti į Mažeikių rajono policijos komisariatą atvykusiems policijos pareigūnams skirta finansinė parama

mažeikiai2-156-002-002
Mažeikiai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Mažeikių rajono savivaldybės inf.

Mažeikių rajono savivaldybė 5 naujiems pareigūnams, 2023 m. atvykusiems tarnauti į Mažeikių rajono policijos komisariatą, skyrė po 5 tūkst. Eur. Šie pareigūnai pirmieji pasinaudojo viena iš skatinimo priemonių trūkstamiems policijos pareigūnams pritraukti į rajoną, kurias yra numačiusi Savivaldybė.

Finansinė parama – vienkartinė pašalpa – skirta sudarius trišalę Savivaldybės, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir pareigūno finansinės paramos skyrimo sutartį, pagal kurią pareigūnai įsipareigoja nepertraukiamai, ne trumpiau kaip 3 metus nuo tarnybos Telšių apskrities VPK Mažeikių rajone PK pradžios, eiti policijos pareigūno pareigas ne mažesniu kaip 1 etato darbo krūviu.

Trūkstamų policijos pareigūnų pritraukimo į Telšių apskrities VPK Mažeikių rajono policijos komisariato tvarkos aprašą praėjusių metų pradžioje patvirtino Savivaldybės taryba. Jame numatytos priemonės skatinti mokymosi įstaigose besimokančius ir jas baigusius, tarnaujančius policijos pareigūnus pasirinkti tarnybą Mažeikių r. PK. Paskatos priemonė tam pačiam asmeniui skiriama tik vieną kartą ir tik viena priemonė.

Gali būti skiriama: 

  • Savivaldybės stipendija – po 350 Eur per mėnesį mokama visą mokymo ar studijų laikotarpį. Ją gali gauti Lietuvos policijos mokyklos pirminio profesinio arba įvadinio mokymų kursų kursantas, asmuo, priimtas į Lietuvos aukštąją mokyklą studijuoti pagal siuntime nurodytą studijų programą 
  • Vienkartinė pašalpa – 5 tūkst. Eur atvykusiam užimti laisvą pareigybę Telšių apskrities VPK Mažeikių rajono policijos komisariato pirminės ir vidurinės grandies statutiniam valstybės tarnautojui 
  • Išlaidų kompensavimas – ne daugiau kaip 20 tūkst. Eur gyvenamajam būstui (gyvenamosioms patalpoms) įsigyti nuosavybėn Mažeikių rajono savivaldybėje. Šia priemone taip pat gali pasinaudoti atvykęs užimti laisvą pareigybę Mažeikių r. PK pirminės ir vidurinės grandies statutinis valstybės tarnautojas

Šiuo metu Mažeikių rajono policijos komisariate yra 15 laisvų pareigybių.