Švėkšnos bažnyčiai iš Savivaldybės biudžeto siūloma skirti 10 000 eurų

Švėkšnos bažnyčiai iš Savivaldybės biudžeto siūloma skirti 10 000 eurų
Klaipėda
Petras Skutulas Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Šilutės r. savivaldybės tarybos komitetai rengia nuotolinius posėdžius, ruošiasi kovo pabaigoje planuojamam Tarybos posėdžiui. Vienas iš svarstomų klausimų – prisidėti lėšomis prie Švėkšnos šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios taikomųjų vidaus ir išorės tvarkybos darbų projekto parengimo.

Projektui skirta lėšų iš Nekilnojamojo kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021–2023 metų programos, Savivaldybė planuoja skirti 10 000 eurų iš Savivaldybės biudžeto Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programos.

Švėkšnos parapija 2020 m. Kultūros infrastruktūros centrui pateikė paraišką „Dėl Švėkšnos šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios taikomųjų tyrimų, vidaus ir išorės tvarkybos darbų projekto parengimo finansavimo“.  Kultūros ministro  įsakymu „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021–2023 metų programos patvirtinimo“ į programą buvo įtraukta ir numatyta finansuoti Švėkšnos bažnyčios tvarkybos darbus.

Programoje numatyta parengti taikomųjų tyrimų, vidaus ir išorės tvarkybos darbų projektą. Vėliau bažnyčios tvarkymo darbai būtų skaidomi etapais pagal prioritetus. 2022 m. Paveldotvarkos programoje numatyta iš valstybės biudžeto skirti 114,14 tūkst. Eur, 10 tūkst. Eur turi prisidėti parapija. 2023 m. numatoma skirti 42 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Švėkšnos parapijos klebonas J. Meškauskas šių metų sausį raštu kreipėsi į Savivaldybės merą dėl finansinės paramos, nes parapija vis dar patirianti finansinių sunkumų dėl pandemijos, tad nebus pajėgi prisidėti prie 2022 m. Paveldotvarkos programoje numatytų  darbų.

Šilutės r. savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos tvarkos apraše numatoma, kad dėl prisidėjimo Savivaldybės biudžeto lėšomis projektuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų (programų), bet ne daugiau nei 20 procentų nuo projekto vertės, rengiami atskiri Tarybos sprendimai.

10 000 eurų iš Savivaldybės biudžeto užtikrintų Švėkšnos bažnyčioje numatytų darbų įgyvendinimą ir tęstinumą.

Galutinį sprendimą Savivaldybės taryba priims posėdyje.