Švenčionių rajone vandentvarkos modernizavimą užbaigė nuotekų valyklos rekonstrukcija

venionivalyklayraudarotipoveikiabeslyiosugamta
Švenčionys
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Pranešimas žiniasklaidai

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ sėkmingai baigė Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukciją. Ši viena seniausių bendrovės valyklų nuo šiol daro minimalų poveikį aplinkai ir esant poreikiui gali nuotekų valymo apsukas padidinti dvigubai. Rekonstrukcija žymi paskutinį vandentvarkos modernizavimo etapą Švenčionių rajone – iš viso „Vilniaus vandenys“ per trejus metus ten įgyvendino 9 projektus už daugiau nei 11 mln. eurų.

Švenčionyse ir Švenčionėliuose „Vilniaus vandenys“ nutiesė 18,5 km vandentiekio tinklų ir 22,1 km nuotekų tinklų. Prie jų turi galimybę prisijungti atitinkamai 459 ir 540 būstų. Be to, buvo įrengtas naujas vandens ruošimo įrenginys, o dar 1970 m. pastatyta nuotekų valykla – rekonstruota.

„Esame kraštas, kuriame puoselėjame rūpestį gamta ir socialinę atsakomybę, todėl vertiname, kad šie technologiškai sudėtingi ir inovatyvūs projektai buvo įgyvendinti taip sparčiai. Labai džiaugiuosi, kad siekiant patogesnio ir tvaresnio gyvenimo vietos bendruomenei Švenčionių rajone vandens kelias atnaujintas per visus etapus – nuo vandens išgavimo, tiekimo iki nuotekų surinkimo, valymo ir grąžinimo atgal į gamtą“, – sako Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius.

Pasak „Vilniaus vandenų“ generalinio direktoriaus Sauliaus Savicko, bendrovė tiekia kokybišką ir skanų vandenį iš žemės gelmių, o nenutrūkstamą tiekimą užtikrina sutvarkyti tinklai ir vandens gerinimo įrenginiai.

Tačiau vandens tiekimas yra tik pusė darbo, nes tuo pačiu reikia efektyviai tvarkytis su nuotekomis. Keičiantis žmonių įpročiams, buityje naudojamiems sprendimams ir chemikalų sudėčiai, vis labiau aktualus tampa vandens panaudojimo ciklas, kurį valdant užtikrinama didesnė gamtos apsauga.

Modernizuota Švenčionių nuotekų valykla atitinka griežčiausius aplinkosaugos reikalavimus, azoto išvalymo rodikliai išaugo daugiau nei du, o fosforo – daugiau nei vienuolika kartų.

„Vykdydami strategiškai prioritetinius projektus pasitelkiame griežčiausius efektyvumo ir aplinką tausojančios veiklos principus. Užsitikrinome projekto finansavimą iš Europos Sąjungos, o tai reiškia, kad investicijos negula klientams ant pečių. Rekonstruodami įgyvendinome itin reikšmingą pokytį, kai nuotekų valykla tapo visiškai uždara. Tai reiškia, kad nuo dabar ji veikia be sąlyčio su aplinka, visas procesas vyksta viduje, nuotekos valomos nematomai ir nejaučiamai.“, – sako S. Savickas.

Valykla užtikrina aukščiausius reikalavimus valytoms nuotekoms ir vietinio upelio ekologinei būklei, o kartu daro teigiamą poveikį visų Nemuno baseino upių apsaugai. Didžioji dalis valyklos procesų yra automatizuoti – nuotoliu stebimi nuotekų valymo kiekybiniai rodikliai.

Per parą valykloje prasisuka keturi nuotekų valymo ciklai. Iš pradžių mechaniniu būdų nuotekos yra atskiriamos nuo smėlio, kietųjų dalelių ir riebalų. Biologinio valymo metu teršalus padeda išskaidyti mikroorganizmai. Vėliau susidaręs dumblas nusausinamas ir atiduodamas kompostuoti, o išvalytas vanduo grąžinamas į Kunos upelį.  

Į Švenčionių nuotekų valyklos atnaujinimą investuota daugiau nei 3,7 mln. eurų, 80 proc. sumos finansuota Europos Sąjungos lėšomis. Jos rekonstrukcija pradėta 2021 metais.