Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių kompleksas įtrauktas į kultūros vertybių registrą

1.2
Kėdainiai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Kėdainių rajono savivaldybė

Informuojame, kad 2023-09-11 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta suteikti apsaugą Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių kompleksui (u. k. 48626), susidedančiam iš Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios (u. k. 48627), Klebonijos (u. k. 48628), Varpinės (u. k. 48629) bei Tvoros ir vartų (u. k. 48630), adresu Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Surviliškio mstl., Kėdainių g. 27, 31, nustatyti vertingąsias savybes, regioninius reikšmingumo lygmenis ir apibrėžti teritorijos ribas.

Vertinimo tarybos patvirtintas Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių komplekso (u. k. 48626), Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Surviliškio mstl., Kėdainių g. 27, 31 2023-09-11 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-1672 yra registruotas Kultūros vertybių registre ir skelbiamas adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/acad2d83-0fc2-439f-8f16-74889a436d5f

Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios statinių kompleksui (u. k. 48626), jo kompleksinėms dalims ir teritorijai taikomi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai.