Sutvarkytame Paberžės svirne – Tėvo Stanislovo liturginių rūbų kolekcija

301_9d569792a1a171174c3b57480d4bd2c0
Kėdainiai
KPD (Astos Naureckaitės) nuotr.
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  KPD informacija

Pabaigti nacionalinio reikšmingumo lygmens valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso svirno, esančio Kėdainių rajone, Paberžės kaime, tvarkybos darbai. Sutvarkytame svirne bus eksponuojama kunigo, pamokslininko, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvio, politinio kalinio Mykolo Algirdo Dobrovolskio OFM Cap. Tėvo Stanislovo (1918–2005) sukaupta liturginių rūbų kolekcija. Tėvas Stanislovas Paberžėje gyveno ir kunigavo 1966–2005 m.

Pagal suderintą tvarkybos darbų (remontas, restauravimas, avarijos grėsmės pašalinimas, apsaugos techninių priemonių įrengimas) projektą atliktas svirno (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31163) pamatų, autentiškų rastų sienų, medinių perdangų, medinių laiptų ir stogo konstrukcijos remontas ir restauravimas, stogo dangos, išorės apdailos – medinio apkalimo ir durų remontas, įrengta priešgaisrinė signalizacija.

Tvarkybos darbų projektą parengė atestuota nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė Roma Bernadišienė, tvarkybos darbams vadovavo atestuotas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas Sigitas Krivičius. Kultūros paveldo objekto valdytoja –Kėdainių rajono savivaldybė. Tvarkybos darbų užsakovas – Kultūros infrastruktūros centras. Tvarkybos darbai finansuoti iš Lietuvos Respublikos Paveldotvarkos programos lėšų. Tvarkybos darbams taikyti Medžio ir stalių gaminių tvarkybos, Medžio apdailos ir stalių gaminių sutvirtinimo cheminėmis priemonėmis bei Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkybos paveldo tvarkybos reglamentai.

Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas iš šiaurės, rytų ir vakarų yra supamas įspūdingo kultūrinio kraštovaizdžio bei Paberžės kraštovaizdžio draustinio. Paberžė garsi ne tik čia kunigavusiu tėvu Stanislovu, padariusiu šią vietovę išskirtine dvasinės atgaivos ieškančių trauka. Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso klebonijoje gyveno ir žymi istorinė asmenybė – vienas 1863 m. sukilimo vadų, kunigas Antanas Mackevičius (1828–1863), suorganizavęs 250 sukilėlių būrį. 1863 m. kovo 20 d. Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje A. Mackevičius perskaitė sukilimo valdžios manifestą.