Svarbiausiuose savivaldybių „Auksinių krivūlių“ apdovanojimuose ­– ypatingas įvertinimas Palangai

thumbnail-8
Palanga
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Palangos miesto savivaldybės inf.

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamuose „Auksinių krivūlių“ apdovanojimuose – ypatingas įvertinimas Palangai. Už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui „Auksinės krivūlės“ riterio apdovanojimas įteiktas kurorto metui Šarūnui Vaitkui, o Palangos miesto savivaldybė tapo laureate švietimo srityje – „Auksine krivūle“ mūsų miestą įvertino Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Svarbiausi Savivaldybių apdovanojimai

Penktadienio vakarą Vilniuje įvairiose srityse labiausiai pasižymėjusioms savivaldybėms išdalintos bronzinės „Auksinių krivūlių“ statulėlės – svarbiausieji savivaldos metų apdovanojimai. Juos savivaldybių vadovams įteikė visų keturiolikos šalies ministerijų, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, Lietuvos verslo konfederacijos bei šiemet prie apdovanojimų prisijungusios Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai.

Lietuvos savivaldybių asociacijos rengiami apdovanojimai vyksta jau aštuonioliktus metus.

„Esminiai valstybės pasiekimai ir pokyčiai – ar tai būtų aukščiausio lygio NATO susitikimas, pilietinės gynybos strategija, sveikatos ir švietimo reformos ar ES lėšų investavimas – nebūtų įmanomi be jų įgyvendinimo vietos lygmenyje. Būtent čia, savivaldybėse, abstraktūs planai įgauna apčiuopiamą formą ir tampa realiais veiksmais, pokyčiais bei kokybiškomis viešosiomis paslaugomis gyventojams. Kad tai įvyktų, reikia įdėti daug darbo, ir būtent už šiuos išskirtinius pasiekimus bei pažangą teikiamos „Auksinės krivūlės“ statulėlės,“ – sakė LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius.

„Auksinė krivūlė“ švietimui

Palangos miesto savivaldybę Švietimo, mokslo ir sporto ministerija apdovanojo „Už teisingos švietimo sistemos kūrimą ir sudarytas galimybes kiekvienam mokiniui patirti ugdymo(si) sėkmę“.

Be kitų įvertinimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija išskyrė šiuos Palangos miesto savivaldybės pasiekimus: sėkmingai įgyvendinamas Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas;  nuolat analizuojama esama bendrojo ugdymo mokyklų tinklo būklė ir prognozuojama raida; mokyklose nėra per didelių ir jungtinių klasių; nors ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius savivaldybėje didėja, ugdymosi vietų vaikų darželiuose netrūksta; bendrojo ugdymo mokyklose veikia savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos pailgintos darbo dienos grupės; atliekant mokyklų rekonstrukcijos darbus rengiamasi įtraukiojo ugdymo iššūkiams; didelis dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdyti; dalyvaujama „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje ir Savivaldybės yra pasirengusi plėtoti ugdymo organizavimą bei skatinti mokytojų ir vadovų lyderystę; sėkmingai įveiktos visos problemos, susijusios su ukrainiečių vaikų priėmimu į ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklas; papildomai iš savivaldybės biudžeto skirta lėšų mokytojų padėjėjų (užsieniečių vaikams ugdyti) pareigybėms steigti, sukomplektuotos išlyginamosios klasės ir išlyginamosios mobiliosios grupės; sėkmingai įgyvendinti ir įgyvendinami dabar mokymosi kokybei itin svarbūs investiciniai projektai; Savivaldybės iniciatyva ir atlikus didelius projektinius darbus gautos lėšos iš Europos Sąjungos fondų, Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, prisidėjo ir pati Savivaldybė.

Tarp paminėtų investicinių projektų – Palangos Senosios gimnazijos pastato rekonstravimas (2 595 000 Eur); edukacinių erdvių „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje sukūrimas (161 000 Eur); sporto aikštyno atnaujinimas Vlado Jurgučio progimnazijoje (per 400 000 Eur); Stasio Vainiūno meno mokyklos Dailės skyriaus remontas ( 79 000 Eur); Sporto centro infrastruktūros tobulinimas (87 000 Eur).

Taip pat pažymėta, kad renovuotos beveik visos Palangos bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos, didelis dėmesys skiriamas informacinėms technologijoms (IT) mokyklose diegti.

Įvertintos savivaldybės

Net dvi skulptoriaus Ramūno Almino sukurtos „Auksinės krivūlės“ statulėlės šiemet atiteko Vilniaus miesto savivaldybei: „Už viešosios diplomatijos puoselėjimą“ ją apdovanojo Užsienio reikalų ministerija, o „Už ambicingus pokyčius siekiant tapti žaliuoju miestu“ - Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

Žaliojo kurso tema skambėjo ir kitose nominacijose: Aplinkos ministerija, įsteigusi nominaciją „Daugiausiai Žaliųjų viešųjų pirkimų vykdžiusi savivaldybė pagal ŽVP vertę procentais“ apdovanojimą skyrė Lazdijų rajono savivaldybei, o Energetikos ministerija „Už didžiausią šuolį į žaliąją energiją“ – Klaipėdos rajono savivaldybei.

„Už kuriamas galimybes verslui“ Ekonomikos ir inovacijų ministerija apdovanojo Panevėžio miesto savivaldybę. Molėtų rajono savivaldybei statulėlė atiteko Finansų ministerijos nominacijoje „Už atsakingą viešųjų finansų valdymą ir investicijų pritraukimą“.

Krašto apsaugos ministerija „Už nuoseklų bendradarbiavimą telkiant bendruomenę ir stiprinant jos pilietinę galią“ įvertino Pasvalio rajono savivaldybę, „Savivaldybe – kultūros puoselėtoja“ Kultūros ministerija įvardijo Tauragės rajono savivaldybę. Pastarosios savivaldybės atstovai į Tauragę parsiveš ir antrąją „Auksinės krivūlės“ statulėlę – „Už glaudžią partnerystę su verslu bei rodomą pavyzdį žaliosios energetikos srityje“ ją apdovanojo Lietuvos verslo konfederacija.

Nominaciją „Už inovatyvumą, įsitraukimą ir bendradarbiavimą“ įsteigusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įvertino Ukmergės rajono savivaldybę, Susisiekimo ministerija „Už investicijas į valstybei svarbią susisiekimo infrastruktūrą“ – Šiaulių miesto savivaldybę.

„Auksinės krivūlės“ statulėlė Sveikatos apsaugos ministerijos nominacijoje „Už inovatyvius sveikatos valdysenos sprendimus“ atiteko Jurbarko rajono savivaldybei, o Vidaus reikalų ministerija „Už indėlį į priedangų tinklo kūrimą“ apdovanojo Prienų rajono savivaldybę.

„Už kokybiškai teikiamą pirminę teisinę pagalbą ir glaudų bendradarbiavimą su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba“ Teisingumo ministerija apdovanojo Trakų rajono savivaldybę. Žemės ūkio ministerija „Už darnų ūkininkavimą ir kraštovaizdžio puoselėjimą“ įvertino Utenos rajono savivaldybę, o Kauno rajono savivaldybė apdovanojimą pelnė „Už aktyvią partnerystę, auginant pridėtinę vertę bendruomenei ir valstybei“ – šią nominaciją įsteigė Lietuvos pramonininkų konfederacija. 

„Auksinių krivūlių“ riteriai

LSA prezidentas M. Sinkevičius taip pat paskelbė „Auksinės krivūlės riterio“ vardo laureatus. Šiemet jais tapo Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus, Kauno rajono vicemeras Antanas Nesteckis ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys Antanas Tenys.

„Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimai teikiami asmenims už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui.