Tai, ko šiandien reikia: supažindinimas su projektu „EcoSTEAM Development“

Tai, ko šiandien reikia: supažindinimas su projektu „EcoSTEAM Development“
Šiauliai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Problema: kau kuris laikas girdime, kad integruotas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokymas (STEAM) Europos šalyse tapo prioritetine ugdymo proceso dalimi.

Tai vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, apimantis realaus pasaulio problemų analizę, sprendimų ieškojimą ir kritinį mąstymą. Nuo 1990 m. STEAM profesijų skaičius visame pasaulyje išaugo 79%, tačiau tik ketvirtadalis jaunuolių renkasi šias studijas. Be to, Eurostato duomenimis, tik viena iš trijų STEAM absolventų yra moteris, nepaisant to, kad 54% vidurinių mokyklų studentų yra merginos. Pradiniame ugdyme berniukų ir mergaičių požiūris į STEAM nesiskiria, tačiau nuo 15 metų mergaičių susidomėjimas pradeda mažėti.

STEAM profesijų nepopuliarumą lemia ne tik tai, jog šie mokslai mokiniams atrodo sudėtingesni, reikalaujantys išlavinto loginio mąstymo, bet ir tai, kad trūksta šiuolaikiškos šių disciplinų dėstymo metodikos, skatinančios įtraukų savarankišką mokymąsi. Todėl didėja poreikis kurti ir vyresniems mokiniams bei mergaitėms patrauklią patyriminę mokymo medžiagą.

Sprendimo būdas

Siekdama spręsti šią problemą Šiaulių universitetinė gimnazija  jungiasi į STEAM mokyklų tinklą ir imasi koordinuoti Erasmus+ projektą „EcoSTEAM Development“. Šiuo projektu siekiama STEAM veiklas derinti per ekologinę paradigmą. Projekto veiklose dalyvauja keturios skirtingo tipo institucijos iš skirtingų Europos šalių – dvi bendrojo ugdymo vidurinės mokyklos: Šiaulių universitetinė gimnazija, turinti ilgametę tarptautinių projektų inicijavimo, rengimo ir koordinavimo patirtį, ir Šiaurės Makedonijos mokykla „Goce Delcev“, gebanti dalintis geraisiais patyriminio ugdymo pamokų pavyzdžiais, mokytojų sukaupta dėstymo metodika, Kipro nevyriausybinė organizacija NGO CARDET, stipri kuriant švietimo turinį, įgyvendinant naujus švietimo scenarijus, bei Stambulo universitetas CERRAHPASA, turintis vertingos patirties mokymo programų rengimo srityje.

 Tarptautinė projekto „EcoSTEAM Development“ komanda  parengs STEAM metodiką, susijusią su ekologiniu raštingumu, tinkančią formaliajam ir neformaliajam ugdymui, sukurs tris ilgalaikius intelektualinius produktus: mokymo koncepciją, mokymo medžiagą ir praktinį vadovą. Šie produktai bus funkcionalūs, pritaikomi vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, prieinami nemokamai, skaitmenizuoti, parengti ir adaptuoti lietuvių, turkų, Šiaurės Makedonijos, graikų ir anglų kalbomis.

Lūkestis

Nors Europoje jau įgyvendinamos iniciatyvos ir projektai, susiję su STEAM ugdymu, tačiau vis dar vyrauja teorinių žinių perteikimas, o praktinių, patogių, pritaikomų ir universalių pavyzdžių, kuriuos būtų galima naudoti kasdieniniame pedagogo darbe, vis dar maža. Skaičiuojama, kad 65%  vaikų, kurie šiuo metu pradeda lankyti pradinę mokyklą, ilgainiui dirbs dabar neegzistuojančius darbus, todėl mokymo programų tobulinimas, kompetencijų atnaujinimas, metodikų keitimas, STEAM įgūdžių ugdymas yra būdas tinkamai pasiruošti būsimiems ugdymo iššūkiams.

 

Parengė Šiaulių universitetinės gimnazijos projekto įgyvendinimo grupė.