Tabariškėse – atlaidai ir parapijos jubiliejus

374824539_706808778158231_3030918036093636919_n
Kaunas
Edmundo Mališausko nuotr.
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Kauno rajono savivaldybė

Sekmadienį iškilminga procesija Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčios šventoriuje prasidėjo Mergelės Marijos atlaidai, kartu buvo paminėta parapijos 95-erių metų sukaktis.

Klebonas Arminas Lukoševičius pasidžiaugė, kad kartu su Kauno rajono savivaldybe pavyko nuveikti daug darbų: sutvarkytas bažnyčios fasadas, aplinka, kapinės, įrengti bendruomenės namai, automobilių stovėjimo aikštelė. Kunigas dėkojo Kauno rajono savivaldybei už teikiamą paramą bažnyčiai. „Be mero Valerijaus nuolatinio dėmesio ir visos tikinčiųjų bendruomenės pastangų būčiau bejėgis. Tad švęskime tikėjimą, švęskime gyvenimą“, – kalbėjo dvasiškis.
 
Po Šv. Mišių klebonas pakvietė tikinčiuosius į bendruomenės parkelį, kur įvyko agapė ir koncertas, buvo dėkojama bažnyčios rėmėjams, pagalbininkams.
 
Renginyje koncertavo aktorė ir atlikėja Neringa Nekrašiūtė, gerą nuotaiką skleidė teatro „Labas“ aktorės Neringa Varnelytė ir Vitalija Mockevičiūtė.
 
Tabariškių parapija aprėpia Ringaudų, Akademijos, Armaniškių, Bajorų, Čebeliškės, Digrių, Karkiškių, Kazliškių, Miriniškių, Mitkūnų, Noreikiškių, Poderiškių, Sakalų tikinčiųjų brendruomenes.
 
Parapija buvo pradėta kurti per 1922 m. žemės reformą – bažnyčiai skirta 8 ha žemės. 1927–1928 m. pastatyta medinė bažnyčia. 1928 m. Tabariškių parapijos pirmuoju klebonu buvo paskirtas kunigas Vincentas Kizlaitis. Bažnyčia dar nebuvo iki galo įrengta, todėl klebonas per artimiausią dešimtmetį turėjo atlikti įvairių darbų: įsigijo varpus, bažnytinių reikmenų, fisharmoniją, įrengė naują klebonijos špitolę, iškasė šulinį, aptvėrė šventorių, įveisė sodą. Jam klebonaujant pastatyta varpinė, sutvarkyti ūkiniai trobesiai, pradėtos įrengti parapinės Tabariškių kapinės.
 
1941 m. birželio 25 d. vokiečių kareivis bažnyčioje prie altoriaus nušovė Kauno seminarijos diakoną Vaclovą Stulginskį. Karo metais šventovė nenukentėjo, tačiau pokariu bažnyčiai priklausantys pastatai buvo atiduoti mokyklai, o klebonas V. Kizlaitis už ryšius su partizanais buvo areštuotas ir išvežtas kalėti į Kazachstaną.
 
Tabariškių kapinėse palaidota nemažai žinomų šio krašto žmonių: akademikas Tadas Ivanauskas, botanikas Liudas Vailionis, agronomas Vytautas Dovydaitis, bibliofilas ir kolekcininkas Vidmantas Staniulis, diplomatas Renatas Juška, profesorius Jonas Vainauskas, režisierius Jonas Daraškevičius ir daugelis kitų.