Su Kaišiadorių vyskupijos dvasininkais aptartas pasirengimas galimoms grėsmėms

20240213_115117
Kaišiadorys
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Kaišiadorių rajono savivaldybė

Vasario 13 d. Kaišiadorių vyskupijos pastoraciniame centre surengtas civilinės saugos specialistų susitikimas su Kaišiadorių vyskupijos dvasininkais iš vyskupijai priklausančių Alytaus m., Alytaus r., Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių r., Molėtų r., Prienų r., Širvintų r., Švenčionių r., Trakų r., Ukmergės r., Utenos r. ir Varėnos r. savivaldybių bažnyčių.

Siekiant stiprinti gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos katalikų bažnyčia, įgyvendinant 2023 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos vyskupų konferencijos, Vidaus reikalų ministerijos ir PAGD prie VRM trišalės bendradarbiavimo sutarties nuostatas, taip pat PAGD prie VRM direktoriaus patvirtinto Bendradarbiavimo su Lietuvos vyskupų konferencija civilinės saugos srityje įgyvendinimo nuostatų veiksmų plano 6 priemonę.

Susitikime dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos kunigai, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus viršininkas Saulius Gurevičius, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio priešgaisrinių gelbėjimo valdybų pareigūnai bei Alytaus m., Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių r., Molėtų r., Švenčionių r., Trakų r., Ukmergės r., Utenos r. ir Varėnos r. savivaldybių parengties pareigūnai.

Susitikimo metu susirinkusiesiems Vilniaus PGV Civilinės saugos skyriaus pareigūnai ir karjeros tarnautojai pademonstravo išvykimo krepšį, supažindino dvasininkus su savivaldybių parengties pareigūnais, aptartos galimybės pritaikyti bažnyčių pastatus priedangų ir perspėjimo sirenų įrengimui.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, jos teritorinių padalinių Kauno, Vilniaus ir Panevėžio priešgaisrinių gelbėjimo valdybų pareigūnų ir tarnautojų, vyskupijos savivaldybių parengties pareigūnų vardu buvo padėkota vyskupui Jonui Ivanauskui, vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui ir visai Kaišiadorių vyskupijos kunigų, brolių, seserų bendruomenei už šiltą priėmimą vyskupijos pastoraciniame centre bei sklandų bendradarbiavimą ir už galimybę pasikalbėti visiems svarbiais pasirengimo ekstremaliosiomis situacijoms klausimais ir geriau supratus vieni kitus tęsti bendradarbiavimą.