Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijuoja pedagogų rengimo peržiūrą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijuoja pedagogų rengimo peržiūrą
Lietuva
Freepik.com nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  BNS

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) inicijuoja pedagogų rengimo modelio atnaujinimą, jų rengimo pokyčius numatys suburta švietimo ekspertų grupė, antradienį paskelbė ministerija.

„Darbo grupė pirmiausia sieks atsakyti, koks turėtų būti mokytojas ateities mokykloje, kaip mokytojai turėtų būti rengiami, kas tai turėtų daryti. Privalome atsakyti į kylančius studentų pritraukimo į trūkstamas pedagogikos specializacijas iššūkius ir garantuoti pedagogų rengimo kokybę bei lankstumą, galbūt numatyti naujų kelių ateiti į mokyklą“, – pranešime sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministras, darbo grupės pirmininkas Gintautas Jakštas. 

Anot ministerijos, švietimo ekspertai peržiūrės 2018 metais atnaujintą pedagogų rengimo reglamentą – vieną pagrindinių dokumentų, apibrėžiančių, kaip mokytojai ruošiami Lietuvoje.

Darbo grupė numato įvertinti tuo metu suplanuotų priemonių efektyvumą ir pedagogų rengimo kokybės pokyčius, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo. 

Darbo grupė atsižvelgs į Vyriausybės programoje numatytus tikslus – atnaujinti pedagogų rengimo modelį, modernizuoti pedagoginių studijų programas, plėtoti ugdymo mokslus, rašoma pranešime.

Bus nagrinėjamos platesnės specializacijos pedagogų rengimo galimybės, skirtingų sričių profesionalų įtraukimas į studijų procesą, stipresnės tinklaveikos tarp aukštųjų mokyklų, rengiančių pedagogus, užtikrinimui reikiamos sąlygos. 

Šiuo metu Lietuvoje yra keletas būdų tapti pedagogu. Įgijus vidurinį išsilavinimą galima rinktis bakalauro pedagogikos studijas arba, studijuojant kitą specialybę, pedagogikos studijų modulį ar gretutines studijas. 

Aukštosios mokyklos norintiesiems tapti pedagogais taip pat siūlo profesines studijas. Tai – profesinę kvalifikaciją teikiančios studijos, į kurias priimami asmenys, jau įgiję kurios nors srities bakalaurą. Jose, priklausomai nuo studijų formos, pedagogikos mokomasi vienerius ar pusantrų metų. 

Šiemet sutartis studijuoti pagal pedagogikos studijų programą iš viso pasirašė 1084 pirmakursiai. Iš jų prioritetines pedagogikos specializacijas – pradinio ugdymo pedagogiką, specialiąją pedagogiką, matematiką, lietuvių kalba ir literatūrą, fiziką, chemiją, biologiją, technologijas, istoriją, geografiją – pasirinko 440 pirmakursių. Į pedagogines profesines studijas įstojo 338 asmenys. 

Pedagogų rengimo darbo grupę sudaro Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Prezidentūros, aukštųjų ir bendrojo ugdymo mokyklų, profesinių sąjungų, savivaldybių bei švietimo asociacijų atstovai.